kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi, cand.merc.
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

På uddannelsen specialiserer du dig inden for et eller flere erhvervsøkonomiske fagområder, fx international marketing, ledelse eller finansiering.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi, cand.merc.
Andre betegnelser:
Economics and Business Administration, Virksomhedsledelse/Business Administration and Leadership
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får uddybet og udvidet din teoretiske og metodiske viden og kunnen inden for det område, som din specialisering fokuserer på, og lærer at løse komplekse problemstillinger. De fleste specialiseringer udbydes på engelsk.

Som færdiguddannet kandidat har du en lang række jobmuligheder, alt efter hvilken specialisering du har fulgt.

Eksempler på job er marketingmedarbejder, projektleder, økonomi- eller regnskabschef, controller, personalemedarbejder eller konsulent inden for virksomhedsrådgivning.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er en erhvervsøkonomisk uddannelse, hvor du kan specialisere dig inden for typisk et eller to erhvervsøkonomiske fagområder.

De erhvervsøkonomiske fagområder er organisation og virksomhedsledelse, regnskabsvæsen, finansiering, marketing og virksomhedsøkonomi.

Fagene på uddannelsen strækker sig fra rene økonomiske og matematiske fag til fag, der i bredere forstand handler om forholdet mellem virksomheder, samfund og menneskers måde at tænke og handle på.

Specialiseringsområder

Inden for det økonomiske område, kan du fx vælge at specialisere dig i finansiering, hvor du studerer teorier og metoder bag en virksomheds økonomiske beslutninger, mens fagområdet regnskab handler om begreber som økonomistyring, værdipapirer og kapitalmarkeder.

Du kan også specialisere dig i organisation og strategi, hvor du studerer, hvordan en virksomhed fungerer og udvikler sig. Du lærer, hvordan man arbejder med begreber som organisationsudvikling, kompetenceudvikling, strategi og Human Resource Management.

Hvis du specialiserer dig inden for marketingområdet, vil du typisk øge dine kompetencer inden for forbrugeradfærd, markedsanalyse og/eller international markedsføring.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc. eller MSc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Economics and Business administration.

Erhvervskandidatuddannelse

Copenhagen Business School og Syddansk Universitet udbyder en af uddannelsens linjer som erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget. 

Læs mere

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper, der eventuelt kan ske i samarbejde med en virksomhed.

Sprog

De fleste specialiseringer udbydes på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Herning, Kolding, København, Odense, Aalborg og Aarhus.

De enkelte uddannelsessteder udbyder forskellige linjer og fag, men fælles for alle linjer er, at du får et grundigt kendskab til erhvervsøkonomiske teorier og metoder inden for et eller to områder.

Læs om

Andre muligheder

På Roskilde Universitet kan du læse cand.merc. i Virksomhedsledelse og Business Administration and Leadership.

Læs mere i UG-artiklerne:  

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat i erhvervsøkonomi varierer, alt efter hvilken linje eller hvilket fagområde du har valgt.

Du vil typisk kunne finde arbejde som analytiker, konsulent eller leder i det private erhvervsliv inden for industri-, handels- og servicevirksomheder eller i organisationer. Du vil bl.a. kunne arbejde med strategisk planlægning, marketing, innovation, international forretningsudvikling eller virksomheds- eller personaleledelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information