Studerende laver opgave på computeren
Bacheloruddannelse

Virksomhedsstudier

Fokus er på centrale emner inden for forretningsøkonomi, og du lærer om relevante aspekter af en virksomheds økonomi, organisering og salg.

Fakta

Navn:
Virksomhedsstudier
Andre betegnelser:
Business Studies
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en teoretisk baggrund, som kvalificerer dig til kritisk at vurdere din egen og andres analyser af de forskellige aspekter af en virksomhed.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder i organisationer, private og offentlige virksomheder og inden for undervisning.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i virksomhedsstudier lærer du om samspillet mellem den enkelte offentlige eller private virksomhed og det omgivende samfund.

Interne og eksterne ressourcer i en virksomhed

Du får metoder til at analysere og udvikle organiseringen af virksomhedens interne og eksterne ressourcer. Det kan fx være penge, arbejdskraft eller de råvarer, som virksomheden bruger til at skabe nye produkter med.

Det ene er virksomhedens funktioner og interne ressourcer, som bl.a. giver dig en introduktion til metoder og teorier inden for økonomi og sociologi. Du får her redskaber til at kunne lave en vurdering af, hvordan en virksomhed bruger sine interne ressourcer.

Det andet er virksomhedens eksterne ressourcer, hvor du bl.a. studerer virksomhedens markedsmæssige relationer og deres betydning for målopfyldelse og udviklingsmuligheder. Du får her konkret viden om de faktorer og metoder, som en virksomhed kan analysere og påvirke sit forhold til omverdenen med.

Kombinationsuddannelse

Virksomhedsstudier kan læses som specialisering på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse i kombination med et andet bachelorfag.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, seminarer og projektarbejde i grupper.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Udlandsophold

Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Virksomhedsstudier og Business Studies (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse virksomhedsstudier og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

For at læse Business Studies og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for virksomhedsstudier og Business Studies.

Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside:

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i virksomhedsstudier foregår i:

Uddannelsen på engelsk

RUC udbyder også kandidatuddannelser i fagene.

Læs mere i UG-artiklerne: 

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i virksomhedsstudier og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i organisationer, private og offentlige virksomheder og inden for undervisning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information