Underviser hjælper en gruppe studerende med en opgave
Kandidatuddannelse

Technology Entrepreneurship

På kandidatuddannelsen lærer du at skabe teknologibaserede løsninger på samfundsmæssige udfordringer i samarbejde med dit team.

Fakta

Navn:
Technology Entrepreneurship
Andre betegnelser:
Teknologisk entreprenørskab
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Fokus er på at skabe innovation gennem diversitet, og kandidatuddannelsen retter sig mod ansøgere med forskellig baggrund inden for humaniora, business, ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab.

På uddannelsen får du udviklet dine evner som entreprenør, og du lærer at bygge bro mellem marked og teknologi ved at skabe løsninger med social og bæredygtig effekt.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som fx innovation manager og business developer, ligesom du vil kunne løse opgaver som entreprenørleder og manager i store virksomheder. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kvalificerer dig til at blive en alsidig teknologi-iværksætter. Uanset hvilken akademisk baggrund du kommer med, vil du lære at forstå og beherske transformative teknologier som AI, machine learning, IoT og blockchain.

Emner

Uddannelsen kombinerer rigtige start-up-ideer og teknologi med kurser i grundlæggende entreprenørskab, etik, personlig udvikling og bæredygtighed. I forløbet lærer du at udvælge og validere ideer, udvikle løsninger, udforske og definere din rolle i en start-up-virksomhed.

Gennem hele uddannelsen bliver dit team vejledt af iværksættere, start-up-coaches og undervisere med erfaring inden for entreprenørskab. 

Specialiseringer

Du specialiserer dig inden for et af følgende områder:

  • Technology and design
  • Strategy and user insight
  • Finance and legal

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) (Technology Entrepreneurship).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde, som foregår i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Technology Entrepreneurship foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du enten kunne skabe dit eget start-up, blive entreprenør (ideudvikler inden for produktudvikling og marketing), innovation manager, business developer eller arbejde som entreprenørleder eller forandringsdriver i store virksomheder.

Der vil være jobmuligheder inden for fx ledelse og styring af store ingeniørprojekter i teknologibaserede start-ups, store etablerede firmaer og kapitalfonde.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information