bacheloruddannelse i Virksomhedsstudier
Bacheloruddannelse

Virksomhedsstudier

En virksomhed og det samfund, den er en del af, hænger nært sammen. På uddannelsen lærer du om, hvordan en virksomhed er opbygget, og hvilke muligheder den har for at udvikle sig i samfundet.

Fakta

Navn:
Virksomhedsstudier
Andre betegnelser:
Business Studies
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig også en teoretisk baggrund, som gør dig i stand til kritisk at vurdere din egen og andres analyser af de forskellige aspekter af en virksomhed.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder i organisationer, private og offentlige virksomheder og inden for undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i virksomhedsstudier lærer du om samspillet mellem den enkelte offentlige eller private virksomhed og det omgivende samfund.

Du får metoder til at analysere og udvikle organiseringen af virksomhedens interne og eksterne ressourcer. Det kan fx være penge, arbejdskraft eller de råvarer, som virksomheden bruger til at skabe nye produkter med.

Det ene er virksomhedens funktioner og interne ressourcer, som bl.a. giver dig en introduktion til metoder og teorier inden for økonomi og sociologi. Du får her redskaber til at kunne lave en vurdering af, hvordan en virksomhed bruger sine interne ressourcer.

Det andet er virksomhedens eksterne ressourcer, hvor du bl.a. studerer virksomhedens markedsmæssige relationer og deres betydning for målopfyldelse og udviklingsmuligheder. Du får her konkret viden om de faktorer og metoder, som en virksomhed kan analysere og påvirke sit forhold til omverdenen med.

Virksomhedsstudier kan læses som specialisering på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse i kombination med et andet bachelorfag.

Uddannelsen udbydes også på engelsk under betegnelsen Business Studies.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, seminarer og projektarbejde i grupper. Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

  • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Virksomhedsstudier (dansksproget) og Business Studies (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for virksomhedsstudier og Business Studies på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse virksomhedsstudier og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

For at læse Business Studies og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er matematik B et adgangskrav for at kunne læse virksomhedsstudier eller Business Studies. Faget skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder virksomhedsstudier (dansksproget) og Business Studies (engelsksproget) i kombination med et andet bachelorfag.

På virksomhedsstudier begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

På Business Studies begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i virksomhedsstudier eller Business Studies og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for virksomhedsstudier og Business Studies på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i virksomhedsstudier (dansksproget) og i Business Studies (engelsksproget) i kombination med et andet kandidatfag. Du kan også læse virksomhedsledelse (dansksproget) og i Economics and Business Administration (engelsksproget) som 1-fagskandidatuddannelser.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i virksomhedsstudier og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i virksomhedsstudier eller i virksomhedsledelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i organisationer, private og offentlige virksomheder og inden for undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information