bacheloruddannelse i Medialogi
Bacheloruddannelse

Medialogi

Uddannelsen handler om menneske-maskine interaktion, interaktionsdesign, medieteknologi, programmering, lyd, computergrafik og sensorteknologi.

Fakta

Navn:
Medialogi
Andre betegnelser:
Medialogy
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Medialogi handler om videnskaben og teknologien bag interaktive digitale medier. Uddannelsen kombinerer teknologi og videnskabelige eksperimenter med fokus på både hardware og software for at udvikle nye produkter og værktøjer til brug inden for medieteknologien.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine fremtidige jobmuligheder vil være inden for teknologi og softwareudvikling i den moderne medie- og oplevelsesindustri.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på videnskaben og teknologien bag interaktive digitale medier samt udviklingen af denne teknologi.

Når man skaber interaktive systemer til specifikke brugere, er sammenkoblingen af forskellige fagområder en af de største udfordringer. Den tværfaglige struktur på Medialogy kræver et stærkt teknisk fundament, både i teori og praksis, og det kræver, at du som studerende er i stand til at beherske og kombinere mange forskellige fagområder, herunder programmering, interaktionsdesign, elektronik, matematik, menneskelig perception, design og analyse af videnskabelige eksperimenter, statistik og filmvidenskab.

Medialogy er videnskaben og teknologien bag interaktive digitale medier, og du skal både være interesseret i at udvikle produktideer samt programmering og test af prototyper. Programmering og test udgør en stor del af uddannelsen, så det er vigtigt, at du også har flair for og interesse i matematik.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, værkstedsarbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet i matematik B skal være mindst 7,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder medialogi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i Medialogy.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO
København SV (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medialogi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i medialogi.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i it-branchen med fx programmering, softwareudvikling, interaktionsdesign, it-rådgiving, spiludvikling, web udvikling, og projektledelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design samt film-, tv- og teaterteknik.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information