civilingeniør i innovation og business
Kandidatuddannelse

Engineering, Innovation and Business

På den engelsksprogede kandidatuddannelse udbygger du din viden og dine kompetencer inden for tre hovedtemaer: teknologi, innovation og forretningsudvikling.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Engineering, Innovation and Business
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I løbet af uddannelsen får du mulighed for at specialisere dig inden for innovation af digitale produkter og processer.

Du får kompetencerne til at blive iværksætter. Du har også mulighed for at arbejde som forretningsudvikler, projektleder eller forsker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i Engineering, Innovation and Business giver dig de grundlæggende kompetencer inden for teknologibaseret produkt- og forretningsudvikling, herunder ledelse af innovationsprocesser. Uddannelsen fokuserer på samarbejde og problemløsning med eksterne parter, herunder virksomheder, der efterspørger nye, innovative løsninger.

Emner

Du kommer til at arbejde med emner som fx:

 • Kreativitet og ideudvikling
 • Prototypeudvikling samt produktudvikling
 • Automatisering og digitalisering af processer
 • Simulering af produktionssystemer
 • Innovationsledelse og videnskabelige metoder
 • Teknologibaseret entreprenørskab og projektledelse
 • Forretningsudvikling
 • Markedsanalyser
 • Finansiering
 • Virksomhedsadministration og -ledelse
 • Udvikling af mekatroniske, mekaniske og elektroniske produkter

Under uddannelsen bygger du videre på dine ingeniørmæssige færdigheder, som indeholder teknikker og metoder til at udvikle ideer og forretningskoncepter, der er mulige at føre ud i livet.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer, projektarbejde og arbejde i teams. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Innovation and Business (Civil Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Engineering, Innovation and Business som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i Engineering, Innovation and Business.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse inden for teknisk videnskab. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Engineering, Innovation and Business
 • Product Development and Innovation (SDU)
 • Interaktivt design (diplomingeniør) (SDU)
 • Mechatronics (bachelor eller diplomingeniør) (SDU)
 • Design og innovation (DTU)

Du skal derudover have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Følgende uddannelser opfylder desuden adgangskravene, forudsat at du har taget minimum 5 ECTS i entreprenørskab, marketing, erhvervsøkonomi eller innovationsledelse:

 • Diplomingeniør i elektronik (AU, Herning)
 • Diplomingeniør i maskinteknik (AAU, AAU Esbjerg eller DTU)

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som fx forretningsudvikler, projektleder, iværksætter og innovationskonsulent.

Du vil kunne arbejde med opgaver, hvor du varetager processer fra udvikling af nye ideer til planlægning, ledelse og realisering af forretningskoncepter. Uddannelsen giver dig også kompetence til at kunne starte og drive egen virksomhed.

Forskeruddannelse

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information