Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - global ledelse og design af produktionsnetværk GMM

Uddannelsen er en praksisnær ingeniøruddannelse, der giver dig et globalt udsyn på ledelse, design og udvikling af bæredygtige forretningsnetværk.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - global ledelse og design af produktionsnetværk
Varighed:
3 ½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du en teknisk viden og lærer om ledelse og økonomi. Du får også en god kulturforståelse af internationale organisationer og gode samarbejdsevner. Desuden lærer du at arbejde med digitalisering og bæredygtig udvikling og bliver kvalificeret til at etablere fx produktionslinjer eller netværk af fabrikker.

Efter uddannelsen kan du arbejde inden for fx supply chain management, operations, indkøb, ledelse, innovation, sustainability, produktdesign eller optimering af globale netværk.

Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er en teknisk lederuddannelse, hvor du får et detaljeret kendskab til, hvordan produktions- og servicevirksomheder fungerer - også på tværs af landegrænser.

Du lærer at designe, udvikle og lede virksomheders internationale netværk af forretningsprocesser, så de går op i en højere enhed.

Områder

Uddannelsen fokuserer på fem hovedområder:

 • Ledelse og design af Operations
 • Sustainable Supply Chain Management
 • Digitalisering af supply chains
 • International forretningsoptimering og -udvikling
 • Projektledelse

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing.

Undervisning

Undervisningen er baseret på praksisnære undervisningsformer og veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i enten danske eller udenlandske virksomheder.

Praktik

I undervisningen er indlagt et tæt samarbejde med virksomheder og egentlig virksomhedspraktik, hvor du som studerende har mulighed for at arbejde med reelle problemstillinger i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik B
 • Engelsk B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 5,0 eller 5,0 i gennemsnit i matematik A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen retter sig imod et job, hvor der er fokus på virksomhedsproduktion af produkter og serviceydelser på tværs af verdensdele, lande og organisationer.

Du vil kunne arbejde med bæredygtighed, digitalisering af forretningsprocesser samt innovation inden for supply chain management og operations i både produktions- og serviceindustrier. Du kan arbejde fx inden for international ledelse, design og udvikling af globale virksomhedssystemer og -processer eller kvalitetsstyring.

Mere uddannelse

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information