kandidatuddannelse i It-ledelse
Kandidatuddannelse

It-ledelse

På kandidatuddannelsen i it-ledelse får du en øget indsigt i at lede it-relaterede udviklingsprojekter.

Fakta

Navn:
It-ledelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får dels kendskab til it og informationssystemer og deres rolle i moderne organisationer og virksomheder, og dels lærer du at arbejde med ledelse i relation til såvel selve udviklingsprojekterne som til de mennesker, der deltager i dem.

Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder i it-servicevirksomheder, den finansielle sektor, den offentlige sektor eller i rådgivnings- og konsulentbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du på baggrund af en række teorier og modeller at arbejde innovativt og forretningsorienteret med udvikling ved hjælp af it.

Du lærer, hvordan man udvikler og implementerer it, så det skaber værdi for virksomheden eller organisationen, ligesom du lærer at lede it-udviklingsprojekter.

Du lærer også at lede og udføre it-baseret organisatorisk udvikling, fx som forretningsudvikler eller konsulent.

Emner

Der er undervisning inden for følgende emner:

  • Ledelse
  • Organisation
  • It-design
  • Udvikling

I forbindelse med valgfag er der mulighed for at tage et fag ved andre uddannelser på AAU eller på andre uddannelsessteder i Danmark eller i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et specialet, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU kan du læse it-ledelse som en 2-årig kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen er et samarbejde mellem It-vest og Aalborg Universitet.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Bacheloruddannelsen i innovation og digitalisering (AAU) giver adgang til uddannelsen.

En række andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig jobmuligheder som it-leder, it-projektchef, forretningsanalytiker eller konsulent i private eller offentlige virksomheder. Du kan også finde job i rådgivnings- og konsulentbranchen.

Læs mere om arbejdsområdet og typer af job inden for systemdvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information