kandidatuddannelse i Organisatorisk innovation og entreprenørskab
Kandidatuddannelse

Organisational Innovation and Entrepreneurship

Uddannelsen, der foregår på engelsk, er tværfaglig og fokuserer på processer inden for innovation og iværksætteri i en formaliseret organisation.

Fakta

Navn:
Organisational Innovation and Entrepreneurship
Andre betegnelser:
Organisatorisk innovation og entreprenørskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om udvikling og vedligeholdelse af en organisations kompetencer inden for kreativitet, innovation og iværksætteri.

Efter endt uddannelse vil du kunne finde arbejde som fx projektleder, forretningsudvikler eller produktchef i enten private virksomheder eller inden for det offentlige.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen handler om innovation og iværksætteri i en virksomhed. Du lærer at analysere og finde løsninger på de udfordringer, der kan være ved innovativt arbejde.

Undervisningsområder

  • Entrepreneurship and Innovation in Context
  • Organizing Growth
  • Strategic Management and Innovation
  • Entrepreneurial Processes
  • Social Innovation and Entrepreneurship
  • Making Social Science Matter

På uddannelsens andet år har du mulighed for at fordybe dig selvvalgte fag og emner.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg. Al undervisning foregår på engelsk.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Organisational Innovation and Entrepreneurship som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. i CBS’ studieguide.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for både private virksomheder og inden for det offentlige, hvor du kan arbejde som fx projektleder, forretningsudvikler eller produktchef.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administration, strategi og personale samt administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information