professionsbachelor i medie- og tv-tilrettelæggelse
Professionsbacheloruddannelse

Tv- og medietilrettelæggelse

På uddannelsen lærer du at fortælle historier i levende billeder til medier som tv og web. Du bliver trænet i at tænke kreativt og utraditionelt samt i at udvikle ideer og koncepter.

Fakta

Navn:
Tv- og medietilrettelæggelse
Varighed:
3,5 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + adgangsprøve
Økonomi:
SU og praktikløn

Du lærer at tilrettelægge og producere medieproduktioner i levende billeder. Du opnår forståelse for opbygningen af stærke fortællinger, du lærer at styre et produktionsforløb og du bliver trænet i research og håndtering af medvirkende. På den tekniske side lærer du at styre kamera og lyd og at redigere dine optagelser til en færdig produktion.

Uddannelsen kan føre til job som tilrettelægger af indhold til videoproduktioner til internet eller til flow-tv. Typiske arbejdspladser er produktionsselskaber, mediehuse, tv-stationer. samt kommunikationsafdelinger i virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen varer 3,5 år. Den består af 2 år på skolen, derefter 1 års praktik og til sidst ½ år på skolen. Undervejs kommer du til at arbejde med billeder, lyd og tekst til forskellige medieplatforme, både traditionelle og nye medier.

Du lærer at tilrettelægge og producere historier på tværs af forskellige medieplatforme og kanaler - fx web, tv, streaming, sociale medier eller podcast og til forskellige enheder som mobil, tablet, computer eller tv. Derudover lærer du at indgå i redaktionelle processer og at styre et produktionsforløb.

Uddannelsen indeholder både obligatoriske og valgfri elementer.

Uddannelsens obligatoriske elementer består af:

  • Indholdsproduktion, herunder journalistik og dramturgi
  • Projektledelse, entreprenørskab og jura
  • Kommunikation og målgruppeforståelse
  • Kreativitet og konceptudvikling
  • Medieteknologi i relation til indholdsproduktion

I den 1-årige praktikperiode kan du fx være i praktik på produktionsselskaber, mediehuse, tv-stationer og i kommunikationsafdelinger. Det er muligt at dele praktikperioden mellem to praktiksteder - og du kan vælge at tage praktik i udlandet.

Efter praktikperioden er du på Medie- og journalisthøjskolen i et halvt år, hvor du blandt andet skal lave bachelorprojekt.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Der er en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Dele af uddannelsen foregår på engelsk.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse. Den engelske betegnelse er Bachelor’s Degree in TV and Media Production.

Uddannelsen foregår i København.

Eksamen

Der er eksamen i flere fag undervejs i studiet, og hvert semester afsluttes med en produktionsopgave. Hele uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • En erhvervsuddannelse som fotograf eller film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav: Engelsk B. Faget skal være bestået.

Opfylder du ikke kravet, kan du tage faget som supplering.

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

Der kan i særlige tilfælde søges om dispensation fra adgangskravene, fx hvis du har relevant erhvervserfaring. Spørg på uddannelsesstedet.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve og et interview.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Du skal vedlægge en personlig ansøgning bestående af en motiveret ansøgning, et CV og en kort beskrivelse af en erfaring/oplevelse som, du mener, har haft betydning for, hvem du er i dag

De ansøgere, der indbydes til optagelsesprøven, bliver udvalgt på baggrund af karaktergennemsnit og den personlige ansøgning. Læs mere om optagelsen på skolens hjemmeside.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i slutningen af august.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
København NV (Sommerstart)100 % kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. I praktikperioden får du løn, som er på cirka 16.000 kr. om måneden.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du blandt andet søge job som medietilrettelægger eller projektleder på indhold til tv-programmer eller internettet.

Ansættelse vil typisk ske på landsdækkende tv-stationer eller i produktionsselskaber, der producerer og sælger programmer til tv. Der kan også være muligheder på kommunikations- og reklamebureauer, mediehuse samt i større virksomheders interne kommunikationsafdelinger.

Det er i den branche udbredt at arbejde freelance, dvs. at blive ansat fra opgave til opgave.

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en diplom- eller masteruddannelse.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information