kandidatuddannelse i Dramaturgi
Kandidatuddannelse

Dramaturgi

Kandidatuddannelsen i dramaturgi uddyber din viden om teatrets og dramaturgiens funktion.

Fakta

Navn:
Dramaturgi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem bl.a. projektudvælgelse, specialeemne og valgfag er der mulighed for at vinkle uddannelsen i den faglige retning, som du selv ønsker. Du kan fx fokusere på enten det administrative, det pædagogiske eller det produktionsorienterede arbejde.

Du vil efter endt uddannelse kunne arbejde inden for bl.a. teater, radio, tv, film, kunst og kulturevents. Eller du har mulighed for at undervise i gymnasiet, på højskoler eller andre uddannelsesinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i dramaturgi får du en specialiseret viden om teatret som kunstform samt en indføring i mediedramaturgi, hvor du bl.a. analyserer massemediernes kommunikation.

Områder

Du får en bred viden inden for det teatrale og performative felt og vil blive undervist i følgende områder:

  • Det administrative, der giver viden om kultur- og organisationsteori og om de kulturpolitiske rammebetingelser for teatret
  • Det produktions- og procesdramaturgiske, der har viden om teaterkunst og kunstneriske skabelsesprocesser i fokus
  • Det pædagogiske, hvor teater og drama bruges som pædagogisk redskab for læring
  • Kuratering, produktion, formidling og videndeling
  • Fordybelse og indblik i nyeste dramaturgiske forskning
  • Dramaturgisk ledelse, der fokuserer på projektledelse i forskellige sammenhænge inden for og uden for konventionelle dramaturgiske arbejdsområder

Der arbejdes desuden med partnerskaber i kunst- og performancemiljøet, samt i erhvervslivet generelt.

Den undervisningsorienterede linje

Det pædagogiske felt er tilgodeset i den mere undervisningsorienterede linje, som man kan vælge, hvis ønsker at blive gymnasielærer. Uddannelsen giver altså erfaring med arbejde i kulturpolitiske, organisatoriske eller læringsmæssige sammenhænge. Du har mulighed for et feltstudie i en undervisningsinstitution eller i en kunst- eller kulturvirksomhed.

Udlandsophold

Du kan også tage et semester i udlandet eller et profilsemester, hvor du kan skærpe dine egenskaber inden for et tværfagligt felt som fx undervisning.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som øvelser i grupper, seminarer, forelæsninger og studenteroplæg. En del af undervisningen sker ude i marken i form af feltstudier i fx et teater, en anden kulturinstitution eller en virksomhed.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der skrives gennem hele det sidste semester af uddannelsen.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder dramaturgi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i dramaturgi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på Au

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i dramaturgi eller teater- og performancestudier giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for forskellige områder. Nogle bliver dramaturger i teater, radio, fjernsyn og film. Mange får job med undervisningsopgaver i fx gymnasiet, på VUC, højskoler, inden for folkeoplysning og på virksomhedsinterne kurser.

Administrativt arbejde

Der kan også være mulighed for job med akademisk administrativt arbejde eller planlægning og projektledelse i kulturelle institutioner, både privat og offentligt.

Job inden for undervisning

Kombinerer du dramaturgi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. og medie, kultur, turisme, idræt og underholdning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information