professionsbachelor i medie- og tv-tilrettelæggelse
Professionsbacheloruddannelse

Tv- og medietilrettelæggelse

På uddannelsen lærer du at fortælle historier i levende billeder til medier som tv og web. Du bliver trænet i at tænke kreativt og utraditionelt samt i at udvikle ideer og koncepter.

Fakta

Navn:
Tv- og medietilrettelæggelse
Varighed:
3,5 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + adgangsprøve
Økonomi:
SU og praktikløn

Du lærer at styre et produktionsforløb, og du opnår forskellige tekniske færdigheder eksempelvis at styre kamera og lyd og at redigere dine optagelser sammen til en færdig produktion.

Uddannelsen kan føre til job som medietilrettelægger eller projektleder på indhold til tv-programmer eller internettet. Typiske arbejdspladser er tv-stationer, produktionsselskaber, mediehuse og kommunikationsafdelinger i større virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen varer i alt 3,5 år. Den består af 2 år på skolen, derefter 1 års praktik og til sidst ½ år på skolen. Undervejs kommer du til at arbejde med tekst, billede og lyd til forskellige medieplatforme, både eksisterende og nye medier.

Du lærer bl.a. at tilrettelægge og producere historier på tværs af forskellige medieplatforme - fx web, mobil og tablet, at indgå i redaktionelle processer og at styre et produktionsforløb.

Uddannelsen indeholder både obligatoriske og valgfri elementer.

Uddannelsens obligatoriske elementer består af:

  • Indholdsproduktion, herunder journalistik og dramturgi
  • Projektledelse, entreprenørskab og jura
  • Kommunikation og målgruppeforståelse
  • Kreativitet og konceptudvikling
  • Medieteknologi i relation til indholdsproduktion

I den 1-årige praktikperiode kan du fx være i praktik på tv-stationer, produktionsselskaber, mediehuse og i kommunikationsafdelinger. Det er muligt at dele praktikperioden mellem to praktiksteder - og du kan vælge at tage praktik i udlandet.

Efter praktikperioden er du på Medie- og journalisthøjskolen i et halvt år, hvor du blandt andet skal lave bachelorprojekt.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Der er en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Dele af uddannelsen foregår på engelsk.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse. Den engelske betegnelse er Bachelor’s Degree

Uddannelsen foregår i København.

Eksamen

Der er eksamen i flere fag undervejs i studiet, og hvert semester afsluttes med en produktionsopgave. Hele uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller eux
  • En udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske
  • En erhvervsuddannelse som fotograf eller film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav: Engelsk B. Faget skal være bestået.

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

Der kan i særlige tilfælde søges om dispensation fra adgangskravene, fx hvis du har relevant erhvervserfaring. Spørg på uddannelsesstedet.

Optagelse

Uddannelsen er tilknyttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men er ikke omfattet af kvotesystemet. Du bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00. Du kan finde ansøgningsmateriale på www.optagelse.dk.

Læs om optagelse generelt i artiklen Optagelse på videregående uddannelser.

Du skal forud for optagelsesprøven indsende en personlig ansøgning bestående af CV med dokumenteret angivelse af uddannelsesbaggrund og relevant tidligere beskæftigelse, en kort begrundelse for ansøgningen samt en kort levnedsbeskrivelse. Se nærmere på skolens hjemmeside.

De ansøgere, der indbydes til optagelsesprøven, bliver udvalgt på baggrund af karaktergennemsnit og den personlige ansøgning.

Uddannelsen begynder i slutningen af august.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
København NV (Sommerstart)100 % kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. I praktikperioden får du løn, som er på cirka 16.000 kr. om måneden.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du blandt andet søge job som medietilrettelægger eller projektleder på indhold til tv-programmer eller internettet.

Ansættelse vil typisk ske på landsdækkende tv-stationer eller i produktionsselskaber, der producerer og sælger programmer til tv. Der kan også være muligheder på kommunikations- og reklamebureauer, mediehuse samt i større virksomheders interne kommunikationsafdelinger.

Det er i den branche udbredt at arbejde freelance, dvs. at blive ansat fra opgave til opgave.

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en diplom- eller masteruddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.