reklamekonsulent
Job

Reklamekonsulent

Reklamekonsulenter er ansat i reklamebranchen til at planlægge reklamekampagner, yde rådgivning, skaffe kunder mv.

Fakta

Arbejdssteder:
Reklamebureauer og markedsføringsbureauer
Stillingsbetegnelser:
Reklamekonsulent, Kontaktkonsulent, Mediekonsulent, Produktionsleder, Projektleder

Reklamekonsulenter indgår i reklamebureauets gruppe af kreative medarbejdere. De øvrige er Art Director, Kontaktkonsulent, Tekstforfatter og Projektleder. Konsulenten har den opsøgende og direkte kontakt til kundevirksomhederne, og er projektleder i hele kampagneforløbet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

reklamekonsulent
Reklamekonsulenten spiller en central rolle i den kreative proces til en reklamekampagne.

Reklamebureauernes opgaver spænder over opgaver fra Direct mail reklamering, udformning af reklamer og til tilrettelæggelse og gennemførelse af reklamekampagner under anvendelse af interne kræfter eller underleverandører.

Desuden yder de rådgivning i reklame og markedsføring, valg af medier mv, de står for den kreative virksomhed, fremstilling af reklamemateriale.

Produkterne af reklamekonsulenternes arbejde omfatter gennemførelse af markedsføringskampagner og anden reklamevirksomhed med henblik på at tiltrække og fastholde kunder, markedsføring af varer, markedsføring på salgsstedet, produktion af adresserede reklameforsendelser samt markedsføringsrådgivning.

En kontaktkonsulent er det primære led mellem bureau og kunde. Kontaktkonsulenten optræder i mange tilfælde også som den gennemgående projektleder, der har styr på selve projektet, forretningen og kontrakten. Konsulenten arbejder både strategisk og kreativt og udviklingen af konceptet for kunden. Konsulenten har også det overordnede økonomiske ansvar, og briefer som projektleder bureauets kreative medarbejdere om opgavens relevante og essentielle punkter.

Som konsulent skal man sikre brandet og dets værdier i den direkte kommunikation rettet præcist mod interessenter, forhandlere og slutkunder. Det er også konsulenten, der tiltrækker, udvikler og fastholder relationer til kunder gennem kampagner, loyalitetsprogrammer, e-mailmarketing og CRM-løsninger.

Konsulenten arbejder med alle medier, både traditionelle grafiske medier samt sociale og online-medier.

En mediekonsulent giver rådgivning om brug af forskellige visuelle medier, fx reklamefilm, og fungerer som sparringspartner, når bureauets konsulenter og kreative udvikler mediestrategier for kunderne. Rådgivningen skal sikre, at mediestrategien når sit mål og styrker kundens markedsposition. Mediekonsulenten styrer økonomien af produktionen og udvikler og implementerer tracking-systemer til måling af effekten.

Projektlederen er den gennemgående koordinator af alle bureauets kreative aktiviteter udvikler og kontrollerer samspillet mellem konsulenter, kreative og kunderne i hele processen. Projektlederen er ansvarlig for at styre projekterne fra godkendt oplæg til færdigt produkt. Se mere i Projektleder.

Art Directoren leder, foruden den visuelle del af den kreative proces, også tegnestuen, hvor reklametegnede arbejder med et eller flere af arbejdsområderne rentegning, billedbehandling, foto, 3D eller produktion. Se mere i Art Director.

Den sproglige del af den kreative proces tager tekstforfatteren sig af. Meget ofte er en reklamekampagne båret af en kort og præcis tekst. Det vigtigste er ikke ordvalg eller ordspil, men det budskab, der ligger i teksten. Se mere i Tekstforfatter.

Ved indspilning af reklamefilm er produktionslederen den ansvarlige. Opgaven omfatter ansvar for alle sider af projektet, både kvalitet, økonomi og teknik og uanset om der er tale om en reklameproduktion eller en corporate film til nettet. Filmoptagelserne varetages af et filmselskab.

Arbejdsplads

Reklamekonsulenter er primært ansat i selvstændige reklamebureauer eller såkaldte inhouse bureauer, der er interne reklameafdelinger i store virksomheder. Se mere om branchen Reklame- og analysebureauer.

Enkelte arbejder med reklamer i visuelle medier, fx på kommercielle tv-stationer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Ledelse af reklame og PR41.208 kr.--
Grafisk konsulent32.938 kr.--
Art director - pr/reklame, Kontaktrådgiver35.838 kr.-36.841 kr.
Tekstforfatter - pr/reklame30.984 kr.--
Reklamekonsulent41.589 kr.-41.614 kr.
Reklamesekretær36.068 kr.29.035 kr.31.766 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger.

Fremtidsmuligheder

Mulighederne er i høj grad afhængige af dygtighed og personlig gennemslagskraft. Disse krav er skærpede i dag, efter at reklamebranchen i nogle år har oplevet tilbagegang, der både har gjort det sværere at finde job og betydet afskedigelser.

Mere uddannelse

Huset Markedsføring tilbyder kurser og efteruddannelse for medarbejdere i reklamebranchen.

Du kan også tage en diplom- eller masteruddannelse inden for området:

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv
www.kreativitetogkommunikation.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.