kandidatuddannelse i Digital design
Kandidatuddannelse

Digital design

På uddannelsen er der fokus på interaktive digitale teknologier, og på deres kontekst, kultur og æstetik.

Fakta

Navn:
Digital design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er teoretisk, praktisk og analytisk, og du kommer til at arbejde med forskellige typer design, fra løsninger på konkrete problemer til eksperimenterende designarbejde.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både i it-branchen og i den offentlige sektor, eksempelvis inden for digital produkt-, koncept- og serviceudvikling. Du kan fx arbejde med interaktionsdesign, brugerdrevet design og it-projektledelse.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen indeholder linjerne Digital design og Audiodesign. 

Indhold

  • På Digital design-linjen arbejder du projektorienteret med designprocesser, produkt- og serviceudvikling, forskellige teknologiers særkende og med digital kultur
  • På Audiodesign-linjen får du særlige it-kompetencer i forhold til produktion, programmering og implementering af lyd med fokus på interaktive sammenhænge som computerspil, interaktive installationer og andre produktioner, der har en betydningsfuld lydside

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem traditionelle forelæsninger, holdundervisning og praktiske øvelsestimer.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også en bacheloruddannelse faget. Læs mere i UG-artiklen Digital design.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både i it-branchen og i den offentlige sektor, eksempelvis inden for digital produkt-, koncept- og serviceudvikling.

Du har mulighed for at få job fx som UX-designer, konceptudvikler, interaktionsdesigner, konsulent i brugerinvolvering, testspecialist eller projektleder.

Job inden for digital kommunikation og marketing

Du kan også få job inden for digital kommunikation og marketing, fx som Community manager, Webmaster eller digital konsulent.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Anders Poulsen, 32 år, er uddannet civilingeniør i telekommunikation. Han er ansat som senior...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.