civilingeniør i global virksomhedsinformatik
Bacheloruddannelse

Global Business Informatics

Uddannelsen, som hovedsageligt er engelsksproget, har fokus på, hvordan it kan fremme samarbejde mellem mennesker på tværs af virksomheder og kontinenter.

Fakta

Navn:
Global Business Informatics
Andre betegnelser:
Global virksomhedsinformatik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

It påvirker alle aspekter af samfundslivet og skaber konstant nye muligheder for, hvordan vi arbejder, og hvordan virksomheder organiserer sig.

Uddannelsen kombinerer teorier og metoder fra de samfundsfaglige, forretningsmæssige og tekniske områder og giver indblik i, hvordan it håndteres på tværs af profession, køn og kultur.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som it-arkitekt, forretningsudvikler, procesanalytiker eller projektkoordinator.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen kommer du til at arbejde med, hvordan man tilrettelægger arbejdsgange og beslutningsprocesser i organisationer med henblik på at styrke kommunikation og samarbejde på tværs af virksomheder og landegrænser.

Der arbejdes med både samfundsfaglige, forretningsmæssige og tekniske perspektiver på it. Uddannelsen består af seks semestre med både obligatoriske og valgfri fag. Hvert år indeholder et særligt tema.

Tema på 1. år - It i social kontekst

Det første år lærer du om det teoretiske grundlag for, hvordan it har ændret vores måde at være sammen på, og hvordan man kan bygge bro mellem mennesker og teknologi.

Tema på 2. år - It i virksomheder

På andet år gennemgås it på virksomhedsniveau, og du lærer om organisationsteori, projektledelse og basal forretningsforståelse med henblik på udvikling af it og arbejdsprocesser.

Tema på 3. år - It i en global verden

På tredje år fokuseres på udvikling af it med vægt på kulturelle og ledelsesmæssige perspektiver i en global kontekst. Du kommer her til at arbejde i krydsfeltet mellem antropologi, sociologi og teknologi.

Der vil være mulighed for at tage relevante kurser på udenlandske universiteter.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem kurser, øvelsestimer og projektarbejde. Projektarbejdet finder ofte sted i samarbejde med eksterne virksomheder. der undervises hovedsageligt på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

IT-Universitetet

  • Mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik B
  • Mindst 6,0 i karaktergennemsnit i engelsk B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

IT-Universitetet i København (ITU)

ITU udbyder Global Business Informatics som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på universitetets hjemmeside.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.itu.dk.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
IT-Universitetet i København  
København S (Sommerstart, engelsk)7,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en række kandidatuddannelser inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og teknisk videnskabelige område. Der er fx adgang til flere af IT-Universitetets kandidatuddannelser. Undersøg nærmere på universitetets hjemmeside.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have muligheder for job som eksempelvis it-arkitekt, forretningsudvikler, procesanalytiker, Support Chain Manager eller projektkoordinator - alt afhængigt af, hvad du specialiserer dig i.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design og Tværgående it-arbejde.

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information