Medieproduktion og ledelse © Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Professionsbacheloruddannelse

Medieproduktion og ledelse

Uddannelsen giver dig kompetencer til et job i mediebranchen. Du lærer om udvikling, produktion, markedsføring og ledelse indenfor forskellige medier.

Fakta

Navn:
Medieproduktion og ledelse
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller en grafisk erhvervsuddannelse + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du mulighed for at kombinere kreativitet med en interesse for forretningsforståelse og ledelse.

Uddannelsen er bygget op, så du har mulighed for at skabe din egen profil i forhold til dine interesser og kompetencer, og det giver forskellige jobmuligheder, når du er færdig.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde med reklame og kommunikation, digital udvikling, produktionsledelse af TV, influencere og i musik- og kulturlivet.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen Medieproduktion og ledelse får du indsigt i produktionsprocesser i forbindelse med medieproduktion, og du bliver uddannet i planlægning, projektledelse og samarbejde.

Fag

Undervisningen indeholder følgende emneområder:

 • Medieteknologier og medieproduktion
 • Medieprojektledelse og projektkoordinering
 • Markedsføring, reklame og kommunikation
 • Økonomi, ledelse og jura set i forhold til mediebranchen
 • Anvendt videnskabelig metode, databehandling og branchekendskab

Medieteknologi- og produktion giver dig kendskab til produktion af medier. Desuden får du indsigt i marketingmodeller, markeds- og medieteori, samt målgrupper.

Indenfor økonomi og ledelse giver uddannelsen dig forståelse og indsigt i organisation, ledelsesmæssige og økonomiske  forståelse og indsigt i juridiske, ledelsesmæssige og økonomiske problemstillinger, samt mediejura i forbindelse med medieproduktion.

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse. Den engelske titel er Bachelor of Media Production and Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser i bl.a. at planlægge, gennemføre og lede projekter i tæt kontakt med brancherne.

Praktik

Det indgår praktik i uddannelsen.

Eksamen

Der er eksamener undervejs i uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikt adgangskrav

 • En gymnasial eksamen: Engelsk B og bestået adgangsprøve
 • Relevant erhvervsuddannelse:  Engelsk B og bestået adgangsprøve

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en forprøve, en optagelsesprøve og en samtale. For hvert trin vil nogle ansøgere blive sorteret fra.

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Læs mere om ansøgningsproceduren på skolens hjemmeside.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
København NV (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som koordinerende bindeled mellem faggrupper i mediebranchen.

Du kan fx komme til at arbejde som produktionsassistent, produktionsleder, produktionskoordinator eller projektleder på reklamebureauer, webbureauer, forlag, trykkerier eller i in-house bureauer.

Mere uddannelse

 • Du har mulighed for at læse en overbygning på et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution – både herhjemme og i udlandet
 • Du har mulighed for at læse en kandidatuddannelse på et dansk eller udenlandsk universitet eller anden videregående uddannelsesinstitution
 • Du kan også vælge at kombinere uddannelsen med en diplom- eller masteruddannelse

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i medieproduktion og ledelse. Nr. 124 af 1. februar 2023. 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Louise Blomseth Christiansen har sat sit job i bero for at kunne læse på Mediehøjskolen, men hun...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.