kandidatuddannelse i Teatervidenskab og performancestudier
Kandidatuddannelse

Teater- og performancestudier

Kandidatuddannelsen bygger videre på bacheloruddannelsen. Du vil fortsat bl.a. arbejde med teori og metode samt analyse og fortolkning af teaterprocesser.

Fakta

Navn:
Teater- og performancestudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får mulighed for i høj grad selv at vælge de fag, du vil følge, og på den måde specialisere dig inden for et eller flere områder.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde ved et teater som dramaturg, administrator eller markedsføringsansvarlig. Det er også muligt at finde beskæftigelse i kulturforvaltninger, i medierne eller i undervisningssektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i teater- og performancestudier får du forstærket dine kompetencer inden for fortolkning og analyse af teaterprocesser. Uddannelsen handler om teatret som kunstart og som samfundsfænomen. Du lærer bl.a. at forholde dig kreativt og kritisk til teatret og andre kulturfænomener.

Du bliver også stærkere i fagets teori og metode og får nogle praktiske færdigheder inden for formidling og samarbejde.

Mulighed for specialisering

Ud over enkelte obligatoriske fag, som fx formidling og metode/teori, får du mulighed for selv at vælge en stor del af de fag, du ønsker at følge. Derved er der god mulighed for at specialisere sig inden for de områder af uddannelsen, du finder interessante.

Emner

Uddannelsen indeholder undervisning inden for bl.a. følgende emner:

  • Teoretiske og analystiske metoder og kontekster
  • Forskningspraksis i teater- og performancestudier
  • Teori og design: produkt, praksis, proces og erfaring
  • Performancedesign: performative praksis- og erfaringsformer

På første og andet semester skal du supplere kandidatuddannelsen med et kandidattilvalg.

Undervisningsform

Undervisningen er projektorienteret og selvstændigt tilrettelagt. Der er desuden gode muligheder for studieophold i udlandet eller en studiepraktik i en relevant professionel branche.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder teater- og performancestudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i teater- og performancestudier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser fra et dansk universitet giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Teater- og performancestudier
  • Dramaturgi
  • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelot med BA-tilvalg i teatervidenskab (45 ECTS) fra KU

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver muligheder for job i teaterbranchen som fx dramaturg, administrator eller pressesekretær. Inden for kulturformidling er kandidater fra faget beskæftiget som teateranmeldere eller som fx programmedarbejdere eller informationsmedarbejdere.

Job inden for undervisning

Med teater- og performancestudier kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet i faget drama. Du kan også undervise på højskoler og aftenskoler.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og kulturområdet.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information