professionsbachelor i multiplatform storytelling and production
Professionsbacheloruddannelse

Multiplatform storytelling and production

Multiplatform storytelling and production er en internationalt orienteret uddannelse, der præsenterer dig for forskellige filmiske fortælleformer på tværs af digitale platforme.

Fakta

Navn:
Multiplatform Storytelling and Production
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Målet er, at du selvstændigt kan skabe et fiktivt oplevelsesunivers fra idé til færdigt produkt.

Du vil gennem uddannelsen få kompetencer inden for fortælleteknik og æstetiske virkemidler, ligesom du vil designe og producere film inden for forskellige genrer, herunder bl.a. kortfilm, reklamefilm, webfilm, webdocs, videomapping, filminstallationer, musikvideoer mv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du, hvordan en god historie bliver til og udvikles, og du får indsigt i grundlæggende dramaturgi, æstetiske virkemidler og forskellige genrer og fortælleteknikker.

Du lærer at skabe visuelle fortællinger og fiktive oplevelsesuniverser på tværs af medieplatforme og får også en relevant viden om medieteknologi og produktionsteknik, fx viden om og erfaring med relevant software.

Ud over de kreative og produktionstekniske fag vil du få undervisning i rollen som filmproducer, projektledelse, iværksætteri og branchekundskab, hvor du bl.a. lærer om forretningsmodeller, organisation, netværk og distribution.

Uddannelsen indeholder både obligatoriske og valgfrie fag, hvor du bl.a. specialiserer dig inden for én af studieretningerne: Storytelling, Media technology and technique eller Producing - business entrepreneurship.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og foregår i tilknytning til Filmby Aarhus. Der er helt fra start fokus på produktion. Undervejs indgår du i et forpligtende samarbejde med både danske og internationale samarbejdspartnere, og du får løbende feedback fra virksomheder og undervisere.

Der indgår et halvt års praktik i uddannelsen, og mulighed for udveksling i udlandet.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i multiplatform storytelling and production. Den engelske titel er Professional Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • En relevant erhvervsuddannelse som grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2), digital media med specialer, eller film- og tv-produktionsuddannelsen

Specifikke adgangskrav

Du skal have et gennemsnit på 2,0 for Engelsk B eller anden dokumentation for engelskfærdigheder på tilsvarende niveau.

Der vil være mulighed for individuel kompetencevurdering og merit for tidligere opnåede kvalifikationer.

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af motiveret ansøgning, CV, digitalt portfolio, optagelsesprøve og en samtale.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Du skal supplere din ansøgning på Optagelse.dk med et CV, en motiveret ansøgning og en digital portfolio. Du kan se mere om optagelsesprøven mv. på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommerstart)100 % kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Når du har afsluttet din uddannelse, vil du kunne varetage både specialist- og generalistfunktioner i arbejdet med film og audiovisuelle fortællinger. Du kan indgå i mange forskellige typer af produktioner, herunder opgaver for produktionsselskaber samt inden for film og nye medier.

Afhængig af specialisering vil dit arbejdsområde ligge inden for udvikling af historien, manuskriptet og dramaturgien (Visual Interactive Storyteller), inden for producentrollen (Creative Producer) eller inden for fotografens arbejdsfelt (Videographer).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information