studerende snakker
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

På uddannelsen specialiserer du dig inden for et eller flere erhvervsøkonomiske fagområder, fx international marketing, ledelse eller finansiering.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi, cand.merc.
Andre betegnelser:
Economics and Business Administration
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får uddybet og udvidet din teoretiske og metodiske viden og kunnen inden for det område, som din specialisering fokuserer på, og lærer at løse komplekse problemstillinger. De fleste specialiseringer udbydes på engelsk.

Som færdiguddannet kandidat har du en lang række jobmuligheder, alt efter hvilken specialisering du har fulgt.

Eksempler på job er marketingmedarbejder, projektleder, økonomi- eller regnskabschef, controller, hr-medarbejder eller konsulent inden for virksomhedsrådgivning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Cand.merc. er en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, der giver dig en dyb forståelse af bl.a. økonomiske teorier, markedsforhold og strategisk virksomhedsledelse.

Specialiseringer

Du kan specialisere dig inden for forskellige erhvervsøkonomiske områder. Fx finansiering, marketing, international business, supply chain management og innovation.

Du finder en oversigt over dine muligheder i afsnittet herunder.

Fag

Fagene varierer efter specialisering, men kombinerer typisk teori og praksis. Eksempler på fag er økonomistyring, markedsanalyse og ledelsesstrategier.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Erhvervskandidatuddannelse

Copenhagen Business School (CBS) og Syddansk Universitet (SDU) udbyder flere specialiseringer som erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Economics and Business administration.

 

Specialiseringer

Du kan vælge mellem en lang række cand.merc.-linjer og uddannelser inden for forskellige fagområder. Se oversigten herunder. 

Læs mere om de enkelte linjer/uddannelser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Finansiering og økonomistyring

 • CBS: Applied Economics and Finance, Finance and Investments, finansiering og regnskab
 • SDU: Accounting and Finance, Business Controlling, Management Accounting
 • AAU: Finance, økonomistyring
 • AU: Finance, Finance and International Business, Management Accounting and Control

Marketing, salg og kommunikation

 • CBS: Sales Management, økonomisk markedsføring
 • SDU: Brand Management and Marketing Communication, forretnings- og markedsudvikling, Global Marketing and Consumer Culture, International Business and Marketing, Market Anthropology, Marketing, Social Media and Digitalization
 • AAU: Marketing and Sales
 • AU: Commercial and Retail Management, Marketing Analytics and Strategy, Strategic Communication

Supply Chain Management og logistik

 • CBS: Supply Chain Management
 • SDU: Sustainability Management
 • AU: Strategic Value Chain Management, Operations and Supply Chain Analytics

International Business

 • SDU: International Business and Management
 • AAU: International Business
 • AU: International Business, International Economic Consulting

Human Resource Management og organisation

 • CBS: Strategy, Organisation and Leadership, People and Business Development
 • SDU: Human Resource Management, Strategy and Organization, styring og ledelse, bæredygtig ledelse af organisationer
 • AAU: Organisation, strategi og ledelse
 • AU: Strategy, Organisation and Leadership

Innovation og entreprenørskab

 • CBS: Management of Innovation and Business Development
 • SDU: Innovation and Business Development, Sports and Event Management
 • AAU: Innovation Management
 • AU: Innovation Management

Data science og digitalisering

 • SDU: Data Driven Business Development
 • AU: Business Intelligence, Digital Business Management
 • AAU: Business Data Science

Ledelse og strategi

 • CBS: Finance and Strategic Management, General Management and Analytics
 • RUC: Virksomhedsledelse, Business Administration and Leadership

Forkortelser

CBS: Copenhagen Business School

RUC: Roskilde Universitet

SDU: Syddansk Universitet

AAU: Aalborg Universitet

AU: Aarhus Universitet

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper, der eventuelt kan ske i samarbejde med en virksomhed.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Forskellige specialiseringer

Uddannelsesstederne udbyder forskellige specialiseringer. De har det til fælles, at du får et grundigt kendskab til erhvervsøkonomiske teorier og metoder inden for et eller to områder.

Du kan orientere dig i de forskellige specialiseringer på uddannelsesstedernes hjemmesider - og i oversigten ovenfor.

Læs om uddannelsen

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat i erhvervsøkonomi varierer, alt efter hvilken specialisering du har valgt.

Du vil typisk kunne finde arbejde som analytiker, konsulent eller leder i det private erhvervsliv inden for industri-, handels- og servicevirksomheder eller i organisationer. Du vil bl.a. kunne arbejde med strategisk planlægning, marketing, innovation, international forretningsudvikling eller virksomheds- eller personaleledelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information