professionsbachelor i leisure management
Professionsbacheloruddannelse

Event management og økonomi

Du bliver uddannet til at arbejde med oplevelse og service inden for blandt andet event, turisme, kunst, kultur, sport, hotel og restauration.

Fakta

Navn:
Event management og økonomi
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er en erhvervsøkonomisk uddannelse, hvor du lærer at løse opgaver inden for fx projektledelse, marketing, økonomistyring, koordination, personaleledelse, driftsledelse, forretningsudvikling og organisation.

Efter uddannelsen kan du arbejde i både det private erhvervsliv, den offentlige sektor og blandt frivillige og almennyttige organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen består af følgende fagområder:

 • Økonomi og markedsføring: Du lærer om makro- og mikroøkonomi, finansiering, regnskab, marketing og kommunikation. Der er fokus på analyser af afsætnings-, erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger i branchen 
 • Organisation og ledelse: Du lærer om organisationsdesign, organisationsforståelse, innovationsteori, projektstyring og personaleledelse. Der er fokus på at gennemføre analyser af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger på både organisations-, gruppe- og individniveau
 • Eventmanagement: Du lærer om lovgivning, kulturelle forhold og udviklingstendenser i relation til eventbranchen. Der er fokus på branchens egenart, diversitet og forretningsmæssige muligheder

Internationalt fokus

Eventbranchen bliver ofte påvirket af internationale trends, og derfor har uddannelsen et stærkt internationalt fokus. 
Du bliver fx introduceret til den nyeste internationale viden, og du kan vælge at tage et semester i udlandet hos en af uddannelsens internationale samarbejdspartnere.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i event management og økonomi. Den engelske titel er Bachelor's Degree Programme in Event Management and Economics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem tværfaglig undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og holdundervisning, og der bliver lagt stor vægt på praksisnær undervisning.

Uddannelsen arbejder tæt sammen med virksomheder, frivillige foreninger og offentlige organisationer gennem bl.a. caseuger, virksomhedsbesøg og studieture.

Praktik

Der indgår praktik i uddannelsen. 

Eksamen

Uddannelsen anvender både gruppeprøver og individuelle prøver og gør brug af praksisnære eksamensformer fx gennem casepræsentationer, pitches af konkrete løsninger til virksomheder.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik B 

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Professionsbacheloren i event management og økonomi foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Roskilde (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du har mulighed for at bruge uddannelsen som springbræt til flere forskellige karriereveje inden for oplevelse. 

Efter uddannelsen kan du arbejde i både det private erhvervsliv, den offentlige sektor og blandt frivillige og almennyttige organisationer.

Mere uddannelse

På nogle universiteter kan du videreuddanne dig ved at tage en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. Det kan dog kræve, at du supplerer med yderligere fag.

Alternativt kan du tage en diplom- eller masteruddannelse, når du har gennemført bacheloruddannelsen og har fået nogle års erhvervserfaring.

Læs om

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information