Professionsbachelor i animation
Professionsbacheloruddannelse

Animation

Uddannelsen giver kvalifikationer til selvstændigt at varetage idéudvikling, design og udførelse af komplekse animations- og CG-opgaver til film, tv og computerspil, samt forskellige digitale medieplatforme. Uddannelsen foregår på engelsk.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i animation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke krav + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer om både 2D- og 3D-animation og om CG-produktionspipeline, og dit værktøj er såvel tegninger som digitale redskaber. Uddannelsen indeholder desuden flere praktik- og produktionsforløb, hvor du kan omsætte din teoretiske viden til praksis og få lov at lave produktioner.

Efter afsluttet uddannelse kan du finde beskæftigelse i animationsstudier, spilvirksomheder eller multimedievirksomheder.

Du kan også arbejde som selvstændig/freelance animator, CG Artist, eller inden for reklamevirksomheder/kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Animation er den teknik, der bruges til at lave tegnefilm, stop motion, og computerspil, men også til at skabe VFX (visual effects) og forskellige former for virtual reality-produkter.

På uddannelsens to linjer bliver du introduceret til de mest gængse teknikker inden for 2D- og 3D-animation, samt 3D- og VFX-filmproduktioner.

Uddannelsen varer 3½ år.

Linjer

Du kan vælge mellem to linjer:

  • Karakteranimation
  • Computer Grafic Arts (CG-Arts)

Karakteranimation fokuserer på kunsten at gøre tegninger og 3D-dukker levende og give liv og personlighed til karaktererne. Du lærer at beherske både 2D- og 3D-karakteranimation, og får erfaring med både præproduktion og produktion af animationsfilm.

Computer Graphic Arts-linjen fokuserer på design og tekniske produktionsmetoder inden for 3D-animationsfilm, computerspil og VFX filmproduktioner. Du får et stærkt fundament inden for hele 3D produktions-processen.

Praktik

Der indgår erhvervsrettet praktikforløb og interne og eksterne produktionsforløb i uddannelsen, bl.a. i samarbejde med Den Danske Filmskole og udenlandske animationsuddannelser.

Hovedområder

Uddannelsen foregår inden for tre overordnede emneområder:

  • Karakteranimation og CG-Arts, hvor du lærer om teorier og metoder til at skabe animerede fortællinger baseret på bevægelseslære og visualisering af bevægelse samt en række andre discipliner.
  • Visuel kommunikation og visuelle fremstillingsformer, hvor du lærer om din rolle som skaber af kommunikation, om filmens historie og fortælletradition samt om målgruppebaseret kommunikation.
  • Animations- og CG-relateret produktionsteknologi, hvor du lærer om økonomi og metode i produktionen af 2D- og 3D-animation inden for film, spil og VFX, og får brancheforståelse.

Det tredje studieår er fælles for begge linjer og fokuserer på produktion og oparbejdelse af produktionserfaring. Her planlægger og producerer man sin 3.-årsfilm i produktionshold på ca. 3-10 studerende.

På det fjerde studieår er der en 3 måneders praktik i et relevant dansk eller udenlandsk produktionsstudie. Efter afsluttet praktik vender du tilbage til Viborg og forbereder dig på den afsluttende eksamen.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes kun på engelsk og foregår i Viborg.

Bemærk: Der findes også en privat uddannelse, 3D Digital Artist / 3D Game Artist, som udbydes af Truemax Academy. Det er en betalingsuddannelse med mulighed for at søge SU. Læs mere på Truemax Academys egen hjemmeside.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i animation med angivelse af studieretning. Den engelske titel er Bachelor of Animation.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • En erhvervsuddannelse i digital media eller som mediegrafiker

Specifikke adgangskrav

Engelsk B eller tilsvarende og bestået adgangsprøve.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en indsendt portfolio og en optagelsesprøve og et interview.

Kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Sammen med din ansøgning skal du indsende et portfolio i pdf-format til skolen. Du kan finde oplysninger om kravene til ansøgningen og portfolien på skolens hjemmeside.

På baggrund af det indsendte materiale udvælger skolen et antal ansøgere til at deltage i en optagelsesprøve, der foregår i maj måned. Prøven består af en 3-timers workshop, efterfulgt af en samtale med optagelsesudvalget. Optagelsesprøven foregår på engelsk. Du får besked om resultatet af prøven i juni.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Viborg (Sommerstart, engelsk)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale et beløb på omkring 2.300 kr. om måneden til materialer. Se nærmere på skolens hjemmeside.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

En Bachelor i Animation vil kunne finde arbejde inden for produktion af såvel animationsfilm som computerspil, VFX og andet digitalt medieindhold, men også inden for fx reklame og kommunikation. Mange arbejder freelance og er knyttet til enkeltstående produktionsforløb. En del arbejder i udlandet.

Som karakteranimator kan du videreuddanne dig til animationsinstruktør på Den Danske Filmskole.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information