bachelor i teknoantropologi
Bacheloruddannelse

Teknoantropologi

Teknoantropologi handler om at studere og påvirke udviklingen af teknologi ud fra en antropologisk synsvinkel, dvs. fra menneskets sociale og kulturelle behov.

Fakta

Navn:
Teknoantropologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at være bindeled mellem mennesker og teknologier. Du bliver i stand til at træffe etisk ansvarlige beslutninger om teknologi.

Du lærer at lave antropologiske analyser af de moderne teknologiformers udvikling og ser på deres anvendelse i virksomheder og organisationer samt i forskellige kulturer.

Som bachelor i teknoantropologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for fx implementering af ny teknologi, brugeranalyse og formidling af teknologiske produkter.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om forskellige vigtige moderne teknologiformer som bl.a. bioteknologi, sundheds- og velfærdsteknologi, fødevareteknologi og miljø- og energiteknik, produktionsteknologi samt infrastrukturer​.

Teori, metode og feltarbejde

I løbet af studiet arbejder du med teori, metoder og feltarbejder, og du lærer at udarbejde analyser af, hvordan moderne teknologiformer bruges og opfattes, vurdere deres virkninger etisk samt omsætte denne indsigt inden for teknologisk innovation.

Kommunikation

Derudover arbejder du med kommunikation mellem tekniske fagfolk og andre grupper som fx ledelse, brugere og offentlige myndigheder. Du lærer at formidle og forbinde forskellige forståelser på tværs af professioner og fagligheder. 

Temaer

Uddannelsen omfatter bl.a. følgende temaer:

 • Teknologi vurdering
 • Analyse af teknisk ekspertise
 • Teknologi I antropologisk perspektiv
 • Design af teknologi
 • Teknologisk innovation
 • Tværfaglig teknologi ledelse

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Uddannelsen er tilrettelagt som et samarbejde med virksomheder og organisationer i form af projektarbejder, casestudier, feltarbejder, intervention og teknologiske udviklingsprojekter, udenlandske gæstelærere samt besøg i og fra virksomheder.

Udlandsophold og praktik

I forbindelse med projektarbejde vil der være mulighed for udlandsophold eller ophold i en dansk organisation eller virksomhed.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København eller Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Techno-Anthropology.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 
København SV (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget
 

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i teknoantropologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk/naturvidenskabelige og det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i teknoantropologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i bl.a. videnstunge, private græsrods- eller offentlige organisationers udviklingsafdeling, hvor du vil kunne udføre opgaver som projektleder, analysemedarbejder, lobbyist eller konsulent.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information