Bacheloruddannelse

Medialogi

Medialogi kombinerer nytænkende teknologier med helhedsorienterede løsninger af samfundsmæssige behov.

Fakta

Navn:
Medialogi
Andre betegnelser:
Medialogy
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Medialogi handler om samspillet mellem mennesker og maskiner, og hvordan problemer i samfundet kan løses ved hjælp af teknologi.

Der arbejdes med hele udviklingsprocessen lige fra løsningsdesign til udførsel og test, og du undervises i  programmering, virtual reality og interaktionsdesign.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på eksempelvis kandidatuddannelsen Medialogy. Dine fremtidige jobmuligheder vil være inden for blandt andet softwareudvikling, spildesign og user experience.

Foto: Aalborg Universitet
Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har fokus på videnskaben og teknologien bag interaktive digitale medier samt udviklingen af denne teknologi.

På studiet kombineres et solidt teknisk fundament med en forståelse for menneskelig perception, og hvordan maskiner kan efterligne mennesker. 

Sammenkobling af forskellige teknologier

Når man skaber interaktive systemer til specifikke brugere, er sammenkoblingen af forskellige teknologier en af de største udfordringer. Den tværfaglige struktur på Medialogy gør dig som studerende i stand til at beherske og kombinere mange forskellige fagområder, herunder programmering, virtuel og augmented reality, interaktionsdesign, menneskelig perception samt design og analyse af videnskabelige eksperimenter.

Teknologien bag interaktive digitale medier

Medialogi er videnskaben og teknologien bag interaktive digitale medier, og du skal både være interesseret i at udvikle produktideer samt programmering og test af prototyper. Programmering og test udgør en stor del af uddannelsen, så det er vigtigt, at du også har interesse i matematik og i at lære programmering.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, værkstedsarbejde og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

  • Karaktergennemsnittet i matematik B skal være mindst 7,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Medialogy.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
København SV (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medialogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder i it-branchen med fx programmering, softwareudvikling, interaktionsdesign, it-rådgiving, spiludvikling, web udvikling, og projektledelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information