kandidatuddannelse i Digital design
Kandidatuddannelse

Digital design

På uddannelsen er der fokus på interaktive digitale teknologier, og på deres kontekst, kultur og æstetik.

Fakta

Navn:
Digital design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er teoretisk, praktisk og analytisk, og du kommer til at arbejde med forskellige typer design, fra løsninger på konkrete problemer til eksperimenterende designarbejde.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både i it-branchen og i den offentlige sektor, eksempelvis inden for digital produkt-, koncept- og serviceudvikling. Du kan fx arbejde med interaktionsdesign, brugerdrevet design og it-projektledelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen indeholder linjerne A1, A2 og Audiodesign. Optag på A2-linjen er sat i bero fra september 2020.

Indhold

  • På A1-linjen arbejder du projektorienteret med designprocesser, produkt- og serviceudvikling, forskellige teknologiers særkende og med digital kultur
  • På A2-linjen arbejder du typisk projektorienteret med designprocesser, de kulturelle og æstetiske aspekter af it, samt med produkt- og serviceudvikling
  • På Audiodesign-linjen får du særlige it-kompetencer i forhold til produktion, programmering og implementering af lyd med fokus på interaktive sammenhænge som computerspil, interaktive installationer og andre produktioner, der har en betydningsfuld lydside

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem traditionelle forelæsninger, holdundervisning og praktiske øvelsestimer.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder digital design som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i digital design.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

Adgangskravet for optagelse på kandidatuddannelsen afhænger af, hvilken linje du vælger:

  • Vælger du A1-linjen, skal du have en bacheloruddannelse i digital design (AU) eller en anden bacheloruddannelse i fx informationsvidenskab, kunsthistorie eller engelsk med et bachelortilvalg i digital design
  • Vælger du A2-linjen, skal du have bestået en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse (fx erhvervsøkonomi, historie eller idehistorie). Optag på A2-linjen er sat i bero fra september 2020
  • Vælger du linjen Audiodesign, skal du have en bacheloruddannelse i digital design, informationsvidenskab, medievidenskab, musik el.lign. eller en anden bacheloruddannelse med et bachelortilvalg i digital design

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både i it-branchen og i den offentlige sektor, eksempelvis inden for digital produkt-, koncept- og serviceudvikling. Du har mulighed for at få job fx som UX-designer, konceptudvikler, interaktionsdesigner, konsulent i brugerinvolvering, testspecialist eller projektleder. Desuden kan du finde arbejde inden for undervisning i it og design.

Job inden for digital kommunikation og marketing

Du kan også få job inden for digital kommunikation og marketing, fx som Community manager, Webmaster eller digital konsulent.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for grafisk arbejde og udviklings- og programmeringsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Anders Poulsen, 32 år, er uddannet civilingeniør i telekommunikation. Han er ansat som senior...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.