Professionsbacheloruddannelse

Økonomi og informationsteknologi

På uddannelsen lærer du gennem brug af it at skabe strategisk og økonomisk værdi i en virksomhed.

Fakta

Navn:
Økonomi og informationsteknologi
Andre betegnelser:
Økonomi og it
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer fx om forretningsstrategi og -processer, projektledelse og erhvervsøkonomi, som giver dig forståelse for en virksomheds drift. Du får også indblik i, hvordan it kan være med til at udvikle forretningen og bidrage til bedre kommunikation og teamwork.

Som færdiguddannet kan du arbejde med it-projekter i forskellige virksomheder. Du kan fx bidrage til øget digitalisering gennem implementering af nye systemer til økonomistyring, og du kan være med til at håndtere de ændringer i organisationen, som digitaliseringen medfører.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du konkret med at løse problemstillinger i fag som fx erhvervsøkonomi og systemudvikling. Du lærer også at se virksomhedens udfordringer i et strategisk perspektiv og forstå sammenhænge i forretningsprocesser og it-systemer. Kombinationen af teori og praksis gør, at du hurtigt kommer i gang med at få erfaringer med metoder, der virker.

Uddannelsens struktur

 • Første år: Du bliver introduceret til den erhvervsakademiske måde at arbejde på. Samtidig bliver du fagligt udfordret på din forståelse af økonomi og it.
 • Andet år: Du kommer i dybden med de strategiske fag. Du bliver undervist i moderne metoder, som ledere anvender til at udvikle virksomheder. Der er særligt fokus på at håndtere de forandringer, der sker i forbindelse med implementeringen af nye it-løsninger.
 • Tredje år: Du får mulighed for at specialisere dig. På det ene semester er du i praktik, og på det andet semester har du valgfag. I løbet af specialiseringen har du mulighed for at tage fag eller praktikophold i udlandet. På 7. semester skriver du bachelorprojekt. 

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning og veksler mellem teori, øvelser, cases og projekter. Uddannelsen har et tæt samarbejde med virksomheder i regionen, og derfor tager mange projekter udgangspunkt i virksomhedsbesøg eller oplæg fra virksomheder.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes i København, Odense og Aarhus.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Uddannelsen giver ret til titlen Professionsbachelor i Økonomi og informationsteknologi. Den engelske titel er Bachelor of Economics and Information Technology.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Specifikke adgangskrav

 • Gymnasial eksamen: Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart, engelsk)5,5 
København NV (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)5,8AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du få job som fx projektleder, it-konsulent og forretningsudvikler i forskellige virksomheder. 

Mere uddannelse

 • Du har mulighed for at videreuddanne dig ved at tage en kandidatuddannelse. Vær opmærksom på, at der kan være krav om suppleringsfag.
 • Når du har oparbejdet nogle års erhvervserfaring, kan du også tage en diplom- eller masteruddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Da Kim valgte at læse til civilingeniør, vidste han ikke, at han en dag ville ende med at...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.