kandidatuddannelse i Journalistik
Kandidatuddannelse

Journalistik

På kandidatuddannelsen uddyber du dine kompetencer inden for det journalistiske arbejdsområde og får tilføjet en række akademiske discipliner.

Fakta

Navn:
Journalistik
Varighed:
2 eller 3 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen veksler mellem journalistisk produktion og teoretisk overvejelse over arbejdet.

En kandidatuddannelse i journalistik giver dig mulighed for traditionelle journaliststillinger, men også stillinger som kommunikationsmedarbejder, medierådgiver og informations- og pressefunktioner i virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen udbygger din faglige viden og øger de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet. Du får mulighed for faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode.

Du arbejder med alle faser af det journalistiske arbejde fra den første idé over research til det færdige produkt. Desuden kan du bygge oven på din journalistfaglige uddannelse, så du opnår en faglig specialisering ved siden af dine journalistiske kompetencer.

Uddannelsen rummer desuden en række mere teoretiske fag, der er integreret med de journalistiske fag, fx mediesociologi, dansk og international politik samt retssystemet.

Faget journalistik læses på RUC sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og selvstændigt opgavearbejde samt projekt- og gruppearbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år og integrerer det journalistiske og det akademiske fagområde.

På RUC fører kandidatuddannelsen til den akademiske titel cand.comm., hvis du skriver speciale i journalistik. På Aarhus Universitet giver kandidatuddannelsen titlen cand.public. På Syddansk Universitet giver kandidatuddannelsen titlen cand.public. eller cand.mag.

Journalistisk tillægsuddannelse

På Danmarks Medie- og journalisthøjskole findes der desuden en journalistisk tillægsuddannelse, som du kan tage, hvis du er optaget på en kandidatuddannelse på et universitet.

Tillægsuddannelsen tager ½ år og skal godkendes som en del af din kandidatuddannelse. Uddannelsen er et samlet forløb. De enkelte moduler kan ikke tages løsrevet.

Du skal også have sikret dig meritgodkendelse ved studienævnet på den uddannelse, hvor du er indskrevet. Læs mere på Danmarks Medie- og journalisthøjskoles hjemmeside www.dmjx.dk. Ansøgningsfristen er 15. maj og 15. november.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense, Roskilde og Aarhus.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder journalistik som en 3-årig kandidatuddannelse.

Journalistik læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUCs hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

I kandidatuddannelsen indgår desuden 1 års praktik. Dvs. at en kandidatuddannelse med journalistik samlet tager 3 år.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i journalistik.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i journalistik skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i journalistik giver adgang til uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder to 2-årige kandidatuddannelser i journalistik:

  • Cand.public. for studerende med en bachelor i journalistik
  • Cand.mag. for studerende med en anden bachelor eller professionsbacheloruddannelse

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i journalistik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i journalistik (cand.public.) skal du have en bacheloruddannelse i journalistik eller en journalistuddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i journalistik (cand.mag.) skal du have enten en akademisk bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse inden for et andet fagområde end journalistik. Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Hvis ansøgertallet overstiger 50, afholdes optagelsesprøve.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Se ansøgningsfristen på www.sdu.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder journalistik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Kandidatuddannelsen analytisk journalistik udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og journalisthøjskole.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Analytisk Journalistik er en bestået bacheloruddannelse inden for det humanistiske eller samfundsvidenskabelige fagområde fx Medievidenskab, Jura eller Dansk eller en bacheloruddannelse i kommunikation fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen i form af en grænsekvotient. Ansøgere udvælges på baggrund af et simpelt gennemsnit på mindst 7, CV, og et ansøgningsessay. For uddybelse af udvælgelseskriterier læs mere om uddannelsen på universitetets hjemmeside.

Journalister uden formel journalistuddannelse kan søge om dispensation. Se universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Se ansøgningsfristen på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

De fleste journalister finder job i dagspressen og på fag- og ugebladene. Men du kan også arbejde med formidling i radio, tv eller på internettet. Desuden ansætter informationsafdelinger på offentlige og private virksomheder journalister.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for redaktionsarbejde og medie, kultur, turisme, idræt og underholdning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

Af de knapt 600 nyuddannede er omkring 135 beskæftiget inden for

Andre store brancher er:

De resterende knapt 200 er beskæftiget i godt 40 brancher, herunder Virksomhedskonsulenter, Teater, musik og kunst samt Informationstjenester.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.