Artikel

Ny mesterlære

Hvis du gerne vil hurtigt i gang med praktisk arbejde, kan ny mesterlære være en mulighed for dig.

Ny mesterlære er en praktisk vej til at få en erhvervsuddannelse. Du begynder uddannelsen med at blive oplært i et fag på en arbejdsplads i stedet for at gå på skole. Den grundlæggende praktiske oplæring træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet.

Fold alle afsnit ud

Hvad er ny mesterlære?

Ny mesterlære betyder, at hele det første år af din uddannelse foregår som praktisk arbejde hos en mester eller i en virksomhed. Din oplæring hos mester erstatter grundforløbet. Der kan godt være kortere skoleperioder, fx i forbindelse med at du skal tage et certifikat, men du skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole.

Uddannelsens hovedforløb foregår på samme måde som på andre erhvervsuddannelser, og din uddannelse giver dig samme kompetencer.

Læreplads

For at komme igang med ny mesterlære skal du have fundet en læreplads, dvs. at du skal have en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed eller en mester om at komme i ny mesterlære. Derefter kan du kontakte din lokale erhvervsskole, som laver en uddannelsesplan for hele året sammen med dig og din mester. Planen beskriver, hvad du skal lære både praktisk og teoretisk. Der kan indgå perioder på skole, men det vil være kortere forløb. Hovedvægten ligger på praktisk arbejde i virksomheden.

Du vil få en kontaktlærer fra erhvervsskolen. Kontaktlæreren kan støtte både dig og mester undervejs i den praktiske oplæringstid.

Videre til hovedforløbet

Når det første års praktiske oplæring er ved at være slut, bliver du kompetencevurderet. Det vil sige, at skolen og mester skal vurdere, om du er ved at være klar til at starte på uddannelsens hovedforløb. Du skal blandt andet løse en praktisk opgave, som indgår med stor vægt i vurderingen. Men du skal også opfylde de øvrige adgangskrav, der er til uddannelsens hovedforløb, dvs. at du skal have taget de nødvendige certifikater og fag, der er krav om.

Hvis din viden er ok, får du et bevis fra skolen på, at du er godkendt til at gå videre med hovedforløbet.

Bliver du ikke godkendt, justerer man din uddannelsesplan og planlægger, hvordan du alligevel kan komme videre med din uddannelse. Fx kan du få forlænget den første skoleperiode i hovedforløbet, så du kan tage de fag eller certifikater, der kræves. Nogle gange kan man også tilrettelægge en særlig skoleperiode for dig, som ligger mellem grundforløbet og starten på hovedforløbet.

Mød eleverne på uvm.dk

På Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk kan både du og mester få meget mere at vide om Ny mesterlære.

Pjece

Undervisningsministeriet har lavet en pjece i samarbejde med Håndværksrådet. Pjecen giver god besked om, hvad ny mesterlære går ud på, og hvordan du kommer i gang. Du får også svar på de mest stillede spørgsmål om ny mesterlære. Læs pjecen her: Tag en uddannelse, hvor du også lærer med hænderne

Mød eleverne

Læs hvorfor Fie, Jesper, Emil og flere andre elever har valgt ny mesterlære, og hvad de laver på deres uddannelser. Se interviewene på uvm.dk: Kampagnemateriale målrettet elever

Se videoer med Emma, Aske og Sabrina, der fortæller om, hvorfor de har valgt ny mesterlære, og hvad de laver på uddannelserne. Find videoerne på her på siden.

Video: Emma er i ny mesterlære som frisør

Emma fortæller om at være i ny mesterlære som frisør, hvor der er gode kolleger og mange nye og spændende udfordringer.

Video: Aske er i ny mesterlære som tømrer

Aske har i ny mesterlære som tømrer både opgaver på værkstedet og ude på byggepladsen i den friske luft.

Video: Sabrina er i ny mesterlære som receptionist

Sabrina foretrækker ny mesterlære frem for skoledagen med de lange studiedage

Langt de fleste uddannelser

Langt de fleste erhvervsuddannelser kan tages som ny mesterlære, men der er enkelte undtagelser. Ny mesterlære findes ikke på uddannelserne til elektriker, flymekaniker, fotograf, tandtekniker, mejerist, produktør, sikkerhedsvagt, skorstensfejer, urmager, veterinærsygeplejerske, webudvikler samt VVS-energiuddannelsen, film- og tv-produktionsuddannelsen og finansuddannelsen.

Særligt for kontoruddannelsen
Det er muligt at tage ny mesterlære på kontoruddannelsen, men her skal ny mesterlære tages med eux. Det betyder, at du skal have 1 års undervisning på skole, da de gymnasiale fag på eux typisk ikke læses i virksomheden. For at kunne tage uddannelsen som ny mesterlære kræver det, at du kan finde en virksomhed, der vil indgå en mesterlæreaftale med dig. Måske arbejder du allerede i en virksomhed, der gerne vil have dig som kontorelev og er villig til at indgå en mesterlæreaftale med dig, selvom det betyder, at de skal undvære dig i den tid, du går på skole det første år. Du skal også være opmærksom på, at du på kontoruddannelsen skal gennemføre 8 fag på c-niveau i løbet af grundforløbet.

Få mere at vide

Info om uddannelser og praktik

www.praktikpladsen.dk kan du finde ledige praktikpladser og se hvilke virksomheder, der er godkendt.

Via ug.dk´s oversigt over erhvervsuddannelserne kan du finde beskrivelser af alle områder og uddannelser på EUD.

Mulighed for forpraktik

I en række brancher er der mulighed for at komme i et trainee-forløb, også kaldet forpraktik. Det er en mulighed for dig, der vil prøve at arbejde i en virksomhed, inden du indgår en egentlig uddannelsesaftale. Læs mere om trainee-forløb.

Vejledning

Tal med vejlederen på din skole, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Eller kontakt vejdledningen i din kommune. Se Vejledning gennem Den kommunale ungeindsats (KUI).

Du kan også tale med uddannelses- og erhvervsvejlederen på din lokale erhvervsskole og hør nærmere om det, der interesserer dig.