Foto af studerende ved uddannelsen i visuel kommunikation © Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Professionsbacheloruddannelse

Visuel kommunikation

På uddannelsen i visuel kommunikation lærer du at arbejde kreativt, konceptuelt og analytisk med visuel kommunikation.

Fakta

Navn:
Visuel kommunikation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge visuel kommunikation ved planlægning af kommunikationsopgaver på tværs af medier.

Du kan bl.a. beskæftige dig med kampagner, visuelle koncepter eller udformning af interaktive, dynamiske produkter.

Med en uddannelse i visuel kommunikation kan du bl.a. blive ansat som art director, grafisk designer, interaktiv designer, motion designer eller digital designer.

Foto: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er opdelt i tre studieretninger, så du kan tone din uddannelse og specialisere dig. 

Opbygning

Uddannelsen varer 3 år. Det første år rummer fag, der er fælles for de fire studieretninger. Her lærer du de grundlæggende principper, regler og arbejdsmetoder.

Du har fag som fx kreativitet, formlære, typografi, grafisk retorik og animation samt forløb på din studieretning.

Det andet år samt første modul på tredje år rummer fag, der er særligt relevante for din studieretning. 

Studieretninger

Du specialiserer dig inden for én af følgende fire studieretninger:

  • Grafisk design (GD), der retter sig mod arbejde med grafisk udformning af trykt og elektronisk kommunikation og andre visuelle medieformer
  • Interaktivt design (ID), der retter sig mod arbejde med interaktivt design til digitale medier som fx internet, tv og mobilflader og motion design
  • Kreativ kommunikation (KK), der retter sig mod udvikling af ideer til kommunikationskoncepter - både visuelt og tekst - i alle medietyper
  • Coded Design (CD), der retter sig mod arbejde med programmering til at skabe nye kreative designs og digitale oplevelser

Titel

Uddannelsen giver ret til titlen Professionsbachelor i visuel kommunikation. Den engelske titel er Bachelor of Visual Communication.

Undervisning

Du får undervisning i både teoretiske og praktiske fag.

Praktik

Der indgår praktik i uddannelsen.

Eksamen

Der er eksamen i flere fag undervejs i uddannelsen. Du afslutter med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

  • Engelsk B og bestået adgangsprøve

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en forprøve og optagelsesprøve.

Kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven finder sted i april/maj måned og omfatter bl.a. løsning af kreative opgaver.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen i visual kommunikation foregår i København.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
København NV (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen i visuel kommunikation kan du - afhængigt af studiets sammensætning - få job som art director, grafisk designer, interaktiv designer, layouter eller webdesigner.

Du kan også komme til at arbejde med konceptudvikling og grafiske løsninger af kommunikationsopgaver.

Du kan starte din egen virksomhed, eller du kan indgå i et team med kolleger på tegnestuer. Du kan også blive ansat på reklamebureauer, forlag, aviser, inhouse-tegnestuer, webbureauer og i lignende virksomheder.

Mere uddannelse

Efter uddannelsen kan du videreuddanne dig ved fx at tage en masteruddannelse.

Læs mere om masteruddannelser

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i visuel kommunikation. Nr. 114 af 27. januar 2023. 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere i artiklen:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information