professionsbachelor i medieproduktion og ledelse
Professionsbacheloruddannelse

Medieproduktion og ledelse

Uddannelsen giver dig kompetencer som projektleder i mediebranchen. Du lærer om udvikling, produktion, markedsføring og ledelse indenfor både trykte medier og webmedier.

Fakta

Navn:
Medieproduktion og ledelse
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller en grafisk erhvervsuddannelse + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du får indsigt i, hvordan medier fungerer og produceres, og kendskab til grafiske teknikker. Endvidere lærer du om økonomi, markedsføring og rådgivning af kunden.

Uddannelsen retter sig mod beskæftigelse inden for medie- og kommunikationsfunktioner som koordinator, projektleder og mellemleder. Typiske arbejdspladser er web- og reklamebureauer, forlag, trykkerier, in-house grafiske afdelinger i større virksomheder mv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I medieproduktion og ledelse får du indsigt i produktionsprocesser i forbindelse med både trykte og digitale medier, og du bliver trænet i planlægning, projektledelse og samarbejde.

Uddannelsen varer 3 år i alt og omfatter en række obligatoriske uddannelsesmoduler, praktik af et halvt års varighed, valgfri moduler samt et afsluttende bachelorprojekt.

Undervisningen indeholder følgende emneområder:

  • Medieteknologier og medieproduktion
  • Medieprojektledelse og projektkoordinering
  • Markedsføring, reklame og kommunikation
  • Økonomi, ledelse og jura set i forhold til mediebranchen
  • Anvendt videnskabelig metode, databehandling og branchekendskab

Medieteknologi- og produktion giver dig kendskab til produktion af trykte og digitale medier samt til de materialer og teknologier, der bruges i produktionen. Du lærer bl.a. om web- og applikationsudvikling, optimering af websites og trykmetoder.

Som projektleder er du bindeled mellem mange forskellige medarbejdergrupper, f.eks. art directors, tekstforfattere, webprogrammører, grafikere, trykkere m.fl., og du har kendskab til marketingmodeller, markeds- og medieteori samt målgrupper.

Økonomi og ledelse giver dig forståelse og indsigt i juridiske, ledelsesmæssige og økonomiske problemstillinger i forbindelse med medieproduktion.

Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser i bl.a. at planlægge, gennemføre og lede projekter i tæt kontakt med kundevirksomhederne.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse. Den engelske titel er Bachelor of Media Production and Management.

Uddannelsen foregår i København.

Eksamen

Der er eksamen i flere fag undervejs i uddannelsen. Du afslutter med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • Erhvervsuddannelse som grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2), eller Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

For at blive optaget skal du bestå en optagelsesprøve, som skolen afholder.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en forprøve, en optagelsesprøve og en samtale. For hvert trin vil nogle ansøgere blive sorteret fra.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Læs mere om ansøgningsproceduren på skolens hjemmeside.

Uddannelsesstart

Der er studiestart i august.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
København NV (Sommerstart)100 % kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som koordinerende bindeled mellem designere, grafikere, tekniske programmører og kunden.

Afhængig af din specialisering kan du fx komme til at arbejde som produktionsassistent, produktionsleder, produktionskoordinator eller projektleder på reklamebureauer, webbureauer, forlag, trykkerier eller i større virksomheders inhouse bureauer.

Du har mulighed for at læse en overbygning på et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution – både herhjemme og i udlandet.

Du kan også vælge at kombinere uddannelsen med en diplom- eller masteruddannelse.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Hovedparten af de nyuddannede får beskæftigelse i reklamebranchen, film- og tv-produktionsselskaber, It-konsulenter samt Designvirksomheder.

Engros- og Detailhandel med husholdningsartikler omfatter bl.a. handel med radio/tv mv, fotografiske og optiske artikler samt bøger, papir og papirvarer.

Anden operationel service omfatter bl.a. fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice.

Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i knapt 40 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Louise Blomseth Christiansen har sat sit job i bero for at kunne læse på Mediehøjskolen, men hun...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.