Studerende læser og opfører et stykke
Kandidatuddannelse

Dramaturgi

Kandidatuddannelsen i dramaturgi uddyber din viden om teatrets og dramaturgiens funktion.

Fakta

Navn:
Dramaturgi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem bl.a. projektudvælgelse, specialeemne og valgfag er der mulighed for at vinkle uddannelsen i den faglige retning, som du selv ønsker. 

Du kan fx fokusere på enten det administrative, det pædagogiske eller det produktionsorienterede arbejde.

Efter uddannelsen kan du arbejde inden for bl.a. teater, radio, tv, film, kunst og kulturevents. Du har også mulighed for at undervise i gymnasiet, på højskoler eller andre uddannelsesinstitutioner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i dramaturgi får du en specialiseret viden om teatret som kunstform samt en indføring i mediedramaturgi, hvor du bl.a. analyserer massemediernes kommunikation.

Områder

Du får en bred viden inden for det teatrale og performative felt og vil blive undervist i følgende områder:

  • Det administrative, der giver viden om kultur- og organisationsteori og om de kulturpolitiske rammebetingelser for teatret
  • Det produktions- og procesdramaturgiske, der har viden om teaterkunst og kunstneriske skabelsesprocesser i fokus
  • Det pædagogiske, hvor teater og drama bruges som pædagogisk redskab for læring
  • Kuratering, produktion, formidling og videndeling
  • Fordybelse og indblik i nyeste dramaturgiske forskning
  • Dramaturgisk ledelse, der fokuserer på projektledelse i forskellige sammenhænge inden for og uden for konventionelle dramaturgiske arbejdsområder

Du har mulighed for et feltstudie i en undervisningsinstitution eller i en kunst- eller kulturvirksomhed.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen foregår som øvelser i grupper, seminarer, forelæsninger og studenteroplæg. 

En del af undervisningen sker ude i marken i form af feltstudier i fx et teater, en anden kulturinstitution eller en virksomhed.

Udlandsophold

Du kan også tage et semester i udlandet eller et profilsemester, hvor du kan skærpe dine egenskaber inden for et tværfagligt felt som fx undervisning.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der skrives i det sidste semester af uddannelsen.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om 

Uddannelsen dramaturgi på Aarhus Universitet (au.dk)

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Dramaturgi (bachelor)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for fx teater, radio, fjernsyn og film. Mange får job med undervisningsopgaver i fx gymnasiet, på VUC, højskoler, inden for folkeoplysning og på virksomhedsinterne kurser.

Administrativt arbejde

Der kan også være mulighed for job med akademisk administrativt arbejde eller planlægning og projektledelse i kulturelle institutioner, både privat og offentligt.

Pædagogikum

Kombinerer du dramaturgi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information