Tv- og medietilrettelæggelse © Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Professionsbacheloruddannelse

Tv- og medietilrettelæggelse

På uddannelsen lærer du at udvikle, tilrettelægge og lave faktabaserede fortællinger i levende billeder og lyd på tværs af medieplatforme og kanaler.

Fakta

Navn:
Tv- og medietilrettelæggelse
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + adgangsprøve
Økonomi:
SU og praktikløn

Du lærer at tilrettelægge og lave fakta-baserede medieproduktioner med levende billeder og lyd. Du bliver trænet i forståelse for og opbygning af stærke historier, journalistiske metoder samt udvikling af idéer og koncepter.

Du lærer også at styre et produktionsforløb, og du opbygger kompetencer inden for research, målgrupper og håndtering af medvirkende.

Typiske arbejdspladser er mediehuse, kommunikationsafdelinger i virksomheder og organisationer, produktionsselskaber og tv-stationer.

Foto: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen varer 4 år. Den består af 2 år på skolen, derefter 1½ års praktik og til sidst ½ år på skolen. 

Undervejs kommer du til at arbejde med levende billeder, lyd og tekst til forskellige medieplatforme, både traditionelle og nye medier, og du lærer at udvikle, tilrettelægge og producere historier på tværs af forskellige medieplatforme og kanaler - fx web, SoMe, tv og streaming.

På den tekniske side lærer du at arbejde med kamera og lyd og at redigere dine optagelser til en færdig produktion.

Derudover lærer du at indgå i redaktionelle processer og at styre et produktionsforløb. 

Fag

Uddannelsens obligatoriske elementer består af:

 • Indholdsproduktion, herunder journalistik og dramturgi
 • Projektledelse, entreprenørskab og jura
 • Kommunikation og målgruppeforståelse
 • Kreativitet og konceptudvikling
 • Medieteknologi i relation til indholdsproduktion

Titel

Uddannelsen giver ret til titlen professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse. Den engelske titel er Bachelor’s Degree in TV and Media Production.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Der er en tæt sammenhæng mellem teori og praksis.

Sprog

Enkelte fag foregår på engelsk.

Praktik

I den 1½-årige praktikperiode kan du fx være i praktik på mediehuse, produktionsselskaber, tv-stationer, i kommunikationsafdelinger eller andre steder, der udvikler audiovisuelt indhold.

Det er muligt at dele praktikperioden mellem to praktiksteder - og du kan vælge at tage praktik i udlandet. 

Udlandsophold

Du har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet.

Eksamen

Der er eksamen i flere fag undervejs i studiet, og hvert semester afsluttes med en produktionsopgave.

Hele uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Fotograf eller film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B og bestået adgangsprøve

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve og et interview.

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Motiveret ansøgning og CV

Du skal vedlægge en personlig ansøgning bestående af en motiveret ansøgning, et CV og en kort beskrivelse af en erfaring/oplevelse som, du mener har haft betydning for, hvem du er i dag.

Optagelsesprøve

De ansøgere, der indbydes til optagelsesprøven, bliver udvalgt på baggrund af karaktergennemsnit og den personlige ansøgning. 

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
København NV (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Løn

I praktikperioden får du løn, som er på cirka 13.700 kr. om måneden.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du bl.a. søge job som medietilrettelægger, contentproducer eller projektleder på indhold til tv, SoMe eller web.

Ansættelse vil typisk ske i produktionsselskaber, kommunikationsafdelinger, på tv-stationer, eller andre steder, der udvikler og producerer audiovisuelt indhold.

Mange arbejder freelance, dvs. er ansat fra opgave til opgave.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig med en diplom- eller masteruddannelse.

Læs mere om 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information