Professionsbachelor i animation
Professionsbacheloruddannelse

Animation

På uddannelsen lærer du at idéudvikle, designe og udføre komplekse animations- og CG-opgaver til fx film, tv og computerspil.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i animation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke krav + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Animation er den teknik, der bruges til at lave tegnefilm, stop motion og computerspil, men også til at skabe VFX (visual effects) og forskellige former for virtual reality-produkter.

Du lærer om både 2D- og 3D-animation og om CG-produktionspipeline og at omsætte din teoretiske viden til praksis ved at lave produktioner. 

Efter afsluttet uddannelse kan du få job i fx animationsstudier, spilvirksomheder eller multimedievirksomheder. Du kan også arbejde som selvstændig/freelance animator, CG Artist eller inden for reklamevirksomheder/kommunikation.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har to linjer, hvor du bliver introduceret til de mest gængse teknikker inden for 2D- og 3D-animation samt 3D- og VFX-filmproduktioner.

Linjer

Du kan vælge mellem to linjer:

 • Karakteranimation: Du lærer at gøre tegninger og 3D-dukker levende og give liv og personlighed til karaktererne. Du får undervisning i at beherske både 2D- og 3D-karakteranimation, og du får erfaring med både præproduktion og produktion af animationsfilm.
 • Computer Grafic Arts (CG-Arts): Du lærer om design og tekniske produktionsmetoder inden for 3D-animationsfilm, computerspil og VFX-filmproduktioner. Du får viden om hele 3D produktions-processen.

Hovedområder

Uddannelsen foregår inden for tre overordnede emneområder:

 • Karakteranimation og CG-Arts: Du lærer om teorier og metoder til at skabe animerede fortællinger baseret på bevægelseslære og visualisering af bevægelse.
 • Visuel kommunikation og visuelle fremstillingsformer: Du lærer om din rolle som skaber af kommunikation, om filmens historie og fortælletradition.
 • Animations- og CG-relateret produktionsteknologi: Du lærer om økonomi og metode i produktionen af 2D- og 3D-animation inden for film, spil og VFX, og du får brancheforståelse.

Det tredje studieår er fælles for begge linjer og fokuserer på produktion og oparbejdelse af produktionserfaring. Her planlægger og producerer man sin 3.-årsfilm i produktionshold på ca. 3-10 studerende.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i animation med angivelse af studieretning. Den engelske titel er Bachelor of Animation.

Undervisning

Der indgår erhvervsrettet praktikforløb og interne og eksterne produktionsforløb i uddannelsen, bl.a. i samarbejde med Den Danske Filmskole og udenlandske animationsuddannelser.

På det fjerde studieår er der 3 måneders praktik i et relevant dansk eller udenlandsk produktionsstudie.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Du kan kun søge om optagelse i kvote 2. 

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

 • Bestået adgangsprøve

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

VIA University College

Da undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en indsendt portfolio og en optagelsesprøve og et interview.

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Studiestart

Uddannelsen starter i august/september. 

Læs mere

Udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Optagelsesprøve

Sammen med din ansøgning skal du indsende et portfolio i pdf-format til skolen. Du kan finde oplysninger om kravene til ansøgningen og portfolien på skolens hjemmeside.

På baggrund af det indsendte materiale udvælger skolen et antal ansøgere til at deltage i en optagelsesprøve, der foregår i maj måned. Prøven består af en 3-timers workshop efterfulgt af en samtale med optagelsesudvalget. Optagelsesprøven foregår på engelsk. Du får besked om resultatet af prøven i juni.

Læs mere på VIAs hjemmeside (animationworkshop.via.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Professionsbacheloruddannelsen i animation foregår i:

Privat uddannelse

Der findes også en privat uddannelse, 3D Digital Artist/3D Game Artist, som udbydes af Truemax Academy.

Det er en betalingsuddannelse med mulighed for at søge SU.

Læs mere på Truemax Academys egen hjemmeside (truemax.com)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Viborg (Sommerstart, engelsk)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du finde arbejde inden for produktion af såvel animationsfilm som computerspil, VFX og andet digitalt medieindhold, men også inden for fx reklame og kommunikation.

Mange arbejder freelance og er knyttet til enkeltstående produktionsforløb. En del arbejder i udlandet.

Mere uddannelse

Som karakteranimator kan du videreuddanne dig til animationsinstruktør på Den Danske Filmskole:

Animationsinstruktør

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information