kandidatuddannelse i Digital design
Kandidatuddannelse

Digital design

På kandidatuddannelsen i Digital design er der fokus på interaktive digitale teknologier, og på deres kontekst, kultur og æstetik.

Fakta

Navn:
Digital design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er teoretisk, praktisk og analytisk, og du kommer til at arbejde med forskellige typer design, fra løsninger på konkrete problemer til eksperimenterende designarbejde.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både i it-branchen og i den offentlige sektor, eksempelvis inden for digital produkt-, koncept- og serviceudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i digital design indeholder tre linjer: to linjer i digital design (A1 og A2) og en linje i audiodesign.

På linjerne A1 og A2 i digital design studerer du digitale teknologier, deres udtryksformer og deres samfundsmæssige og kulturelle implikationer.

Du arbejder både teoretisk og praktisk med udviklingen og brugen af digitale teknologier og arbejder med områder som interaktionsdesign samt digital kunst og kultur.

På linjen i audiodesign arbejder du med lyd i forskellige sammenhænge, som f.eks. digitale installationer, computerspil og applikationer. Uddannelsen er teoretisk, analytisk og praktisk.

Undervisningen veksler mellem traditionelle forelæsninger, holdundervisning og praktiske øvelsestimer.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder digital design som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i digital design.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
Adgangskravet for optagelse på kandidatuddannelsen i digital design afhænger af, hvilken linje du vælger.

Vælger du A1-linjen skal du have en bacheloruddannelse i digital design (AU) eller en anden bacheloruddannelse i fx informationsvidenskab, kunsthistorie eller engelsk med et bachelortilvalg i digital design.

Vælger du A2-linjen skal du have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse i fx erhvervsøkonomi, historie eller idehistorie.

Vælger du audiodesign skal du have en bacheloruddannelse i digital design, informationsvidenskab, medievidenskab, musik el.lign. eller en anden bacheloruddannelse med et bachelortilvalg i digital design.

Du kan se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både i it-branchen og i den offentlige sektor, eksempelvis inden for digital produkt-, koncept- og serviceudvikling. Jobtitler er for eksempel: UX-designer, konceptudvikler, interaktionsdesigner, konsulent i brugerinvolvering, testspecialist og projektleder.

Desuden kan du finde arbejde inden for undervisning i IT og design.

Det tredje store arbejdsområde er digital kommunikation og marketing, hvor titler eksempelvis er: Community manager, Webmaster og digital konsulent.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for grafisk arbejde og udviklings- og programmeringsarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

De primære brancher for nyuddannede er It-konsulenter, Videregående uddannelsesinstitutioner, Offentlig administration, Reklamebranchen, Forlag, Organisationer og foreninger, Virksomhedskonsulenter, Gymnasier og erhvervsfaglige skoler samt Udgivelse af computerspil og anden software.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Anders Poulsen, 32 år, er uddannet civilingeniør i telekommunikation. Han er ansat som senior...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.