civilingeniør i global virksomhedsinformatik
Bacheloruddannelse

Global Business Informatics

Uddannelsen, som hovedsageligt er engelsksproget, har fokus på, hvordan it kan fremme samarbejde mellem mennesker på tværs af virksomheder og kontinenter.

Fakta

Navn:
Global Business Informatics
Andre betegnelser:
Global virksomhedsinformatik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

It påvirker alle aspekter af samfundslivet og skaber konstant nye muligheder for, hvordan vi arbejder, og hvordan virksomheder organiserer sig.

Uddannelsen kombinerer teorier og metoder fra de samfundsfaglige, forretningsmæssige og tekniske områder og giver indblik i, hvordan it håndteres på tværs af profession, køn og kultur.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som it-arkitekt, forretningsudvikler, procesanalytiker eller projektkoordinator.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen kommer du til at arbejde med, hvordan man tilrettelægger arbejdsgange og beslutningsprocesser i organisationer med henblik på at styrke kommunikation og samarbejde på tværs af virksomheder og landegrænser.

Der arbejdes med både samfundsfaglige, forretningsmæssige og tekniske perspektiver på it.

Uddannelsen består af seks semestre med både obligatoriske og valgfri fag. Hvert år indeholder et særligt tema:

 • 1. år: It i social kontekst
 • 2. år: It i virksomheder
 • 3. år: It i en global verden

Det første år lærer du om det teoretiske grundlag for, hvordan it har ændret vores måde at være sammen på, og hvordan man kan bygge bro mellem mennesker og teknologi.

På andet år gennemgås it på virksomhedsniveau, og du lærer om organisationsteori, projektledelse og basal forretningsforståelse med henblik på udvikling af it og arbejdsprocesser.

På tredje år fokuseres på udvikling af it med vægt på kulturelle og ledelsesmæssige perspektiver i en global kontekst. Du kommer her til at arbejde i krydsfeltet mellem antropologi, sociologi og teknologi.

Der vil være mulighed for at tage relevante kurser på udenlandske universiteter.

Undervisningen veksler mellem kurser, øvelsestimer og projektarbejde. Projektarbejdet finder ofte sted i samarbejde med eksterne virksomheder. der undervises hovedsageligt på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på IT-Universitetet:

Du skal fra den gymnasiale eksamen have matematik B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 og engelsk B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

IT-Universitetet i København (ITU)

ITU udbyder Global Business Informatics som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på universitetets hjemmeside.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.itu.dk.

Læs eventuelt studiestrukturen i artiklen om IT-Universitetet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
IT-Universitetet i København  
København S (Sommerstart, engelsk)9,0 

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en række kandidatuddannelser inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og teknisk videnskabelige område. Der er fx adgang til flere af IT-Universitetets kandidatuddannelser. Undersøg nærmere på universitetets hjemmeside.

Som færdiguddannet vil du have muligheder for job som eksempelvis it-arkitekt, forretningsudvikler, procesanalytiker, Support Chain Manager eller projektkoordinator - alt afhængigt af, hvad du specialiserer dig i.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design og Tværgående it-arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information