uddannelsen til diplomingeniør i Global Management
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - global ledelse og design af produktionsnetværk

Uddannelsen sætter fokus på bæredygtigt design og styring af globale operationsnetværk samt forretningsoptimering.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - global ledelse og design af produktionsnetværk
Varighed:
3 ½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du en teknisk viden og lærer om ledelse og økonomi. Du får også en god kulturforståelse og gode internationale samarbejdsevner.

Efter uddannelsen kan du arbejde inden for fx supply chain management, operations, indkøb,  ledelse, innovation, sustainability, produktdesign eller optimering af globale netværk.

Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er en teknisk lederuddannelse, hvor du får kendskab til, hvordan produktions- og servicevirksomheder fungerer på tværs af landegrænser.

Du får både teknisk viden og lærer om ledelse, økonomi og andre forretningsrelaterede områder, og du lærer bl.a. at koordinere mange forskellige processer, så de går op i en højere enhed.

Du får også viden om ledelse og opbygning af virksomheders internationale netværk af forretningsprocesser.

Hovedtemaer

Uddannelsen fokuserer på fire hovedtemaer:

 • Operations (produktions- og serviceprocesser)
 • Ledelse
 • Supply Chain Management
 • International forretningsoptimering og -udvikling

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i enten danske eller udenlandske virksomheder.

Praktik

Der er indlagt praktik i uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Engelsk B bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Benærk: Uddannelsen udbydes fra 2022 på dansk.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart, engelsk)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen retter sig imod et job, hvor der er fokus på en virksomheds produktion af produkter og serviceydelser på tværs af verdensdele, lande og organisationer.

Du vil kunne arbejde med innovation, sustainability, forretningsprocesser, supply chain management (forsyningskæden) og operationer i både produktions- og serviceindustrien. Det kan fx være inden for international ledelse, design og udvikling, digitalisering eller kvalitet.

Mere uddannelse

Du kan også læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 1581 af 6. november 2020.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 97 af 25. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information