uddannelse i music management
Kunstnerisk uddannelse

Music Management

Bacheloruddannelsen kombinerer viden om musik og musikbranchen med kendskab til, hvordan erhvervslivet fungerer i samspil med den kreative branche.

Fakta

Navn:
Music Management
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer om, hvordan musikbranchen fungerer fra indspilning over promotion til turné. Du får desuden indføring i økonomiske, juridiske og organisatoriske forhold, der påvirker enhver pladeudgivelse, og indsigt i grundlæggende projektledelse.

Som færdiguddannet kan du arbejde i musikbranchen. Det kan være i pladeselskaber, bookingbureauer, festivaler, spillesteder og managementvirksomheder eller i medie- og internetbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer samfundsfaglige og humanistiske fagområder med praktiske, professionsrettede studier. Du får indsigt i både det erhvervsøkonomiske område, i musik og i musikbranchen.

Du får undervisning i fagene:

 • Branchestudier
 • Projektledelse
 • Musikanalyse
 • Musiksociologi
 • Strategi og organisation
 • Økonomi
 • Jura
 • Kommunikation og markedsføring
 • Innovation og entreprenørskab

Uddannelsen giver indsigt i musikbranchens virksomhedsområder, metoder og produktionsvilkår og er opbygget i et internationalt samarbejde med virksomheder i musikbranchen.

Du lærer om musikkens historie, genrer, stilarter, samspillet mellem musikken og kultur og samfund samt musikkens kunstneriske udtryk og skabende processer samt får viden om relevante teoretiske begreber og terminologi.

Desuden får du kendskab til de grundlæggende økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige forhold i en virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger, gruppearbejde og projekt- og praktikforløb. Der kan være undervisning på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor of Arts (BA) (Music Management). Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Arts (BA) (Music Management).

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, hts eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Skolen anbefaler, at du har engelsk og matematik på minimum B-niveau.

Du søger uddannelsen på Rytmisk Konservatoriums egen hjemmeside. I ansøgningen skal du bl.a. gøre rede for din motivation for at søge ind på uddannelsen og for din erfaring med musikbranchen.

På baggrund af de indsendte ansøgninger udvælges et antal ansøgere, der går videre til en optagelsesprøve. Læs mere om ansøgning og optagelsesprøve på www.rmc.dk.

Du skal betale et ansøgningsgebyr på 500 kr.

Om det enkelte musikkonservatorium

Uddannelsen foregår i København.

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC)

RMC udbyder Music Management som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i forskellige dele af musikbranchen, fx i pladeselskaber, bookingbureauer, festivaler, spillesteder og managementvirksomheder eller i medie- og internetbranchen. Du har også mulighed for job inden for andre dele af oplevelses- og kulturindustrien.

Du kan komme til at arbejde med forretningsmæssig ledelse, udvikling og drift, herunder turnetilrettelæggelse, produktionsledelse, artist- og eventmanagement og kulturformidling.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information