Bacheloruddannelse

Medialogi

Medialogi kombinerer nye teknologier med helhedsorienterede løsninger af samfundsmæssige behov.

Fakta

Navn:
Medialogi
Andre betegnelser:
Medialogy
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Medialogi handler om samspillet mellem mennesker og maskiner, og hvordan problemer i samfundet kan løses ved hjælp af ny teknologi.

Der arbejdes med hele udviklingsprocessen fra design af løsninger til udvikling af prototyper og brugertest. Du undervises i fx programmering, VR (Virtual Reality), AI (kunstig intelligens), spiludvikling og interaktionsdesign.

Efter bacheloruddannelsen kan du fx læse videre på kandidatuddannelsen Medialogy. Du kan finde job inden for f.eks. udvikling af interaktive oplevelser, programmering af apps, computerspil og software, samt user experience design.

Foto: Aalborg Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har fokus på videnskaben og teknologien bag interaktive digitale medier. Du lærer også om udvikling og hvordan teknologien kan udnyttes. 

Du skal både være interesseret i at udvikle produktideer, samt programmering og test af prototyper. 

Programmering og test udgør en stor del af uddannelsen. Derfor er derfor vigtigt, at du også har interesse i matematik samt i at lære programmering, så du selv kan være med til at skabe fremtidens interaktive digitale oplevelser og løsninger.

Fag

På studiet kombineres kreativitet og et solidt teknisk fundament med en forståelse for brugernes behov og deres udfordringer.  

På uddannelsen har du fag f.eks:

 • programmering af interfaces
 • augmented reality (AR)
 • interaktionsdesign
 • 3D computergrafik
 • menneskelig perception
 • design og analyse af brugertest
 • videnskabelige eksperimenter

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, værkstedsarbejde og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Matematik B med et gennmsnit på mindst 7,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Læs om

Uddannelsen medialogi på Aalborg Universitet (aau.dk)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
København SV (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medialogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Medialogy

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder i it-branchen med fx programmering, softwareudvikling, interaktionsdesign, it-rådgiving, spiludvikling, web udvikling, og projektledelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information