Master i oplevelsesledelse, MOL
Masteruddannelse

Master i oplevelsesledelse, MOL

Uddannelsen giver et professionelt grundlag for at varetage ledelses- og udviklingsfunktioner inden for forskellige typer af oplevelsesvirksomheder.

Fakta

Navn:
Master i oplevelsesledelse, MOL
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 3 eller 5 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 112.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer om alle de faktorer, der indgår i ledelsen af et projekt i oplevelsesindustrien - bl.a. økonomi, erhvervsjura og markedsføring. Du får også viden om medarbejderledelse.

Uddannelsen henvender sig til ledere inden for turisme, kultur, sport, pr, massemedier, film- og tvproduktion og kommunikation samt i strategi- og marketingfunktioner i andre typer virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af fire moduler. Den giver kendskab til ledelse af kreative medarbejdere og projekter og viden om moderne forbrugeradfærd samt overblik over fremtidens markeds- og konkurrencesituation.

Uddannelsen er praksisorienteret, men giver samtidig indføring i de relevante teorier og metoder.

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af projektarbejde, seminarer og kurser.

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Eksamen

Der udarbejdes skriftligt projektarbejde samt afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at følge enkeltmoduler fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

 1. Samfund og marked
  Modulet giver viden om forbrugeradfærd i senmoderniteten samt fremkomsten af service- og oplevelsesøkonomien. Du får et overblik over gamle og nye branchers strategiske situation og en introduktion til akademisk videnskabsteori.
 2. Ledelse, strategi, innovation og organisation
  Modulet giver en teoretisk, men praksisnær indføring i almene ledelsesredskaber tilpasset service- og oplevelsesproduktion. Der er fokus på innovation og iværksættelse, herunder kreativitet og læring i virksomheder.
 3. Oplevelsesdesign og -produktion. Experience Marketing, PR og salg
  Modulet behandler de særlige problemstillinger der karakteriserer ledelsen af service- og oplevelsesproducerende virksomheder. Du lærer om oplevelsesdesign, service- og produktionsledelse, ledelse af kreative medarbejdere og salg.
 4. Masterafhandling
  Du udarbjeder din masterafhandling. Der vil endvidere være enkelte forelæsninger og skriveworkshops.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • En uddannelse på bachelorniveau og mindst 5 års relevant erhvervserfaring
 • En kandidatuddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen 112.000 kr. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Uddannelsen henvender sig bredt til brancher med publikumsorienterede aktiviteter. Antallet af nyuddannede er relativt lavt (under 200).

Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 23 brancher, herunder Forlag, Biblioteker, museer mv. samt Lotteri og andet spil.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse