Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - global ledelse og design af produktionsnetværk GMM

På uddannelsen lærer du at lede, designe og udvikle miljøbevidste produktionsvirksomheder og bæredygtige værdikæder.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM-ingeniøruddannelsen
Varighed:
3 ½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får en bred teknisk viden og lærer om ledelse, samarbejde, bæredygtighed, produktion og globale supply chain netværk (værdikæder).

Studiet bringer dig tæt på virksomheders forretningsmæssige udvikling af produktionen og supply chains, herunder fx bæredygtighed, innovation og anvendelse af digitale applikationer. 

Efter uddannelsen kan du arbejde nationalt eller internationalt med fx supply chain management, operations, digitalisering, sustainability, indkøb og ledelse. Du kan også læse videre til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Indhold

GMM-ingeniøruddannelsen kombinerer teknisk forståelse med forretningsudvikling. Du lærer at lede, designe og udvikle virksomheders værdiskabende aktiviteter og processer, så de går op i en højere enhed, både nationalt og globalt.

Områder

Uddannelsen fokuserer på fem hovedområder:

 • Bæredygtighed
 • Ledelse og design af værdiskabende aktiviteter (operations)
 • Ledelse og design af værdikæder og globale netværk (supply chain management)
 • International forretningsoptimering og -udvikling
 • Projektledelse

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing.

Undervisning

Undervisningen er baseret på praksisnære undervisningsformer og veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i enten danske eller udenlandske virksomheder.

Det er en integreret del af undervisningen at lave projektsamarbejde med erhvervslivet i et internationalt perspektiv, fra strategi til eksekvering.

Udlandsophold

Du har mulighed for at studere i udlandet, f.eks. hos et partneruniversitet og/eller i udenlandske virksomheder. Du kan vælge at studere ½ år, et år eller 1½ år i udlandet.

Praktik

Du skal i lønnet virksomhedspraktik, hvor du som studerende har mulighed for at arbejde med problemstillinger i en dansk eller international virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik B
 • Engelsk B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.
 

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 5,0, eller du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i matematik A
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning og Odense.

Læs mere om uddannelsen i global ledelse og design af produktionsnetværk på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

GMM-ingeniøruddannelsen retter sig mod job, hvor du arbejder med virksomheders produktion af produkter eller serviceydelser. Det kan være i Danmark, i udlandet og på tværs af landegrænser.

Du vil fx kunne arbejde med:

 • Teknisk ledelse
 • International ledelse
 • Grøn omstilling
 • Social bæredygtighed
 • Digitale applikationer til at udvikle forretningsprocesser
 • Supply chain management
 • Kvalitetsstyring
 • Indkøb og forhandling 

Mere uddannelse

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information