Foto af studerende ved uddannelsen i visuel kommunikation © Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Professionsbacheloruddannelse

Visuel kommunikation

På uddannelsen i visuel kommunikation lærer du at arbejde kreativt, konceptuelt og analytisk med visuel kommunikation.

Fakta

Navn:
Visuel kommunikation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge visuel kommunikation ved planlægning af kommunikationsopgaver på tværs af medier.

Du kan bl.a. beskæftige dig med kampagner, visuelle koncepter eller udformning af interaktive, dynamiske produkter.

Med en uddannelse i visuel kommunikation kan du bl.a. blive ansat som art director, grafisk designer, interaktiv designer, motion designer, fotograf eller digital designer.

Foto: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er opdelt i fire studieretninger, så du har god mulighed for at tone din uddannelse og specialisere dig. Du får undervisning i både teoretiske og praktiske fag.

Opbygning

Uddannelsen varer 3 år. Det første år rummer fag, der er fælles for de fire studieretninger. Her lærer du de grundlæggende principper, regler og arbejdsmetoder.

Du har fag som fx kreativitet, formlære, software, typografi, grafisk retorik og animation samt studieretningsspecifikke  forløb.

Det andet år samt første modul på tredje år rummer fag, der er særligt relevante for din studieretning. Derudover er der en praktikperiode og et afsluttende bachelorprojekt.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København.

Studieretninger

Du specialiserer dig inden for én af følgende fire studieretninger:

  • Grafisk design (GD), der retter sig mod arbejde med grafisk udformning af trykt og elektronisk kommunikation og andre visuelle medieformer
  • Interaktivt design (ID), der retter sig mod arbejde med interaktivt design til digitale medier som fx internet, tv og mobilflader og motion design
  • Kreativ kommunikation (KK), der retter sig mod udvikling af ideer til kommunikationskoncepter - både visuelt og tekst - i alle medietyper
  • Fotografisk kommunikation, der retter sig mod produktion af fotografisk kommunikation til brug for reklame- og kommunikationsbranchen, og har fokus på at udvikle fotografiske koncepter

Eksamen

Der er eksamen i flere fag undervejs i uddannelsen. Du afslutter med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Professionsbachelor i visuel kommunikation. Den engelske titel er Bachelor of Visual Communication.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • En erhvervsuddannelse som fotograf, grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2), skiltetekniker, teater-, udstillings- og eventtekniker, digital media med specialer eller film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)

Specifikke adgangskrav

Specifikt adgangskrav: Engelsk B,

Det specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravet, kan du tage faget som supplering.

Optagelsesprøve

Du skal bestå en optagelsesprøve, som er forskellig, afhængig af hvilken linje du har valgt.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en forprøve og optagelsesprøve.

Kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Optagelsesprøven finder sted i april/maj måned og omfatter bl.a. løsning af kreative opgaver. Du kan se mere om prøven på skolens hjemmeside.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
København NV (Sommerstart)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen i visuel kommunikation kan du afhængig af studiets sammensætning få job som art director, grafisk designer, interaktiv designer, layouter eller webdesigner.

Du kan også komme til at arbejde med konceptudvikling og grafiske løsninger af kommunikationsopgaver.

Du kan starte din egen virksomhed, eller du kan indgå i et team med kolleger på tegnestuer. Du kan også blive ansat på reklamebureauer, forlag, aviser, inhouse tegnestuer, webbureauer og i lignende virksomheder.

Mere uddannelse

Efter uddannelsen kan du videreuddanne dig ved fx at tage en masteruddannelse.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information