Professionsbacheloruddannelse

Økonomi og informationsteknologi

Uddannelsen handler om at skabe strategisk og økonomisk værdi i virksomheder gennem brug af it.

Fakta

Navn:
Økonomi og informationsteknologi
Andre betegnelser:
Økonomi og it
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Undervisning i forretningsstrategi og -processer, projektledelse og erhvervsøkonomi giver dig forståelse for virksomheders drift. Det kombineres med fag om, hvordan it kan være med til at udvikle forretningen og bidrage til bedre kommunikation og teamwork.

Som færdiguddannet kan du arbejde med it-projekter i virksomheder. Du kan bidrage til digitaliseringen, fx ved at deltage i implementeringen et nyt system til økonomistyring og håndtere de ændringer i organisationen, det medfører.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På professionsbacheloruddannelsen i Økonomi og it arbejder du konkret med at løse problemstillinger i fag som erhvervsøkonomi og systemudvikling. Samtidig får du undervisning i at se virksomhedens udfordringer i et strategisk perspektiv og forstå sammenhænge i forretningsprocesser og it-systemer. Kombinationen af teori og praksis gør, at du hurtigt kommer i gang med at danne egne erfaringer med metoder, der virker.

Første år af uddannelsen bruges på at introducere den erhvervsakademiske måde at arbejde på. Samtidig bliver du fagligt udfordret på din forståelse af økonomi og it.

Andet år kommer du i dybden med de strategiske fag. Du bliver undervist i moderne metoder, som ledere anvender til at udvikle virksomheder. Der er særlig fokus på at håndtere de forandringer, der sker i forbindelse med implementeringen af nye it-løsninger.

Tredje år får du mulighed for at specialisere dig. På det ene semester er du i praktik, og på det andet har du valgfag. I løbet af specialiseringen har du mulighed for at tage fag eller praktikophold i udlandet.

Du afslutter professionsbacheloruddannelsen med at skrive et bachelorprojekt på syvende semester.

Undervisningen foregår som holdundervisning og veksler mellem teori, øvelser, cases og projekter. Uddannelsen har et tæt samarbejde med virksomheder i regionen, og derfor tager mange projekter udgangspunkt i virksomhedsbesøg eller oplæg fra virksomheder.

Uddannelsen giver ret til titlen Professionsbachelor i Økonomi og informationsteknologi og på engelsk Bachelor of Economics and Information Technology.

Uddannelsen udbydes i København, Odense og Aarhus.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.

Opfylder du ikke kravet, kan du tage faget som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart, engelsk)6,05,1
København NV (Sommerstart)6,76,3
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)4,7AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)IO 

IO: Ikke oprettet

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som fx projektleder, it-konsulent og forretningsudvikler. Du har et solidt fundament for en karriere, hvor du arbejder med ledelse, it og digitalisering

Mere uddannelse

Du har også mulighed for at videreuddanne dig ved at tage en kandidatuddannelse på et universitet. Afhængigt af uddannelsen kan der være krav om suppleringsfag.

Alternativt kan du tage en diplom- eller masteruddannelse, når du har gennemført bacheloruddannelsen og har fået nogle års erhvervserfaring.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Da Kim valgte at læse til civilingeniør, vidste han ikke, at han en dag ville ende med at...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.