filmklipperuddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Filmklipper

Uddannelsen til filmklipper giver dig både kunstneriske og praktiske kvalifikationer til at fungere som klipper af film-, tv- og videoproduktioner på professionelt niveau.

Fakta

Navn:
Filmuddannelsen, faglinje filmklipper
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
God fotografisk viden og erfaring fra fotografering, film/video eller andet billedskabende arbejde. God til skandinaviske sprog og engelsk
Økonomi:
SU

Du får bl.a. undervisning i klippeteorier og får forståelse for lydens samspil med billedet. Du vil arbejde med både teoretiske, praktiske og analytiske øvelser i forbindelse med filmiske fortælleformer.

Som færdiguddannet filmklipper kan du søge job som klipper på spillefilm, dokumentarfilm, tv-serier, kortfilm eller reklamefilm. Dine muligheder afhænger af dine evner for faget.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til filmklipper er en af fem faglinjer på filmuddannelsen, hvor du arbejder kunstnerisk, teoretisk og praktisk med professionel produktion af spillefilm, novellefilm, tv-serier, dokumentarfilm og animation.

De fire andre faglinjer er: instruktion, foto, lyd og produktion.

Faglinjerne fungerer i et tæt fagligt og kunstnerisk samarbejde. Du får en del af tiden parallel undervisning i bl.a. filmhistorie, -analyse og dramaturgi og arbejder sammen om øvelser og produktioner.

I løbet af uddannelsen til filmklipper beskæftiger du dig mest med fiktionsfilm og mindre med dokumentarfilm og flerkamera-produktion. Undervisningen består primært af film- og manuskriptanalyse samt klippe- og lydøvelser.

Du bliver undervist i de grundlæggende filmiske begreber og virkemidler, der anvendes i klippeprocessen, og du bliver introduceret til de arbejdsmetoder og apparaturer, der anvendes ved optagelse og efterarbejde. Du kommer til at arbejde med professionelt redigeringsudstyr.

Det er filmklipperen der tilrettelægger og bearbejder råmaterialet til en færdig film.

De faglige kernepunkter i uddannelsen er:

  • Dramaturgi
  • Arbejdsmetodik og teknologi
  • Samarbejde
  • Klippeøvelser

Filmproduktionsforløbene varierer fra få dage til flere måneder. Du skal både arbejde som klipper på dine egne produktioner og som hjælper på dine kollegers produktioner. I produktionsperioderne må du regne med ekstraarbejde om aftenen, i weekender,  på helligdage og i ferier.

Undervisningen består af forelæsninger og klasseundervisning, øvelser i filmproduktion og eventuelt praktik.

Der er ikke en egentlig eksamen, men din studieindsats bliver løbende vurderet. Du afslutter uddannelsen med produktion af en afgangsfilm, der vises offentligt.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Klipper, DDF. Den engelske betegnelse er Film Editor.

Uddannelsen foregår i København.

Adgangskrav

Der er ikke krav om, at du har en særlig uddannelsesbaggrund. For at blive optaget skal du igennem en optagelsesproces, der vil kræve personlig modenhed og en bred viden og erfaring, som du kan have fået gennem arbejde og studier. Du skal desuden have viden om og praktisk erfaring med filmklipning og/eller andet billedskabende arbejde. Du skal også have kendskab til filmiske begreber og virkemidler og de forskellige filmgenrer.

Du skal kunne fungere som arbejdsleder og du skal beherske de skandinaviske sprog samt engelsk.

Se mere om adgangskravene på http://www.filmskolen.dk/.

Optagelse

Der er optagelse hvert andet år. Optagelse næste gang er i efteråret 2018. Du kan kun ansøge online. Hold øje med skolens hjemmeside.

Du skal betale et ansøgningsgebyr. Optagelsesproceduren er forskellig på hver faglinje, men består typisk af 3-5 trin med samtaler, interviews og faglige prøver af forskellig praktisk karakter. Forløbet varer ca. 3 måneder.

Der optages typisk seks ansøgere. Se mere om den særlige ansøgningsprocedure på Filmskolens hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

En del af de filmklippere, der uddannes i Danmark får arbejde både på film og inden for tv som redigeringsteknikere. Enkelte søger til udlandet for at arbejde med fiktionsfilm.

Succes afhænger bl.a. af evner til fortsat personlig udvikling og efteruddannelse.

Nyuddannedes beskæftigelse

Hovedparten af de meget få nyuddannede (under 30) inden for en 3-års periode er beskæftiget med film- og tv-produktion. Enkelte er ansat på tv-stationer. Ganske få er beskæftiget med anden fotografisk virksomhed.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information