bacheloruddannelse i Medialogi
Bacheloruddannelse

Medialogi

Medialogi kombinerer nytænkende teknologier med helhedsorienterede løsninger af samfundsmæssige behov.

Fakta

Navn:
Medialogi
Andre betegnelser:
Medialogy
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Medialogi handler om samspillet mellem mennesker og maskiner, og hvordan problemer i samfundet kan løses ved hjælp af teknologi.

Der arbejdes med hele udviklingsprocessen lige fra løsningsdesign til udførsel og test, og du undervises i  programmering, virtual reality og interaktionsdesign.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på eksempelvis kandidatuddannelsen Medialogy. Dine fremtidige jobmuligheder vil være inden for blandt andet softwareudvikling, spildesign og user experience.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på videnskaben og teknologien bag interaktive digitale medier samt udviklingen af denne teknologi.

På studiet kombineres et solidt teknisk fundament med en forståelse for menneskelig perception, og hvordan maskiner kan efterligne mennesker. 

Sammenkobling af forskellige teknologier

Når man skaber interaktive systemer til specifikke brugere, er sammenkoblingen af forskellige teknologier en af de største udfordringer. Den tværfaglige struktur på Medialogy gør dig som studerende i stand til at beherske og kombinere mange forskellige fagområder, herunder programmering, virtuel og augmented reality, interaktionsdesign, menneskelig perception samt design og analyse af videnskabelige eksperimenter.

Teknologien bag interaktive digitale medier

Medialogi er videnskaben og teknologien bag interaktive digitale medier, og du skal både være interesseret i at udvikle produktideer samt programmering og test af prototyper. Programmering og test udgør en stor del af uddannelsen, så det er vigtigt, at du også har interesse i matematik og i at lære programmering.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, værkstedsarbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet

Karaktergennemsnittet i matematik B skal være mindst 7,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder medialogi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i Medialogy.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 
København SV (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medialogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i medialogi.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder i it-branchen med fx programmering, softwareudvikling, interaktionsdesign, it-rådgiving, spiludvikling, web udvikling, og projektledelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design samt film-, tv- og teaterteknik.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information