Medieproduktion og ledelse © Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Professionsbacheloruddannelse

Medieproduktion og ledelse

Uddannelsen giver dig kompetencer til et job indenfor mediebranchen. Du lærer om udvikling, produktion, markedsføring og ledelse indenfor forskellige medier.

Fakta

Navn:
Medieproduktion og ledelse
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller en grafisk erhvervsuddannelse + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du får indsigt i, hvordan medier fungerer og produceres, og kendskab til grafiske teknikker.

Samtidig lærer du om, hvordan projekter ledes og initieres, økonomi, markedsføring og rådgivning af kunden.

Uddannelsen retter sig mod beskæftigelse inden for medie- og kommunikationsfunktioner som koordinator, projektleder og mellemleder.

Typiske arbejdspladser er web- og reklamebureauer, forlag, in-house marketing og kommunikationsafdelinger mv.

Foto: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen Medieproduktion og ledelse får du indsigt i produktionsprocesser i forbindelse med medieproduktion, og du bliver uddannet i planlægning, projektledelse og samarbejde.

Opbygning

Uddannelsen varer 3 år og omfatter en række fag, praktik i et semester og det afsluttende bachelorprojekt.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København.

Fag

Undervisningen indeholder følgende emneområder:

 • Medieteknologier og medieproduktion
 • Medieprojektledelse og projektkoordinering
 • Markedsføring, reklame og kommunikation
 • Økonomi, ledelse og jura set i forhold til mediebranchen
 • Anvendt videnskabelig metode, databehandling og branchekendskab
   

Medieteknologi- og produktion giver dig kendskab til produktion af medier. Desuden får du indsigt i marketingmodeller, markeds- og medieteori, samt målgrupper.

Indenfor økonomi og ledelse giver uddannelsen dig forståelse og indsigt i organisation, ledelsesmæssige og økonomiske  forståelse og indsigt i juridiske, ledelsesmæssige og økonomiske problemstillinger, samt mediejura i forbindelse med medieproduktion.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser i bl.a. at planlægge, gennemføre og lede projekter i tæt kontakt med brancherne.

Eksamen

Der er eksamener undervejs i uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse. Den engelske titel er Bachelor of Media Production and Management.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Erhvervsuddannelse som grafisk tekniker, digital media, mediegrafiker (trin 2), eller film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

Specifikt adgangskrav

Specifikt adgangskrav er Engelsk B.

Det specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravet, kan du tage faget som supplering.

Optagelsesprøve

For at blive optaget skal du desuden bestå en optagelsesprøve, som skolen afholder.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en forprøve, en optagelsesprøve og en samtale. For hvert trin vil nogle ansøgere blive sorteret fra.

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Læs mere om ansøgningsproceduren på skolens hjemmeside.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
København NV (Sommerstart)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som koordinerende bindeled mellem faggrupper i mediebranchen.

Du kan fx komme til at arbejde som produktionsassistent, produktionsleder, produktionskoordinator eller projektleder på reklamebureauer, webbureauer, forlag, trykkerier eller i in-house bureauer.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at læse en overbygning på et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution – både herhjemme og i udlandet.

Du har mulighed for at læse en kandidatuddannelse på et dansk eller udenlandsk universitet eller anden videregående uddannelsesinstitution.

Du kan også vælge at kombinere uddannelsen med en diplom- eller masteruddannelse.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Louise Blomseth Christiansen har sat sit job i bero for at kunne læse på Mediehøjskolen, men hun...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.