kandidatuddannelse i Teatervidenskab og performancestudier
Kandidatuddannelse

Teater- og performancestudier

Kandidatuddannelsen bygger videre på bacheloruddannelsen. Du vil fortsat bl.a. arbejde med teori og metode samt analyse og fortolkning af teaterprocesser.

Fakta

Navn:
Teater- og performancestudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får mulighed for i høj grad selv at vælge de fag, du vil følge, og på den måde specialisere dig inden for et eller flere områder.

Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde ved et teater som dramaturg, administrator eller markedsføringsansvarlig. Det er også muligt at finde beskæftigelse i kulturforvaltninger, i medierne eller i undervisningssektoren.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i teater- og performancestudier får du forstærket dine kompetencer inden for fortolkning og analyse af teaterprocesser.

Uddannelsen handler om teatret som kunstart og som samfundsfænomen. Du lærer bl.a. at forholde dig kreativt og kritisk til teatret og andre kulturfænomener.

Du bliver også stærkere i fagets teori og metode og får nogle praktiske færdigheder inden for formidling og samarbejde.

Mulighed for specialisering

Ud over enkelte obligatoriske fag, som fx formidling og metode/teori, får du mulighed for selv at vælge en stor del af de fag, du ønsker at følge. Derved er der god mulighed for at specialisere sig inden for de områder af uddannelsen, du finder interessante.

Emner

Uddannelsen indeholder undervisning inden for bl.a. følgende emner:

  • Teoretiske og analystiske metoder og kontekster
  • Forskningspraksis i teater- og performancestudier
  • Teori og design: produkt, praksis, proces og erfaring
  • Performancedesign: performative praksis- og erfaringsformer

På første og andet semester skal du supplere kandidatuddannelsen med et kandidattilvalg.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen er projektorienteret og selvstændigt tilrettelagt.

Udlandsophold og praktik

Der er gode muligheder for studieophold i udlandet eller en studiepraktik i en relevant professionel branche.

Eksamen

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i teater- og performancestudier foregår i:

 KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Teater- og Performancestudier

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver muligheder for job i teaterbranchen som fx dramaturg, administrator eller pressesekretær.

Kulturformidling

Inden for kulturformidling er kandidater fra faget beskæftiget som teateranmeldere eller som fx programmedarbejdere eller informationsmedarbejdere.

Undervisning

Med teater- og performancestudier kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet i faget drama. Du kan også undervise på højskoler og aftenskoler.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information