filmklipperuddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Filmklipper

Uddannelsen giver dig kunstneriske og praktiske kvalifikationer til at fungere som klipper af film-, tv- og videoproduktioner på professionelt niveau.

Fakta

Navn:
Filmuddannelsen, faglinje filmklipper
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
God fotografisk viden og erfaring fra fotografering, film/video eller andet billedskabende arbejde. God til skandinaviske sprog og engelsk
Økonomi:
SU

Du får bl.a. undervisning i klippeteorier og får forståelse for lydens samspil med billedet. Du vil arbejde med både teoretiske, praktiske og analytiske øvelser i forbindelse med filmiske fortælleformer.

Som færdiguddannet filmklipper kan du søge job som klipper på spillefilm, dokumentarfilm, tv-serier, kortfilm eller reklamefilm. 

 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til filmklipper er en af fem faglinjer på filmuddannelsen, hvor du arbejder kunstnerisk, teoretisk og praktisk med professionel produktion af spillefilm, novellefilm, tv-serier, dokumentarfilm og animation.

De fire andre faglinjer er instruktion, foto, lyd og produktion.

Emner

I løbet af uddannelsen til filmklipper beskæftiger du dig mest med fiktionsfilm.

Du bliver undervist i de grundlæggende filmiske begreber og virkemidler, der anvendes i klippeprocessen, og du bliver introduceret til de arbejdsmetoder, der anvendes ved optagelse og efterarbejde. 

Det er filmklipperen der tilrettelægger og bearbejder råmaterialet til en færdig film.

Faglige kernepunkter

  • Dramaturgi
  • Arbejdsmetodik og teknologi
  • Samarbejde
  • Klippeøvelser

Filmproduktionsforløbene varierer fra få dage til flere måneder. Du skal både arbejde som klipper på dine egne produktioner og som hjælper på dine kollegers produktioner.

Titel

Uddannelsen giver ret til titlen Klipper, DDF. Den engelske titel er Film Editor.

Undervisning

Undervisningen består af forelæsninger og klasseundervisning, øvelser i filmproduktion og eventuelt praktik.

Eksamen

Der er ikke en egentlig eksamen, men din studieindsats bliver løbende vurderet.

Du afslutter uddannelsen med produktion af en afgangsfilm, der vises offentligt.

Adgangskrav

For at blive optaget skal du igennem en optagelsesproces, der vil kræve personlig modenhed og en bred viden og erfaring, som du kan have fået gennem arbejde og studier. 

Du skal desuden have viden om og praktisk erfaring med filmklipning og/eller andet billedskabende arbejde. 

Optagelse

Der er optagelse hvert andet år. Optagelsesproceduren er forskellig på hver faglinje, men består typisk af 3-5 trin med samtaler, interviews og faglige prøver.

Der skal betales et ansøgningsgebyr. 

Ansøgning

Du ansøger via Filmskolens hjemmeside.

Der optages typisk seks ansøgere.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

En del af de filmklippere, der uddannes i Danmark, får arbejde både på film og inden for tv som redigeringsteknikere. Enkelte søger til udlandet for at arbejde med fiktionsfilm.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information