To studerende sidder sammen og løser en opgave på computeren
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi med tilvalg

Du får viden om erhvervsøkonomi og kompetencer til at løse opgaver inden for organisation, afsætning, regnskab og økonomistyring.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi (med sidefag)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en bred viden om erhvervsøkonomi. Du får kompetencer til at løse opgaver inden for områderne organisation, afsætning, regnskab, økonomistyring, erhvervsøkonomi, industriøkonomi, strategi, forretningsudvikling og finansiering i forskellige typer virksomheder. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på enten en tofaglig kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og dit tilvalgsfag eller en cand.merc.-uddannelse.

Som færdiguddannet vil have jobmuligheder inden for bl.a. organisation, økonomi, salg og marketing eller som underviser på en gymnasial uddannelse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig indblik i de erhvervsøkonomiske teorier og metoder, som danner grundlag for arbejdet med drift og ledelse af virksomheder og organisationer.

Områder

Du får viden om, hvordan man kan gennemføre økonomiske analyser og skabe et fundament for løsning af økonomiske problemstillinger.

Du lærer også om, hvordan man organiserer arbejdet og markedsfører virksomhedens markedstilbud, så den har de bedste forudsætninger for at overleve på lang sigt.

Uddannelsen omfatter desuden regnskab, finansiering, markedsføring og planlægning, og kendskab til teorier om organisation og motivation.

Fag

Uddannelsen omfatter fag som fx:

 • Organisationsadfærd
 • Eksternt årsregnskab
 • Økonomistyring
 • Erhvervsøkonomi
 • Industriøkonomi og strategi
 • Makroøkonomi
 • Forretningsudvikling
 • Finansiering

Desuden redskabsfag som fx matematik, statistik samt kvantitativ og kvalitativ metode.

Kombinationsuddannelse

Erhvervsøkonomi med tilvalg er en kombinationsuddannelse, hvor du læser erhvervsøkonomi sammen med et andet fag (tilvalgsfag). Det kan fx være et sprogfag, psykologi, film og medier eller noget helt andet. Tilvalgsfaget udgør 45 ECTS af din bacheloruddannelse.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med øvelser og gruppearbejde. På 5. semester skriver du bachelorprojekt under vejledning.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et større bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Uddannelsen erhvervsøkonomi med tilvalg på Aarhus Universitet (au.dk)

AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi med tilvalg

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8.07.1

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for undervisning eller organisation samt økonomi, salg og marketing. Det kan fx være i organisationer eller virksomheder, som arbejder med handel, industri og service.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information