kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

På kandidatuddannelsen lærer du at forene juridisk og erhvervsøkonomisk viden og metode.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi-jura, Erhvervsøkonomi og jura, Erhvervsøkonomi-erhvervsret
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du går i dybden med specifikke erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske emner, der relaterer sig til de forskellige aspekter af en virksomheds forhold til kunder, leverandører, offentlige myndigheder og ansatte.

Som erhvervsjurist kan du ansættes bredt på arbejdsmarkedet. Du har bl.a. jobmuligheder i virksomheder, hvor du med samarbejdspartnere eller myndigheder skal varetage udarbejdelsen af kontrakter eller arbejde med at fortolke regler og praksis.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen lærer du at analysere og løse komplekse problemstillinger. Du får udbygget din viden om de mest centrale dele af formueretten og erhvervsøkonomien, så du bliver i stand til at forene juridisk og erhvervsøkonomisk viden og metode.

Ud over obligatoriske fag vil der være et udbud af såvel juridiske som økonomiske valgfag, der kan være forskellige afhængigt af uddannelsessted.

Juridiske valgfag

De juridiske fag kan bl.a. være konkurrenceretslige emner som EU-retlige konkurrenceregler, udbudsregler, bank- og børsret, kollektiv arbejdsret, køb og salg af virksomheder mv.

Økonomiske valgfag

De økonomiske fag dækker bl.a. emner i relation til en virksomheds investerings- og finansieringssituation samt til de udfordringer, som virksomhedsmæssig internationalisering giver.

Specialiseringer

Du har mulighed for at specialisere dig i et eller flere fagområder, som du synes er interessant. Det kan fx være i finansiering og værdipapirhandel, international handel og marketing, skatteret, rets- og kontraktøkonomi, EU-ret eller konkurrenceregulering. 

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(jur.).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Udlandsophold og praktik

Der vil være mulighed for at tage et studie- eller praktikophold i udlandet eller i Danmark.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig typisk baggrund for at finde job i private virksomheder, hvor du fx forhandler og udarbejder kontrakter med inden- og udenlandske samarbejdspartnere, eller job i den offentlige sektor i stat, kommuner og regioner.

Du kan også være ansvarlig for en virksomheds kontakt til myndighederne eller arbejde med at fortolke de regler og den praksis, der gælder inden for erhvervsret.

Andre jobmuligheder er inden for den finansielle sektor som banker og forsikringsselskaber, eller som skattespecialist på et revisonskontor eller i en virksomhed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.