kandidatuddannelse i Virksomhedsstudier
Kandidatuddannelse

Virksomhedsledelse

Kandidatuddannelsen giver dig viden om ledelse, organisering og strategier.

Fakta

Navn:
Virksomhedsledelse
Andre betegnelser:
Business Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen i virksomhedsledelse får du viden om forskellige perspektiver på ledelse og organisering, herunder om processer, praksisser og virksomhedsstrategier i forhold til bl.a. marketing, innovation og forandring, digitalisering, bæredygtighed og CSR.

Som færdiguddannet har du forskellige jobmuligheder, fx indenfor forretningsanalyse, projektledelse, økonomi- eller regnskabsanalyse og finansiel analyse.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at forstå og anvende videnskabelige teorier, metoder og problemforståelser til selvstændigt, kritisk og analytisk at arbejde tværfagligt med erhvervsøkonomiske og beslægtede samfundsvidenskabelige problemstillinger.

Emner

Du får bl.a. indsigt i virksomhedsstudier, ledelse og entreprenørskab samt virksomhedens økonomiske og sociologiske organisering.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, problemorienteret projektarbejde i grupper samt projektorienteret praktikforløb i virksomheder.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat i Virksomhedsledelse har du en lang række jobmuligheder, fx indenfor forretningsanalyse, projektledelse, økonomi- eller regnskabsanalyse, finansiel analyse, marketing og kommunikation eller virksomhedsrådgivning.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information