Business Administration and Leadership
Kandidatuddannelse

Business Administration and Leadership

Den engelsksprogede kandidatuddannelse i Business Administration and Leadership har fokus på såvel den teoretiske som den praktiske side af ledelse.

Fakta

Navn:
Business Administration and Leadership
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i de nyeste teorier og praksis inden for ledelse og organisering af virksomheder, og du lærer om de ledelsesaspekter, der handler om relationer mellem mennesker.

Som uddannet i Business Administration and Leadership vil du kunne søge arbejde som analytiker, konsulent og leder i alle typer af virksomheder og organisationer. 

Du vil også kunne arbejde inden for konsulentbranchen og i erhvervs- og fagorganisationer, hvor du kan rådgive om udvikling og innovation i virksomheder. Endelig er der jobmuligheder inden for marketing og projektledelse.

Uddannelsen hed tidligere Economics and Business Administration.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i Business Administration and Leadership beskæftiger du dig med mange sider af ledelsesbegrebet.

Det gælder både i relation til en virksomheds økonomiske styring og udvikling, innovation og forandring samt i relation til de medarbejdere, der er ansat i virksomheden.

Indhold

Du får bl.a. indsigt i virksomhedsstudier, ledelse og entreprenørskab samt virksomhedens økonomiske og sociologiske organisering.

Du får en dybdegående indsigt i innovationsledelse og innovationsprocesser i og mellem virksomheder og organisationer, og du vil arbejde med ledelse af virksomhedens interne og eksterne relationer samt virksomheders strategiske svar på forandringer i omgivelserne.

Du får den nyeste viden og teori om virksomhedens vilkår og ansvar i samfundet, og du får metoder til at analysere og udvikle organiseringen af virksomhedens interne og eksterne ressourcer.

Du får også indsigt i kvantitative metoder i forbindelse med analyser af fx survey og regnskabsdata.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde samt et projektorienteret praktikforløb. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc. Uddannelsens engelske titel er Master in Business Administration and Leadership.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Business Administration and Leadership som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på RUC's hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Business Administration and Leadership skal du have en relevant bacheloruddannelse. En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, hvori erhvervsøkonomi, HA eller virksomhedsstudier indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen.

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for virksomhedsledelse som analytiker, konsulent og leder i alle typer af virksomheder og organisationer samt inden for konsulentbranchen og i erhvervs- og fagorganisationer.

Du vil typisk kunne arbejde med innovations-, strategi- og personalefunktioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administration, strategi og personale og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.