kandidatuddannelse i Virksomhedsstudier
Kandidatuddannelse

Virksomhedsledelse

Kandidatuddannelsen i virksomhedsledelse hed tidligere virksomhedsstudier.

Fakta

Navn:
Virksomhedsledelse
Andre betegnelser:
Business Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere forskellige problemstillinger med relation til en virksomheds brug af ressourcer, såvel menneskelige som økonomiske og naturmæssige. Du har mulighed for at specialisere dig i de emner, du finder mest interessante.

Du kan som færdiguddannet kandidat finde arbejde som analytiker, konsulent og leder i alle typer af virksomheder og organisationer samt inden for konsulentbranchen og i erhvervs- og fagorganisationer, hvor du kan rådgive om udvikling og innovation i virksomheder. Der er også mulighed for at arbejde med marketing og projektledelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i virksomhedsledelse får du en dybere indføring i teorier og metoder til at forstå den enkelte virksomheds opbygning og rolle såvel internt som eksternt i samfundet.

Indhold

Du får bl.a. indsigt i virksomhedsstudier, ledelse og entreprenørskab samt virksomhedens økonomiske og sociologiske organisering. Du får den nyeste viden og teori om virksomhedens vilkår og ansvar i samfundet, og du får metoder til at analysere og udvikle organiseringen af virksomhedens interne og eksterne ressourcer.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, problemorienteret projektarbejde i grupper samt projektorienteret praktikforløb i virksomheder.

Uddannelsen udbydes også på engelsk. Den engelske betegnelse er Business Studies.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder virksomhedsledelse som en 2-årig kandidatuddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på RUC’s hjemmeside.

RUC udbyder en bacheloruddannelse i virksomhedsstudier.

Adgangskrav på RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i virksomhedsledelse skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse, hvori virksomhedsstudier indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i organisationer, private og offentlige virksomheder og inden for undervisning.

Du kan fx arbejde med projektledelse, produktudvikling, information, marketing, konsulentarbejde og analyse samt planlægning, ledelse og organisation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information