Business Administration and Leadership
Kandidatuddannelse

Business Administration and Leadership

Den engelsksprogede kandidatuddannelse i Business Administration and Leadership har fokus på såvel den teoretiske som den praktiske side af ledelse.

Fakta

Navn:
Business Administration and Leadership
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indsigt i forskellige perspektiver på ledelse og organisering. Du lærer om processer, praksisser og virksomhedsstrategier i forhold til bl.a. marketing, innovation og forandring, digitalisering, bæredygtighed og CSR (Corporate Social Responsibility).

Du vil som færdiguddannet kandidat have jobmuligheder inden for konsulentbranchen, i erhvervs- og fagorganisationer samt inden for marketing og projektledelse.

Du vil kunne arbejde som analytiker, konsulent og leder i alle typer af virksomheder og organisationer. 

 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen gør dig i stand at forstå og anvende videnskabelige teorier, metoder og problemforståelser, så at du selvstændigt, kritisk og analytisk at arbejde tværfagligt med erhvervsøkonomiske og beslægtede samfundsvidenskabelige problemstillinger.

Uddannelsen understøtter virksomhedsudvikling i Region Sjælland.

Områder

Du får indsigt i virksomhedsstudier, ledelse og entreprenørskab samt virksomhedens økonomiske og sociologiske organisering.

Uddannelsen omfatter innovationsledelse og innovationsprocesser i og mellem virksomheder og organisationer. Du arbejder med ledelse af virksomhedens interne og eksterne relationer samt virksomheders strategiske svar på forandringer i omgivelserne.

Du får desuden indsigt i kvantitative metoder i forbindelse med analyser af fx survey og regnskabsdata.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc. Uddannelsens engelske titel er Master in Business Administration and Leadership.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde samt et projektorienteret praktikforløb.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder inden for fx forretningsanalyse, projektledelse, økonomi- eller regnskabsanalyse, finansiel analyse, marketing og kommunikation, eller virksomhedsrådgivning.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område. Læs mere i artiklen:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.