kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi, cand.soc.
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi, cand.soc.

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi går både teoretisk og metodisk et spadestik dybere ned i de faglige emner, der handler om virksomhedsøkonomi og ledelse.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi, cand.soc.
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig teoretiske kompentencer inden for bl.a. økonomi og regnskabsstyring, men du får også viden om de menneskelige aspekter, der er knyttet til virksomhedsledelse.

Du kan, i kombination med et andet gymnasiefag, undervise i gymnasieskolen. Men der er også mulighed for at arbejde som fx investeringsrådgiver, marketingsmedarbejder, erhvervsjournalist, fuldmægtig eller miljøkonsulent, afhængigt af dit valg af tilvalgsfag.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du en teoretisk forståelse af ledelse og virksomhedsdrift, samtidig med at du lærer kvantitative metoder, som gør dig i stand til at gennemføre avancerede virksomhedsøkonomiske analyser.

Indhold

Undervisningen omfatter bl.a. følgende områder:

  • Regnskab og finansiering
  • Organisation
  • Marketing og strategi
  • Makroøkonomi
  • Mikroøkonomi
  • Økonometri

Uddannelsen giver dig mulighed for specialisering inden for fx international markedsføring, økonomistyring, innovationsstrategier eller HR.

Kombinationsuddannelse

Du kan vælge at tage erhvervsøkonomi som en kombinationsuddannelse, hvor du studerer erhvervsøkonomi sammen med et andet fag (tilvalgsfag).

Undervisningsform

Undervisningen består primært af forelæsninger og foregår for en væsentlig dels vedkommende på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, som du skriver på sidste semester af uddannelsen.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder erhvervsøkonomi, cand.soc. som en 2-årig kandidatuddannelse i kombination med et andet fag.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og et andet gymnasierelevant fag som sidefag giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for organisation, økonomi og salg og marketing. Erhvervsøkonomer får ofte job i organisationer eller virksomheder, som arbejder med handel, industri og service.

Erhvervsøkonomi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du erhvervsøkonomi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision, undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information