professionsbachelor i filmproduktionsledelse
Professionsbacheloruddannelse

Filmproduktionsledelse

Du lærer, hvordan man planlægger og leder film-, serie- og reklameproduktioner.

Fakta

Navn:
Filmproduktionsledelse
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

På uddannelsen i filmproduktionsledelse arbejder du med at styre filmproduktioner, fx spillefilm og reklamer.

Du får bl.a. viden om, hvordan film bliver skabt, og du lærer at håndtere udfordringer, der kan følge med produktioner.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde i film- og tv-branchen med ledelse, økonomi og hr på både nationalt og internationalt niveau.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du specialiseret viden om, hvordan du planlægger, leder og afvikler en produktion. Du lærer bl.a. at arbejde med manuskripter og udvikle produktionsplaner. Du får en bred forståelse for filmjura, udvikling af produktionskoncepter og kommunikation. 

Fagområder

Du vil bl.a. blive undervist i emner som:

 • Brancheforståelse
 • Styring af processer
 • Filmproduktions- og planlægningsprocesser
 • Ledelse og organisationskultur
 • Filmøkonomi og budgettering

Titel

Du får titlen professionsbachelor i filmproduktionsledelse. Den engelske titel er Bachelor of Production Management Film & TV Drama.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem teori og praksisbaseret gruppearbejde.

Praktik

Du kommer i praktik to gange i løbet af uddannelsen.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Eventkoordinator, film- og tv-produktionsuddannelsen

Specifikke adgangskrav

 • Gymnasial eksamen: Engelsk B og bestået optagelsesprøve
 • Relevant erhvervsuddannelse: Engelsk B og bestået optagelsesprøve

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2.

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Optagelsesprøve

Du bliver optaget på baggrund af en forprøve, en optagelsesprøve og en samtale.

For hvert trin vil nogle ansøgere blive sorteret fra.

Læs mere om ansøgningsproceduren på skolens hjemmeside (ucl.dk)

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen i filmproduktionsledelse foregår i:

Adgangskvotienter 2023

Uddannelsen er ny fra 2024, og der er derfor ingen adgangskvotienter fra 2023.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med ledelse, processtyring, hr og jura.

Du kan fx komme til at arbejde som produktionsleder, tv-producer, location manager eller postkoordinator i film- og tv-branchen.

 

Love og regler

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Louise Blomseth Christiansen har sat sit job i bero for at kunne læse på Mediehøjskolen, men hun...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.