amu i data- og kommunikationsteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Data- og kommunikationstekniske område

På områdets kurser udvikler du dine evner til at arbejde struktureret med it-service. Du kan fx beskæftige dig med design og implementering af databaser og med installation og vedligehold af kommunikationsnet inden for telebranchen.

Fakta

Navn:
Data- og kommunikationstekniske område
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2259

Du arbejder med både hardware og software på computerbaserede systemer, og du får forudsætninger for at deltage i udvikling af software. Du kan også lære at analysere, fejlfinde og fejlrette på systemer og netværk.

Kurserne henvender sig især til faglærte inden for jern- og metalområdet, fx datateknikere, it-supportere, telefagteknikere, telesystemteknikere, teleinstallationsteknikere og kontorserviceteknikere. Men også til autodidakte, der på anden måde har tilegnet sig kompetencer inden for data- og kommunikationsteknik.

Se alle AMU-kurser inden for området Data- og kommunikationsteknik på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Det data- og kommunikationstekniske område omfatter kurser inden for emnerne:

  • Design, installation, konfiguration og administration af netværkstekniske installationer
  • Design og implementering af databasesystemer
  • Installation, konfiguration og vedligehold af teleteknisk kommunikationsnet
  • Installation og konfiguration af computerbaserede enheder og operativsystemer
  • Installation og servicering af brancherelaterede netværksprodukter
  • Udvikling af programmer

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Data- og kommunikationstekniske område omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Data- og kommunikationsteknik er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Machine Learning i praksis
Netteknik, install. brancherelaterede produkter
Database, design og programmering
Operativsystem, install., opsætning og anvendelse
Netteknik, installation af trådløst netværk
IT-Service, implementering og drift
Netteknik, cloud, install. og konfig.
Netteknik, databaseserver, install. og konfig.
Netteknik, mailserver, install. og konfig.
Programmering, mobile Enterprise applikationer
Netteknik: Webserver, installation og konfig.
Netteknik: Anvendelse af teknologier og begreber
Datakommunikation:Netværksteknologier og -begreber
Datakommunikation: Router og switch teknologi
Datakommunikation: Skalering af netværk
Datakommunikation: Konfiguration af WAN netværk
Netteknik: Deployment i servermiljø
Netteknik: Opdatering i netværksteknologi
Netteknik: serversystemer, teknisk administration
Programmering: Databaseprogrammering
Programmering: GUI-programmering
Clientside programmering
Programmering: Objektorienteret programmering
App programmering: Udvikling til mobil platform
App programmering: Udvikling af responsive apps
App programmering: Netværksintegrerede løsninger
Programmering: Linux rettet mod server og embedded
Programmering: Versionering og dokumentation
Programmering: Softwaresikkerhed
Programmering: Begreber og programstruktur
Programmering: Serverside programmering
IoT/IIoT: Begreber, teknikker og processer
IoT/IIoT:Enheder, infrastruktur, sikkerhed, design
IoT/IIoT:Enheder, infrastruktur, sikkerhed, design
IoT/IIoT:Enheder, infrastruktur, sikkerhed, design
IoT/IIoT:Enheder, infrastruktur, sikkerhed, design
IoT/IIoT: Embeddede systemer og embedprogrammering
IoT/IIoT: Embeddede systemer og embedprogrammering
IoT/IIoT: Embeddede systemer og embedprogrammering
Big Data: Begreber, teknikker og processer
Big Data: Databegreber, model, analyse, behandling
Big Data: Databegreber, model, analyse, behandling
Big Data: Databegreber, model, analyse, behandling
Datakommunikation: Routing og netværkssikkerhed
Serveradministration og sikkerhed
Cybersecurity operations

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Datakommunikation, drift og vedligeholdelse
Datakommunikation, opbygning af multilags datanet
Datakommunikation, opbygning af routede datanet
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Oprette brugerflader og udskrifter i database
Design og automatisering af regneark
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Fletning af dokumenter til masseproduktion
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Pc-bruger, hardwareopgradering og tilslutning
Pc-bruger, pc opbygning og funktionsmåde
Pc-bruger, introduktion til programmering
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information