Computerteknologi-studerende arbejder
Kandidatuddannelse

Computer Engineering

På kandidatuddannelsen lærer du at udvikle apparater, der indeholder software, computernetværk og signalbehandling.

Fakta

Navn:
Computer Engineering
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i computerteknologi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om den teoretiske baggrund inden for computerteknologi, informationsteknologi og kommunikationsteknologi. Du lærer fx at bruge software og elektronik til dataopsamling, kommunikation, styring og overvågning.

Som færdiguddannet kan du arbejde inden for it-udvikling som fx softwarearkitekt eller kommunikationsingeniør. Du kan også arbejde med programmering, design og udvikling af it-systemer.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Computerteknologi handler om den hardware og software, som er fundamentet for moderne computersystemer. Det gælder fx styring af de systemer, vi er omgivet af i dagligdagen eller overvågning af netværk og industrielle maskiner.

Specialiseringer

Du kan specialisere dig inden for emner som Internet of Things (IoT), Machine Learning og netværkssikkerhed.

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Computer Engineering (Civil Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser og holdundervisning.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Computer Engineering foregår i:

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Computerteknologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx afdelinger, der arbejder med elektronik eller it. Det kan være i både offentlige og private virksomheder.

Du kan bl.a. komme til at arbejde som udviklingsingeniør af apparater, der indeholder signalbehandling og elektronik, eller som softwarearkitekt eller softwareudvikler af større apparater og it-systemer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job i UG-artiklerne:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information