studerende arbejder
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi, cand.soc.

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi går både teoretisk og metodisk et spadestik dybere ned i de faglige emner, der handler om virksomhedsøkonomi og ledelse.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi, cand.soc.
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig teoretiske kompentencer inden for bl.a. økonomi og regnskabsstyring, men du får også viden om de menneskelige aspekter, der er knyttet til virksomhedsledelse.

Du kan, i kombination med et andet gymnasiefag, undervise i gymnasieskolen. Men der er også mulighed for at arbejde som fx investeringsrådgiver, marketingsmedarbejder, erhvervsjournalist, fuldmægtig eller miljøkonsulent, afhængigt af dit valg af tilvalgsfag.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du en teoretisk forståelse af ledelse og virksomhedsdrift, samtidig med at du lærer kvantitative metoder, som gør dig i stand til at gennemføre avancerede virksomhedsøkonomiske analyser.

Områder

Undervisningen omfatter bl.a. følgende områder:

  • Regnskab og finansiering
  • Organisation
  • Marketing og strategi
  • Makroøkonomi
  • Mikroøkonomi
  • Økonometri

Uddannelsen giver dig mulighed for specialisering inden for fx international markedsføring, økonomistyring, innovationsstrategier eller HR.

Kombinationsuddannelse

Du kan vælge at tage erhvervsøkonomi som en kombinationsuddannelse, hvor du studerer erhvervsøkonomi sammen med et andet fag (tilvalgsfag).

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen består primært af forelæsninger og foregår for en væsentlig dels vedkommende på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, som du skriver på sidste semester af uddannelsen.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Uddannelsen erhvervsøkonomi, cand.soc. på Aarhus Universitet (au.dk)

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi med tilvalg

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for organisation, økonomi og salg og marketing. Erhvervsøkonomer får ofte job i organisationer eller virksomheder, som arbejder med handel, industri og service.

Pædagogikum

Erhvervsøkonomi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information