studerende brainstormer
Kandidatuddannelse

Organisational Innovation and Entrepreneurship

Uddannelsen er tværfaglig og fokuserer på processer inden for innovation og iværksætteri i en formaliseret organisation.

Fakta

Navn:
Organisational Innovation and Entrepreneurship
Andre betegnelser:
Organisatorisk innovation og entreprenørskab
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om udvikling og vedligeholdelse af en organisations kompetencer inden for kreativitet, innovation og iværksætteri.

Efter endt uddannelse vil du kunne finde arbejde som fx projektleder, forretningsudvikler eller produktchef i enten private virksomheder eller inden for det offentlige.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen handler om innovation og iværksætteri i en virksomhed. Du lærer at analysere og finde løsninger på de udfordringer, der kan være ved innovativt arbejde.

Undervisningsområder

  • Entrepreneurship and Innovation in Context
  • Organizing Growth
  • Strategic Management and Innovation
  • Entrepreneurial Processes
  • Social Innovation and Entrepreneurship
  • Making Social Science Matter

På uddannelsens andet år har du mulighed for at fordybe dig selvvalgte fag og emner.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i organisational innovation and entrepreneurship foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for både private virksomheder og inden for det offentlige, hvor du kan arbejde som fx projektleder, forretningsudvikler eller produktchef.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information