Computer Science-studerende ved skriveborde
Kandidatuddannelse

Computer Science (IT)

På kandidatuddannelsen kommer du til at arbejde med bl.a. softwareudvikling, programmeringssprog og oversættelse.

Fakta

Navn:
Computer Science (IT)
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen handler om maskinintelligens, programmering og softwareudvikling og giver dig mulighed for at vælge mellem en række specialiseringer.

Som færdiguddannet i Computer Science (IT) vil du kunne arbejde som bl.a. udvikler eller it-arkitekt i it-industrien eller i virksomheder inden for områder som mobilkommunikation, rumfartsvidenskab, sundhedsteknologi eller medieindustrien.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen Computer Science (IT) er en international kandidatuddannelse i datalogi, som foregår på engelsk. IT står for International Track.

Uddannelsen er rettet mod studerende med en bachelor i datalogi, bachelorer i informationsteknologi (teknologisporet) fra Aalborg Universitet samt professionsbachelorer i softwareudvikling, der har fulgt kurser i syntaks og semantik samt diskret matematik.

Det første semester er fælles for alle, hvorefter der vælges en linje; enten CS (Computer Science) eller IT (Information Technology). Det anbefales, at man vælger IT-linjen, hvis man kommer med en ikke-datalogisk baggrund. Hvert spor indeholder såvel obligatoriske som valgfrie kurser.

Specialiseringer

Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

  • Human-Computer Interaction
  • Machine Intelligence
  • Database Technology
  • Distributed Systems
  • Semantics and Verification
  • Programming Technology
  • System Development

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. i datalogi (it). Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Computer Sciende (IT).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs om adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk) 

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i computer science (IT) foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i som fx udvikler, projektleder eller it-arkitekt i danske og internationale it-virksomheder inden for it-industrien, mobilkommunikation, rumfartsvidenskab, sundhedsteknologi samt medieindustrien.

Du kan også arbejde med forskning på forskningsinstitutioner eller i store virksomheder.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job i artiklerne: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information