Professionsbacheloruddannelse

Multiplatform storytelling and production

På uddannelsen lærer du om filmhåndværket fra idé til færdig produktion. Du lærer også om genrer, platforme og om virkemidlers funktion.

Fakta

Navn:
Multiplatform Storytelling and Production
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

De første tre semestre lærer du om de vigtige roller på en filmproduktion. Derefter specialiserer du dig og former din egen profil som filmskaber.

Uddannelsen er praktisk, men du lærer også om teorierne bag storytelling og produktion af film og transmedia.

Efter uddannelsen kan du få job inden for film, medier og kommunikation eller starte egen virksomhed.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du, hvordan en god historie bliver til og udvikles, og du får indsigt i grundlæggende dramaturgi, æstetiske virkemidler og forskellige genrer og fortælleteknikker.

Du lærer at skabe visuelle fortællinger og fiktive oplevelsesuniverser på tværs af medieplatforme, og du får viden om medieteknologi og produktionsteknik, fx relevant software.

Du får også undervisning i rollen som filmproducer, i projektledelse, iværksætteri og branchekundskab, hvor du bl.a. lærer om forretningsmodeller, organisation, netværk og distribution.

Studieretninger

Uddannelsen indeholder både obligatoriske og valgfrie fag, hvor du bl.a. specialiserer dig inden for én af studieretningerne:

 • Multiplatform Storytelling
 • Media Technology & Technique
 • Multiplatform Producing - Business Entrepreneurship

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i multiplatform storytelling and production. Den engelske titel er Professional Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem teori og praksis og foregår i tilknytning til Filmby Aarhus.

Der er fra start fokus på produktion. Undervejs indgår du i et forpligtende samarbejde med både danske og internationale samarbejdspartnere, og du får løbende feedback fra virksomheder og undervisere.

Praktik

På 5. eller 6. semester skal du i praktik i mindst fire måneder.

Udlandsophold

Du har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Se de relevante erhvervsuddannelser i Retningsviseren

Specifikke adgangskrav

 • En gymnasial eksamen: Engelsk B og bestået adgangsprøve
 • ​Relevant erhvervsuddannelse: Engelsk B og bestået adgangsprøve

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

VIA University College

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

​Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2.

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Optagelsesprøve

Du bliver optaget på baggrund af motiveret ansøgning, CV, digital portfolio, optagelsesprøve og en samtale

Læs om kravene til din ansøgning på uddannelsesstedets hjemmeside (via.dk)

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne varetage både specialist- og generalistfunktioner i arbejdet med film og audiovisuelle fortællinger. Du kan indgå i mange forskellige typer af produktioner, herunder opgaver for produktionsselskaber samt inden for film og nye medier.

Afhængig af din specialisering vil dit arbejdsområde ligge inden for udvikling af historien, manuskriptet og dramaturgien (Visual Interactive Storyteller), inden for producentrollen (Creative Producer) eller inden for fotografens arbejdsfelt (Videographer).

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production. Nr. 1058 af 29. august 2013.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information