kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi, cand.merc.
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

På uddannelsen specialiserer du dig inden for et eller flere erhvervsøkonomiske fagområder. Det kan fx være international marketing, ledelse eller finansiering.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi, cand.merc.
Andre betegnelser:
Economics and Business Administration, Virksomhedsledelse/Business Administration and Leadership
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får uddybet og udvidet din teoretiske og metodiske viden og kunnen inden for det område, som din specialisering fokuserer på, og lærer at løse komplekse problemstillinger. De fleste specialiseringer udbydes på engelsk.

Som færdiguddannet kandidat har du en lang række jobmuligheder, alt efter hvilken specialisering du har fulgt. Eksempler på job er marketingmedarbejder, projektleder, økonomi- eller regnskabschef, controller, personalemedarbejder eller konsulent inden for virksomhedsrådgivning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en erhvervsøkonomisk uddannelse, hvor du kan specialisere dig inden for typisk et eller to erhvervsøkonomiske fagområder. De erhvervsøkonomiske fagområder er organisation og virksomhedsledelse, regnskabsvæsen, finansiering, marketing og virksomhedsøkonomi.

Fagene på uddannelsen strækker sig fra rene økonomiske og matematiske fag til fag, der i bredere forstand handler om forholdet mellem virksomheder, samfund og menneskers måde at tænke og handle på.

Inden for det økonomiske område, kan du fx vælge at specialisere dig i finansiering, hvor du studerer teorier og metoder bag en virksomheds økonomiske beslutninger, mens fagområdet regnskab handler om begreber som økonomistyring, værdipapirer og kapitalmarkeder.

Du kan også specialisere dig i organisation og strategi, hvor du studerer, hvordan en virksomhed fungerer og udvikler sig. Du lærer, hvordan man arbejder med begreber som organisationsudvikling, kompetenceudvikling, strategi og Human Resource Management.

Hvis du specialiserer dig inden for marketingområdet, vil du typisk øge dine kompetencer inden for forbrugeradfærd, markedsanalyse og/eller international markedsføring.

De forskellige uddannelsessteder udbyder forskellige linjer og fag, men det er fælles for alle linjer, at du får et grundigt kendskab til erhvervsøkonomiske teorier og metoder inden for et eller to områder.

De fleste specialiseringer udbydes på engelsk.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper, der eventuelt kan ske i samarbejde med en virksomhed.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc. eller MSc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Economics and Business administration.

Bemærk, at Copenhagen Business School og Syddansk Universitet udbyder en af uddannelsens linjer som erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget. Læs mere på hjemmesiderne CBS og Syddansk Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Herning, Kolding, København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi, cand.merc. som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge imellem 14 forskellige linjer. Der er 11 engelsksprogede linjer og 3 dansksprogede linjer.

Engelsksprogede linjer:

 • Accounting, Strategy and Control
 • Applied Economics and Finance
 • Brand and Communications Management
 • Customer and Commercial Development
 • Finance and Strategic Management
 • Finance and Investments
 • International Business
 • International Marketing and Management
 • Management of Innovation and Business Development
 • Supply Chain Management
 • Strategy, Organisation and Leadership

Dansksprogede linjer:

 • Finansiering og regnskab
 • Human Resource Management
 • Økonomisk markedsføring

På CBS har du mulighed for at få den internationale CEMS-master (Master in International Management) samtidig med cand.merc.-graden.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

CBS udbyder cand.merc.-linjerne økonomisk markedsføring, Supply Chain Management og finansiering og regnskab som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Læs mere på www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. i CBS’ studieguide.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder erhvervsøkonomi, cand.merc. som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge imellem følgende engelsksprogede linjer:

 • Marketing, Social Media, and Digitalization (tidligere: Marketing and Innovation) (Esbjerg)
 • Sports- and Event Management (Esbjerg)
 • Accounting and Finance (Odense)
 • Global Logistics and Supply Chain Management (Odense)
 • Strategy and Organization (Odense)
 • Global Marketing an Consumer Culture (Odense)
 • International Business and Marketing (Odense)
 • Brand Management and Marketing Communication (Odense)
 • International Business and Management (Odense)
 • Management Accounting (Odense)
 • Innovation and Business Development (tidligere: Management of Innovation Processes) (Odense)

Du kan vælge imellem følgende dansksprogede linjer:

 • Business Controlling (Kolding)
 • Styring og ledelse (Kolding)
 • Forretnings- og markedsudvikling (Kolding)
 • Entreprenørskab og ledelse (Kolding) (OBS: Der optages ikke studerende pr. 1. september 2020)

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Fra 2019 udbyder Syddansk Universitet cand.merc.-uddannelsen som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA, giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder erhvervsøkonomi, cand.merc. som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge mellem 3 engelsksprogede linjer:

 • International Business Economics
 • International Marketing
 • Innovation Management (MSc.) - foregår i Beijing i Kina

Du kan vælge mellem 2 dansksprogede linjer:

 • Organisation og strategi
 • Økonomistyring

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder erhvervsøkonomi, cand.merc. som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan i Aarhus vælge imellem flg. engelsksprogede linjer:

 • Business Intelligence
 • Business-to-Business Marketing and Purchasing
 • Commercial and Retail Management
 • Finance
 • Finance and International Business
 • Information Management
 • Innovation Management and Business Development
 • International Business
 • International Economic Consulting
 • Management Accounting and Control
 • Marketing
 • Operations and Supply Chain Analytics
 • Strategic Communication
 • International Business Development (Herning)
 • Strategy, Organisation and Leadership

Ved AU i Herning kan du vælge den engelsksprogede linje:

 • International Business Development

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA og en bacheloruddannelse i Economics and Business Administration fra AU giver adgang til uddannelsen.

En erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD) kan med særlig supplering også give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder virksomhedsledelse som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på RUC's hjemmeside.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i virksomhedsledelse skal du have en relevant bacheloruddannelse. En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi/HA (RUC) giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen.

En række andre bacheloruddannelser i almen erhvervsøkonomi (fra CBS, SDU, AU og AAU) kan ligeledes give adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat i erhvervsøkonomi varierer, alt efter hvilken linje eller hvilket fagområde du har valgt.

Du vil typisk kunne finde arbejde som analytiker, konsulent eller leder i det private erhvervsliv inden for industri-, handels- og servicevirksomheder eller i organisationer. Du vil bl.a. kunne arbejde med strategisk planlægning, marketing, innovation, international forretningsudvikling eller virksomheds- eller personaleledelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for bank og finans, administrativt arbejde og økonomi og revision.

Du kan også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Sine Kamstrup Mikkelsen er 28 år og nyuddannet cand.merc. i organisation og strategi.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.