bacheloruddannelse i Virksomhedsstudier
Bacheloruddannelse

Virksomhedsstudier

Fokus er på centrale emner inden for forretningsøkonomi, og du lærer om relevante aspekter af en virksomheds økonomi, organisering og salg.

Fakta

Navn:
Virksomhedsstudier
Andre betegnelser:
Business Studies
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en teoretisk baggrund, som kvalificerer dig til kritisk at vurdere din egen og andres analyser af de forskellige aspekter af en virksomhed.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder i organisationer, private og offentlige virksomheder og inden for undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i virksomhedsstudier lærer du om samspillet mellem den enkelte offentlige eller private virksomhed og det omgivende samfund.

Interne og eksterne ressourcer i en virksomhed

Du får metoder til at analysere og udvikle organiseringen af virksomhedens interne og eksterne ressourcer. Det kan fx være penge, arbejdskraft eller de råvarer, som virksomheden bruger til at skabe nye produkter med.

Det ene er virksomhedens funktioner og interne ressourcer, som bl.a. giver dig en introduktion til metoder og teorier inden for økonomi og sociologi. Du får her redskaber til at kunne lave en vurdering af, hvordan en virksomhed bruger sine interne ressourcer.

Det andet er virksomhedens eksterne ressourcer, hvor du bl.a. studerer virksomhedens markedsmæssige relationer og deres betydning for målopfyldelse og udviklingsmuligheder. Du får her konkret viden om de faktorer og metoder, som en virksomhed kan analysere og påvirke sit forhold til omverdenen med.

Kombinationsuddannelse

Virksomhedsstudier kan læses som specialisering på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse i kombination med et andet bachelorfag.

Uddannelsen på engelsk

Uddannelsen udbydes også på engelsk under betegnelsen Business Studies.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, seminarer og projektarbejde i grupper. Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

Virksomhedsstudier og Business Studies (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse virksomhedsstudier og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

For at læse Business Studies og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for virksomhedsstudier og Business Studies. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside:

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder virksomhedsstudier og Business Studies (engelsksproget) i kombination med et andet bachelorfag.

Virksomhedsstudier

På virksomhedsstudier begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Business Studies

På Business Studies begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i virksomhedsstudier eller Business Studies og et andet bachelorfag.

Forskellige kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for virksomhedsstudier og Business Studies på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i virksomhedsledelse og i Business Administration and Leadership (engelsksproget).

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i virksomhedsstudier og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i virksomhedsledelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i organisationer, private og offentlige virksomheder og inden for undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information