kandidatuddannelse i Organisatorisk innovation og entreprenørskab
Kandidatuddannelse

Organisational Innovation and Entrepreneurship

Uddannelsen, der foregår på engelsk, er tværfaglig og fokuserer på processer inden for innovation og iværksætteri i en formaliseret organisation.

Fakta

Navn:
Organisational Innovation and Entrepreneurship
Andre betegnelser:
Organisatorisk innovation og entreprenørskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om udvikling og vedligeholdelse af en organisations kompetencer inden for kreativitet, innovation og iværksætteri.

Efter endt uddannelse vil du kunne finde arbejde som fx projektleder, forretningsudvikler eller produktchef i enten private virksomheder eller inden for det offentlige.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen handler om innovation og iværksætteri i en virksomhed. Du lærer at analysere og finde løsninger på de udfordringer, der kan være ved innovativt arbejde.

Undervisningsområder

  • Entrepreneurship and Innovation in Context
  • Organizing Growth
  • Strategic Management and Innovation
  • Entrepreneurial Processes
  • Social Innovation and Entrepreneurship
  • Making Social Science Matter

På uddannelsens andet år har du mulighed for at fordybe dig selvvalgte fag og emner.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for både private virksomheder og inden for det offentlige, hvor du kan arbejde som fx projektleder, forretningsudvikler eller produktchef.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information