civilingeniør i global virksomhedsinformatik
Bacheloruddannelse

Global Business Informatics

Uddannelsen er engelsksproget og har fokus på, hvordan digitale teknologier kan fremme samarbejde mellem mennesker på tværs af virksomheder og kontinenter.

Fakta

Navn:
Global Business Informatics
Andre betegnelser:
Global virksomhedsinformatik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Global Business Informatics er et tværfagligt studie, hvor du lærer at se mulighederne i digitale teknologier, og hvordan de bruges i organisatoriske og samfundsmæssige rammer. Uddannelsen klæder dig på til at arbejde med bæredygtig udvikling i private virksomheder, offentlige institutioner og NGO’er.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som it-arkitekt, forretningsudvikler, procesanalytiker eller projektkoordinator.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer beskæftiger sig med digitale processer på tværs af lande, professioner, køn og kulturelle baggrunde, og hvordan almindelige mennesker gør brug af digitale teknologier i deres daglige arbejde.

Der arbejdes med både samfundsfaglige, forretningsmæssige og tekniske perspektiver på it. Uddannelsen består af seks semestre med både obligatoriske og valgfri fag. Hvert år indeholder et særligt tema.

Tema på 1. år - It i social kontekst

Det første år lærer du om det teoretiske grundlag for, hvordan it har ændret vores måde at være sammen på, og hvordan man kan bygge bro mellem mennesker og teknologi.

Tema på 2. år - It i virksomheder

På andet år gennemgås it på virksomhedsniveau, og du lærer om organisationsteori, projektledelse og basal forretningsforståelse med henblik på udvikling af it og arbejdsprocesser.

Tema på 3. år - It i en global verden

På tredje år fokuseres på udvikling af it med vægt på kulturelle og ledelsesmæssige perspektiver i en global kontekst. Du kommer her til at arbejde i krydsfeltet mellem antropologi, sociologi og teknologi.

Der vil være mulighed for at tage relevante kurser på udenlandske universiteter.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser, øvelsestimer og projektarbejde. Projektarbejdet finder ofte sted i samarbejde med eksterne virksomheder.

Sprog

Der undervises på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

IT-Universitetet

 • Mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik B
 • Mindst 6,0 i karaktergennemsnit i engelsk B

Da undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 100
 • IELTS-test med en testscore på mindst 7,0
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B med mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
IT-Universitetet i København  
København S (Sommerstart, engelsk)8,0 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og teknisk videnskabelige område. Du kan fx søge optagelse på følgende kandidatuddannelse:

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have muligheder for job som eksempelvis it-arkitekt, forretningsudvikler, procesanalytiker, Support Chain Manager eller projektkoordinator - alt afhængigt af, hvad du specialiserer dig i.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information