bachelor i global business informatics
Bacheloruddannelse

Global Business Informatics

Uddannelsen har fokus på, hvordan digitale teknologier kan fremme samarbejde mellem mennesker på tværs af virksomheder og kontinenter.

Fakta

Navn:
Global Business Informatics
Andre betegnelser:
Global virksomhedsinformatik
Varighed:
3 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Ud fra et tværfagligt perspektiv lærer du om brugen af digitale teknologier i organisatoriske og samfundsmæssige rammer. Du lærer også om bæredygtig udvikling i private og offentlige organisationer og ngo’er.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du fx arbejde som automatiseringskonsulent, forretningsudvikler eller procesanalytiker.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer beskæftiger sig med digitale processer på tværs af lande, professioner, køn og kulturelle baggrunde, og hvordan almindelige mennesker gør brug af digitale teknologier i deres daglige arbejde.

Der arbejdes med både samfundsfaglige, forretningsmæssige og tekniske perspektiver på it. På uddannelsen opbygger du analytiske færdigheder til at arbejde med automatisering, forretningsanalyse og digital transformation.

Fag

I løbet af uddannelsen undervises der bl.a. i fag som:

 • Society & Technology
 • Business Process Improvement & Automation
 • Sustainable IT
 • Quantitative Methods & Business Analytics
 • IT Governance & Enterprise Architecture

I løbet af uddannelsen skal du også vælge valgfag, og det vil være muligt at tage relevante kurser på udenlandske universiteter. Læs mere på uddannelsesstedet hjemmeside.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser, øvelsestimer og projektarbejde. Projektarbejdet finder ofte sted i samarbejde med eksterne virksomheder.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

IT-Universitetet

 • Matematik B med et gennemsnit på mindst 6,0  
 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0

Da undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 100
 • IELTS-test med en testscore på mindst 7,0
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B med mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i global business informatics foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
IT-Universitetet i København  
København S (Sommerstart, engelsk)8.3 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og teknisk videnskabelige område. Du kan fx søge optagelse på følgende kandidatuddannelse:

Digital Innovation and Management

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have muligheder for job som eksempelvis automatiseringskonsulent, forretningsudvikler, business analyst, procesanalytiker eller projektkoordinator – alt afhængigt af, hvad du specialiserer dig i.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Se oversigt over it-uddannelser på universiteterne (futurepeople.dk)

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information