Den humanistiske bacheloruddannelse
Bacheloruddannelse

Humanistisk bachelor

På den humanistiske bacheloruddannelse på RUC får du både en bred humanistisk viden og en tværfaglig specialisering i to bachelorfag.

Fakta

Navn:
Humanistisk bachelor
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsens basisdel giver dig tværfaglig viden om humaniora generelt, om humanistisk faglighed og metode og om typiske, humanistiske problemstillinger.

Efter basisdelen specialiserer du dig i en tværfaglig kombination af to bachelorfag. Du kan vælge blandt en række forskellige fastlagte kombinationer.

Kombinationen kan fx være dansk og psykologi, journalistik og virksomhedsstudier, kultur- og sprogmødestudier og historie eller pædagogik og uddannelsesstudier samt sundhedsfremme og sundhedsstrategier.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På den humanistiske bacheloruddannelse får du både en bred humanistisk viden og en specialisering i to udvalgte bachelorfag.

Uddannelsens første halvandet år

Det første halvandet år  får du en tværfaglig indføring i centrale humanistiske teorier og metoder. Du får undervisning i emnerne sprogvidenskab, litteraturanalyse, journalistik og moderne medier, ligesom du bliver undervist i filosofi og videnskabsteori, historie samt pædagogik og psykologi.

Uddannelsens andet og tredje år

I løbet af det andet år begynder du at specialisere du dig i to bachelorfag, som du vælger blandt en række mulige kombinationer. Det ene fag skal være humanistisk.

Det betyder, at du skal vælge mindst et af følgende bachelorfag:

 • Arbejdsliv
 • Dansk
 • Filosofi og videnskabsteori
 • Historie
 • Journalistik
 • Kommunikation
 • Communication Studies
 • Cultural Encounters
 • Social Psychology of Everyday Life
 • Kulturmødestudier
 • Performance-design
 • Psykologi
 • Pædagogik og uddannelsesstudier
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Dit humanistiske fag kombineres med en udvalgt række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet humanistisk fag eller fx et samfundsvidenskabeligt bachelorfag.

Uddannelsen på engelsk

Uddannelsen udbydes også på engelsk. Uddannelsen har samme struktur som den danske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA med angivelse af fagspecialiseringen.

Læs mere

Undervisning

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper med en underviser tilknyttet hver projektgruppe.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Uddannelsen humanistisk bachelor på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Særligt om faget journalistik

Hvis du ønsker at læse journalistik som et af dine bachelorfag, skal du søge om dette allerede ved optagelsen på bacheloruddannelsen, og faget kan kun kombineres med informatik.

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Humanistisk bacheloruddannelse (Sommerstart)AO 
Humanistisk bacheloruddannelse + journalistik + andet fag (Sommerstart)8.8 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information