kandidatuddannelse i It-ledelse
Kandidatuddannelse

It-ledelse

På kandidatuddannelsen i it-ledelse får du en øget indsigt i at lede it-relaterede udviklingsprojekter.

Fakta

Navn:
It-ledelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får dels kendskab til it og informationssystemer og deres rolle i moderne organisationer og virksomheder, og dels lærer du at arbejde med ledelse i relation til såvel selve udviklingsprojekterne som til de mennesker, der deltager i dem.

Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder i it-servicevirksomheder, den finansielle sektor, den offentlige sektor eller i rådgivnings- og konsulentbranchen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen lærer du på baggrund af en række teorier og modeller at arbejde innovativt og forretningsorienteret med udvikling ved hjælp af it.

Du lærer, hvordan man udvikler og implementerer it, så det skaber værdi for virksomheden eller organisationen, ligesom du lærer at lede it-udviklingsprojekter.

Du lærer også at lede og udføre it-baseret organisatorisk udvikling, fx som forretningsudvikler eller konsulent.

Emner

Der er undervisning inden for følgende emner:

  • Ledelse
  • Organisation
  • It-design
  • Udvikling

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde og projektarbejde.

I forbindelse med valgfag er der mulighed for at tage et fag ved andre uddannelser på AAU eller på andre uddannelsessteder i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et specialet, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Uddannelsen it-ledelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Kandidatuddannelsen er et samarbejde mellem It-vest og Aalborg Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig jobmuligheder som it-leder, it-projektchef, forretningsanalytiker eller konsulent i private eller offentlige virksomheder. Du kan også finde job i rådgivnings- og konsulentbranchen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområdet og typer af job inden for: 

Systemdvikling, programmering og design

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information