professionsbachelor i animation
Professionsbacheloruddannelse

Animation

Uddannelsen giver kvalifikationer til selvstændigt at varetage idéudvikling, design og udførelse af komplekse animationsopgaver til film, tv og forskellige digitale medieplatforme samt arbejde med animationsbaseret formidling. Uddannelsen foregår på engelsk.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i animation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke krav + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer om både 2D og 3D, og dit værktøj er tegninger eller digital teknik. Du får desuden mulighed for at komme i praktik, hvor du kan omsætte din teoretiske viden til praksis og få lov at lave produktioner.

Efter afsluttet uddannelse kan du finde beskæftigelse på tv-stationer og i multimedievirksomheder. Du kan også blive ansat i reklamebranchen eller arbejde med computerspil.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Animation er den teknik, der bruges til at lave tegnefilm, dukkefilm, trickfilm og computerfilm. På uddannelsen lærer du at designe og udføre animationsopgaver til film-, tv- og spilbranchen.

Du lærer at bruge både 2D- og 3D-computeranimation, som er de fremherskende teknikker.

Uddannelsen varer 3½ år. Du kan vælge mellem to linjer:

  • Karakteranimation
  • Computer Grafic Arts (CG-Arts)

Karakteranimation fokuserer på skuespillet med figurerne, at gøre tegninger levende og give liv og personlighed til karakterer, mens det på CG-Arts linjen handler om design og digital scenografi.

Der indgår et erhvervsrettet praktikforløb og nogle interne og eksterne produktionsforløb i uddannelsen, bl.a. i samarbejde med Den Danske Filmskole.

Uddannelsen foregår inden for tre overordnede emneområder:

  • Karakteranimation og CG-Arts, hvor du lærer om teorier og metoder til at skabe animerede fortællinger baseret på bevægelseslære og visualisering af bevægelse samt en række andre discipliner
  • Visuel kommunikation og visuelle fremstillingsformer, hvor du lærer om din rolle som skaber af kommunikation, om filmens historie og fortælletradition samt om målgruppebaseret kommunikation
  • Animationsrelateret produktionsteknologi, hvor du lærer om økonomi og metode i produktionen af 2D- og 3D-animation samt får brancheforståelse

Det tredje studieår er fælles for begge linjer og fokuserer på produktion og oparbejdelse af produktionserfaring. Her planlægger og producerer I jeres bachelor-film.

På det fjerde studieår er der en 3 måneders praktik i et animationsstudie. Efter afsluttet praktik vender de studerende tilbage til Viborg og forbereder sig på den afsluttende eksamen.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i animation. Den engelske titel er Bachelor of Animation.

Uddannelsen udbydes kun på engelsk og foregår i Viborg.

Bemærk: Der findes også en privat uddannelse, 3D Digital Artist / 3D Game Artist, som udbydes af Truemax Academy. Det er en betalingsuddannelse med mulighed for at søge SU. Læs mere på Truemax Academys egen hjemmeside.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • En erhvervsuddannelse i digital media

Specifikt adgangskrav: Engelsk B. Faget skal være bestået.

Opfylder du ikke kravet, kan du tage faget som supplering.

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve og et interview.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Du skal vedlægge en motiveret ansøgning med link til en elektronisk portfolio m.m. til skolen. Du kan finde oplysninger om kravene til ansøgningen og portfolien på skolens hjemmeside.

På baggrund af det indsendte materiale udvælger skolen et antal ansøgere til at deltage i en optagelsesprøve, der foregår i april/maj måned. Prøven er dels en 3-timers tegneprøve, dels en samtale med optagelsesudvalget. Optagelsesprøven kan foregå på engelsk. Du får besked om resultatet af prøven i juni.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i slutningen af august.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Viborg (Sommerstart, engelsk)100 % kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale et beløb på omkring 2.200 kr. om måneden til materialer. Se nærmere på skolens hjemmeside.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

En karakteranimator med disse kompetencer vil kunne finde arbejde inden for produktion af såvel tegnefilm, reklamefilm og inden for design af computerspil og multimedieprogrammer.

Karakteranimatorer er ansat i tegnefilmsselskaber, på tv-stationer og i multimediefirmaer. Mange arbejder freelance og er knyttet til enkeltstående produktionsforløb. En del arbejder i udlandet.

Som karakteranimator kan du videreuddanne dig til animationsinstruktør på Den Danske Filmskole.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Beskæftigelsen for nyuddannede sker for de fleste i en række brancher i direkte forlængelse af uddannelsen. Flest arbejder med filmproduktion, en del med udvikling af computerspil eller andre former for applikationer.

Kategorien Andre omfatter ca. 50 forskellige brancher, herunder nogle med tilknytning til salg eller udvikling af it.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.