kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

På kandidatuddannelsen lærer du at forene juridisk og erhvervsøkonomisk viden og metode.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Andre betegnelser:
Erhvervsøkonomi-jura, Erhvervsøkonomi og jura, Erhvervsøkonomi-erhvervsret
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du går i dybden med specifikke erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske emner, der relaterer sig til de forskellige aspekter af en virksomheds forhold til kunder, leverandører, offentlige myndigheder og ansatte.

Som erhvervsjurist kan du ansættes bredt på arbejdsmarkedet. Du har bl.a. jobmuligheder i virksomheder, hvor du med samarbejdspartnere eller myndigheder skal varetage udarbejdelsen af kontrakter eller arbejde med at fortolke regler og praksis.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du selvstændigt at analysere og løse komplekse problemstillinger. Du får udbygget din viden om de mest centrale dele af formueretten og erhvervsøkonomien, så du bliver i stand til at forene juridisk og erhvervsøkonomisk viden og metode.

Ud over obligatoriske fag vil der være et udbud af såvel juridiske som økonomiske valgfag, der kan være forskellige afhængigt af uddannelsessted.

De juridiske fag kan bl.a. være konkurrenceretslige emner som EU-retlige konkurrenceregler, udbudsregler, bank- og børsret, kollektiv arbejdsret, køb og salg af virksomheder mv.

De økonomiske fag dækker bl.a. emner i relation til en virksomheds investerings- og finansieringssituation samt til de udfordringer, som virksomhedsmæssig internationalisering giver.

Specialiseringer

Du har mulighed for at specialisere dig i et eller flere fagområder, som du synes er interessant. Det kan fx være i finansiering og værdipapirhandel, international handel og marketing, skatteret, rets- og kontraktøkonomi, EU-ret eller konkurrenceregulering. Specialiseringsmulighederne er forskellige på de enkelte uddannelsessteder.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde. Der vil være mulighed for at tage et studie- eller praktikophold i udlandet eller i Danmark.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(jur.).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.), som en 2-årig kandidatuddannelse.

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. på cbs.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder erhvervsøkonomi og erhvervsjura (cand.merc.jur.) som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervsjura.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, HA (jur.) giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder erhvervsøkonomi-jura som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.).

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.) giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder erhvervsøkonomi-erhvervsret, cand.merc.(jur.) som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Erhvervsøkonomi og erhvervsret, HA (jur.)

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig typisk baggrund for at finde job i private virksomheder, hvor du fx forhandler og udarbejder kontrakter med inden- og udenlandske samarbejdspartnere, eller job i den offentlige sektor i stat, kommuner og regioner.

Du kan også være ansvarlig for en virksomheds kontakt til myndighederne eller arbejde med at fortolke de regler og den praksis, der gælder inden for erhvervsret.

Andre jobmuligheder er inden for den finansielle sektor som banker og forsikringsselskaber, eller som skattespecialist på et revisonskontor eller i en virksomhed.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for juridisk arbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.