uddannelsen til diplomingeniør i it og økonomi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - it og økonomi

På uddannelsen, der kombinerer økonomi med it-teknologi, lærer du bl.a. at designe og programmere softwaresystemer både til pc, tablets og smartphones. Du lærer også om en virksomheds økonomiske rammer og organisatoriske forhold med en specifik viden inden for et givent produktionsområde.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - it og økonomi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig og udbydes som et selvstændigt spor under teknologi og økonomi i et samarbejde med Copenhagen Business School (CBS).

Som færdiguddannet diplomingeniør vil du have viden om både softwareudvikling og indsigt i den kommercielle side af en virksomheds drift. Du kvalificeres på den måde til at være bindeled mellem forskellige typer virksomheders økonomi- og produktionsafdelinger.

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i it og økonomi giver dig en bred viden om et teknisk-fagligt område, samtidig med at du lærer om virksomheders økonomi, organisation og ledelse med fag som fx økonomistyring og erhvervsret.

Hovedparten af uddannelsen foregår på DTU, og her er der fokus på softwareteknologi, herunder udvikling af applikationer til mobile enheder som smartphones og tablets.

På CBS undervises der i virksomhedsøkonomi, økonomistyring og erhvervsret.

På den it-teknologiske linje lærer du at deltage i udvikling af nye ikt-applikationer, lige som du lærer at analysere og vurdere deres brugbarhed under hensyn til de økonomiske, sociale og kulturelle sammenhænge, de indgår i.

Du får kompetencer inden for softwareudvikling med fokus på udviklingsmetoder til it-systemer og objektorienteret programmering til både pc og smartphones.

Du får bl.a. undervisning i fag som:

 • Objektorienteret programmering
 • Udviklingsmetoder til IT systemer
 • Objektorienteret analyse og design
 • WEB 2.0 programmering
 • Brugergrænseflade design
 • Applikationsudvikling til smartphones

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Der er på studiet indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in IT and Economics.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Der er krav om engelsk på mindst B-niveau.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår primært i Lyngby med kurser på Frederiksberg i løbet af de to første semestre.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder it og økonomi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)6,9AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen vil du kunne fungere som et specialiseret bindeled mellem en økonomi- og en produktionsafdeling i forskellige typer af virksomheder.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.