uddannelse i music management
Kunstnerisk uddannelse

Music Management

Bacheloruddannelsen kombinerer viden om musik og musikbranchen med kendskab til, hvordan erhvervslivet fungerer i samspil med den kreative branche.

Fakta

Navn:
Music Management
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer om, hvordan musikbranchen fungerer fra indspilning over promotion til turné. Du får desuden indføring i økonomiske, juridiske og organisatoriske forhold, der påvirker enhver pladeudgivelse, og indsigt i grundlæggende projektledelse.

Som færdiguddannet kan du arbejde i musikbranchen. Det kan være i pladeselskaber, bookingbureauer, festivaler, spillesteder og managementvirksomheder eller i medie- og internetbranchen.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer samfundsfaglige og humanistiske fagområder med praktiske, professionsrettede studier. Du får indsigt i både det erhvervsøkonomiske område, i musik og i musikbranchen.

Indsigt i musikbranchen

Du lærer om musikkens historie, genrer, stilarter, samspillet mellem musikken og kultur og samfund samt musikkens kunstneriske udtryk og skabende processer.

Desuden får du kendskab til de økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige forhold i en virksomhed.

Fag

Undervisningen omfatter fag som fx:

  • Branchestudier
  • Projektledelse
  • Musiksociologi
  • Strategi og organisation
  • Økonomi
  • Kommunikation og markedsføring
  • Innovation og entreprenørskab

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor of Arts (BA) (Music Management). Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Arts (BA) (Music Management).

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger, gruppearbejde og projekt- og praktikforløb. Der kan være undervisning på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du have en gymnasial eksamen og bestå en optagelsesprøve.

Læs mere

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du ansøger om optagelse digitalt på kum.studieoptag.dk.

Du skal betale et gebyr for at ansøge om optagelse.

Ansøgning

I ansøgningen skal du bl.a. gøre rede for din motivation for at søge ind på uddannelsen og for din erfaring med musikbranchen.

  • Læs om ansøgning og optagelsesprøve på www.rmc.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. december kl. 12.00.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i forskellige dele af musikbranchen, fx i pladeselskaber, bookingbureauer, festivaler, spillesteder og managementvirksomheder eller i medie- og internetbranchen.

Du har også mulighed for job inden for andre dele af oplevelses- og kulturindustrien.

Du kan komme til at arbejde med forretningsmæssig ledelse, udvikling og drift, herunder turnetilrettelæggelse, produktionsledelse, artist- og eventmanagement og kulturformidling.

Love og regler

Bekendtgørelse om musikkonservatorierne og Operaakademiet. Nr. 1476 af 1. oktober 2020. 

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information