professionsbachelor i visuel kommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Visuel kommunikation

På uddannelsen i visuel kommunikation lærer du at arbejde kreativt, konceptuelt og analytisk med visuel kommunikation og grafisk design.

Fakta

Navn:
Visuel kommunikation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge visuel kommunikation ved planlægning af kommunikationsopgaver på tværs af medier. Du kan bl.a. beskæftige dig med kommunikation og kampagner til annoncer eller med radio og events. Du kan også lave brochurer og magasiner til fx hjemmesider.

Med en uddannelse i visuel kommunikation kan du bl.a. blive ansat som konceptudvikler, web-redaktør eller web-designer. Du vil typisk finde job i kreative virksomheder, hos kommunikationsbureauer eller på tegnestuer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er opdelt i fire linjer, så du har god mulighed for at tone din uddannelse. Du får undervisning i både teoretiske og praktiske fag.

Uddannelsen varer 3 år. Det første år rummer fag, der er fælles for de fire linjer. Her lærer du de grundlæggende principper, regler og arbejdsmetoder. Du har fag som fx farve- og formlære, software, grafisk retorik, fotografering og animation.

Det andet år samt første modul på tredje år rummer fag, der er særligt relevante for din linje. Derudover er der en praktikperiode og et afsluttende bachelorprojekt.

Du specialiserer dig inden for én af følgende fire linjer:

  • Grafisk design (GD), der retter sig mod arbejde med planlægning og udformning af trykt og elektronisk kommunikation og andre grafiske medieformer
  • Interaktivt design (ID), der retter sig mod arbejde med kommunikation og grafisk design til digitale medier som fx internet, tv og mobilflader
  • Kreativ kommunikation (KK), der retter sig mod udvikling af kommunikationskoncepter - både visuelt og tekst - samt planlægning og produktion af grafiske løsninger i alle medietyper
  • Fotografisk kommunikation, der retter sig mod produktion af fotografisk kommunikation til brug for reklame- og kommunikationsbranchen, og har fokus på at udvikle nye fotografiske koncepter

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i visuel kommunikation. Den engelske titel er Bachelor of Visual Communication.

Uddannelsen foregår i København.

Eksamen

Der er eksamen i flere fag undervejs i uddannelsen. Du afslutter med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • En erhvervsuddannelse som fotograf, grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2), skiltetekniker, teater-, udstillings- og eventtekniker, Digital media med specialer eller film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve, som er forskellig, afhængig af hvilken linje du har valgt.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en forprøve og optagelsesprøve.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Optagelsesprøven finder sted i april/maj måned og omfatter bl.a. løsning af kreative opgaver. Du kan se mere om prøven på skolens hjemmeside.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i slutningen af august.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
København NV (Sommerstart)100 % kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen i visuel kommunikation kan du afhængig af studiets sammensætning få job som art director, grafisk designer, interaktiv designer, layouter eller webdesigner.

Du kan også komme til at arbejde med konceptudvikling og grafiske løsninger af kommunikationsopgaver.

Du kan starte din egen virksomhed, eller du kan indgå i et team med kolleger på tegnestuer. Du kan også blive ansat på reklamebureauer, forlag, aviser, inhouse tegnestuer, webbureauer og i lignende virksomheder.

Mere uddannelse

Efter uddannelsen kan du videreuddanne dig ved fx at tage en masteruddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.