Artikel

Ny mesterlære

Hvis du gerne vil hurtigt i gang med praktisk arbejde, kan ny mesterlære være en mulighed for dig.

Ny mesterlære er en praktisk vej til at få en erhvervsuddannelse.

Du begynder uddannelsen på en arbejdsplads, hvor du bliver lært op i et fag i stedet for at gå på skole.

Den grundlæggende praktiske oplæring træder i stedet for skoleundervisning på grundforløbet.

Fold alle afsnit ud

Inspiration: Lærlinge fortæller om deres mesterlære

Se de tre videoer med Emma, Aske og Sabrina, som er i ny mesterlære. De fortæller om uddannelserne til frisør, tømrer og receptionist.

Ny mesterlære som frisør

Emma fortæller om at være i ny mesterlære som frisør, hvor der er gode kolleger og mange nye og spændende udfordringer.

Ny mesterlære som tømrer

Aske har i ny mesterlære som tømrer både opgaver på værkstedet og ude på byggepladsen i den friske luft.

Ny mesterlære som receptionist

Sabrina foretrækker ny mesterlære frem for skoledagen med de lange studiedage

Ny mesterlære kort fortalt

Med Ny mesterlære skifter du grundforløb på skole (grundforløbets 2. del) ud med praktisk oplæring i en virksomhed. Op til hele det første år af din uddannelse kan foregå hos en mester eller i en virksomhed.

Grundlæggende praktisk oplæring

Du deltager i arbejdet og bliver lært op hos mester. 

Der kan godt være kortere skoleperioder, fx når du skal tage et certifikat, men du skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole.

Vurdering

Når det første års praktiske oplæring er slut, skal skolen og mester vurdere, om du er klar til at starte på uddannelsens hovedforløb. Du skal blandt andet løse en praktisk opgave, som indgår med stor vægt i vurderingen.

Du skal også opfylde de øvrige adgangskrav, der er til uddannelsens hovedforløb. Det betyder, at du skal have taget de nødvendige certifikater og fag, der er krav om.

Hvis din viden er ok, får du et bevis fra skolen på, at du er godkendt til at gå videre til hovedforløbet.

Hvis du ikke er klar til at gå videre

Hvis du ikke bliver godkendt, justerer skolen din uddannelsesplan og planlægger, hvordan du alligevel kan komme videre med din uddannelse.

Fx kan du få forlænget den første skoleperiode i hovedforløbet, så du kan tage de fag eller certifikater, der kræves.

Nogle gange kan skolen også tilrettelægge en særlig skoleperiode for dig, som ligger inden din start på hovedforløbet.

Hovedforløbet

Uddannelsens hovedforløb foregår på samme måde som på andre erhvervsuddannelser, og din uddannelse giver dig samme kompetencer.

Læreplads og plan

For at komme i gang med ny mesterlære skal du have fundet en læreplads. Du skal lave en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed eller en mester om at komme i ny mesterlære.

Se Sådan søger du læreplads

Uddannelsesplan og kontaktlærer

Når du har fundet din læreplads, kan du kontakte din lokale erhvervsskole, som laver en uddannelsesplan for hele året sammen med dig og din mester. Planen beskriver, hvad du skal lære både praktisk og teoretisk.

Du vil få en kontaktlærer på erhvervsskolen. Kontaktlæreren kan støtte både dig og mester undervejs i den praktiske oplæringstid.

Vejledning til dig og mester

Både du og mester kan få meget mere at vide om ny mesterlære på Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk.

Se det samlede materiale om Ny mesterlære.

Pjece

Undervisningsministeriet har lavet en pjece i samarbejde med Håndværksrådet. Pjecen giver god besked om, hvad ny mesterlære går ud på, og hvordan du kommer i gang. Du får også svar på de mest stillede spørgsmål om ny mesterlære. 

Læs pjecen her (pdf): Tag en uddannelse, hvor du også lærer med hænderne

Interviews med lærlinge

Læs hvorfor Fie, Jesper, Emil og flere andre lærlinge har valgt ny mesterlære, og hvad de laver på deres uddannelser. 

Se interviewene på uvm.dk: Materiale målrettet elever

Vejledning

Hvis du går i 9. eller 10. klasse og har brug for at tale med en vejleder, så kontakt vejlederen på din skole.

Eller kontakt vejledningen i din kommune. Se Vejledning gennem Den kommunale ungeindsats (KUI).

Du kan også tale med uddannelses- og erhvervsvejlederen på din lokale erhvervsskole og hør nærmere om det, der interesserer dig.

Uddannelser

Du kan tage langt de fleste erhvervsuddannelser som ny mesterlære. 

På ug.dk kan du læse om alle uddannelserne. Se oversigt over erhvervsuddannelserne.

Uddannelser, der ikke har ny mesterlære

Enkelte uddannelser kan ikke tages med ny mesterlære. Det er elektriker, film- og tv-produktionsuddannelsen, finansuddannelsen, flytekniker, fotograf, mejerist, produktør, sikkerhedsvagt, skorstensfejer, tandtekniker, urmager, veterinærsygeplejerske, VVS-energiuddannelsen samt webudvikler.

Særligt for kontoruddannelsen

Det er muligt at tage ny mesterlære på kontoruddannelsen, men her skal ny mesterlære tages med eux. Det betyder, at du skal have 1 års undervisning på skole, da de gymnasiale fag på eux typisk ikke læses i virksomheden. For at kunne tage uddannelsen som ny mesterlære kræver det, at du kan finde en virksomhed, der vil indgå en mesterlæreaftale med dig. Måske arbejder du allerede i en virksomhed, der gerne vil have dig som kontorelev og er villig til at indgå en mesterlæreaftale med dig, selvom det betyder, at de skal undvære dig i den tid, du går på skole det første år. Du skal også være opmærksom på, at du på kontoruddannelsen skal gennemføre 8 fag på c-niveau i løbet af grundforløbet.

Andre muligheder: Foroplæring

I en række brancher er der mulighed for at komme i et trainee-forløb, også kaldet foroplæring eller forpraktik. Det er en mulighed for dig, der vil prøve at arbejde i en virksomhed, inden du indgår en egentlig uddannelsesaftale.

Læs mere om Foroplæring og trainee-forløb.