Professionsbacheloruddannelse

Økonomi og informationsteknologi

På uddannelsen lærer du gennem brug af it at skabe strategisk og økonomisk værdi i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Økonomi og informationsteknologi
Andre betegnelser:
Økonomi og it
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer fx om forretningsstrategi og -processer, projektledelse og erhvervsøkonomi, som giver dig forståelse for en virksomheds drift.

Du får også indblik i, hvordan it kan være med til at udvikle forretningen og bidrage til bedre kommunikation og teamwork.

Som færdiguddannet kan du arbejde med it-projekter i forskellige virksomheder. Du kan fx bidrage til øget digitalisering gennem implementering af nye systemer til økonomistyring.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du konkret med at løse problemstillinger i fag som fx erhvervsøkonomi og systemudvikling. Du lærer også at se virksomhedens udfordringer i et strategisk perspektiv og forstå sammenhænge i forretningsprocesser og it-systemer.

Kombinationen af teori og praksis gør, at du får erfaringer med metoder, der virker.

Uddannelsens struktur

 • Første år: Du bliver introduceret til den erhvervsakademiske måde at arbejde på. Samtidig bliver du fagligt udfordret på din forståelse af økonomi og it
 • Andet år: Du kommer i dybden med de strategiske fag. Du bliver undervist i moderne metoder, som ledere anvender til at udvikle virksomheder. Der er særligt fokus på at håndtere de forandringer, der sker i forbindelse med implementeringen af nye it-løsninger
 • Tredje år: Du får mulighed for at specialisere dig. På det ene semester er du i praktik, og på det andet semester har du valgfag

Titel

Uddannelsen giver ret til titlen professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi. Den engelske titel er Bachelor of Economics and Information Technology.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning og veksler mellem teori, øvelser, cases og projekter.

Uddannelsen har et tæt samarbejde med virksomheder i regionen, og derfor tager mange projekter udgangspunkt i virksomhedsbesøg eller oplæg fra virksomheder.

Praktik

Der indgår praktik i uddannelsen.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage fag eller praktikophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Specifikke adgangskrav

 • Gymnasial eksamen: matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi foregår i: 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Roskilde (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du få job som fx projektleder, it-konsulent og forretningsudvikler i forskellige virksomheder. 

Mere uddannelse

 • Du har mulighed for at videreuddanne dig ved at tage en kandidatuddannelse. Vær opmærksom på, at der kan være krav om suppleringsfag
 • Når du har oparbejdet nogle års erhvervserfaring, kan du også tage en diplom- eller masteruddannelse

Læs om:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Da Kim valgte at læse til civilingeniør, vidste han ikke, at han en dag ville ende med at...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.