professionsbachelor i multiplatform storytelling and production
Professionsbacheloruddannelse

Multiplatform storytelling and production

Multiplatform storytelling and production er en internationalt orienteret uddannelse, der præsenterer dig for forskellige filmiske fortælleformer på tværs af digitale platforme.

Fakta

Navn:
Multiplatform storytelling and production
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Målet er, at du selvstændigt kan skabe et fiktivt oplevelsesunivers fra idéfase til færdigt produkt.

Du vil gennem uddannelsen få kompetencer inden for fortælleteknik og æstetiske virkemidler, lige som du vil designe og producere film indenfor forskellige genrer, herunder bl.a. kortfilm, reklamefilm, webfilm, musikvideoer mv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du, hvordan en god historie bliver til og udvikles, og du får indsigt i grundlæggende dramaturgi, æstetiske virkemidler og forskellige genrer og fortælleteknikker.

Du lærer at skabe visuelle fortællinger og fiktive oplevelsesuniverser på tværs af medieplatforme og får også en relevant viden om medieteknologi og produktionsteknik, fx viden om og erfaring med relevant software.

Ud over de kreative og produktionstekniske fag vil du få undervisning i projektledelse, iværksætteri og branchekundskab, hvor du bl.a. lærer om forretningsmodeller, organisation, netværk og distribution.

Uddannelsen indeholder både obligatoriske og valgfrie fag, hvor du bl.a. specialiserer dig inden for én af studieretningerne: Storytelling, Media technology and technique eller Producing - business entrepreneurship.

Der indgår et halvt års praktik i uddannelsen, som kan foregå i Danmark eller i udlandet.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og foregår i tilknytning til Filmby Aarhus. Der er helt fra start fokus på produktion. Undervejs indgår du i et forpligtende samarbejde med både danske og internationale samarbejdspartnere, og du får løbende feedback fra virksomheder og undervisere.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i multiplatform storytelling and production. Den engelske titel er Bachelor Degree Programme in Multiplatform Storytelling and Production.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • En erhvervsuddannelse som grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2), digital media med specialer, eller film- og tv-produktionsuddannelsen

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve. Der kan i særlige tilfælde søges om dispensation fra adgangskravene, fx hvis du har relevant erhvervserfaring. Spørg uddannelsesstedet.

Du skal have engelskkundskaber på minimum B-niveau.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve og et interview..

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Du skal supplere din ansøgning på Optagelse.dk med et CV, en motiveret ansøgning og en digital portfolio. Du kan se mere om optagelsesprøven mv. på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommerstart)100 % kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Når du har afsluttet din uddannelse, vil du kunne varetage både specialist- og generalistfunktioner i arbejdet med film og audiovisuelle fortællinger. Du kan indgå i mange forskellige typer af produktioner, herunder opgaver for produktionsselskaber samt inden for film og nye medier.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.