kandidatuddannelse i Journalistik
Kandidatuddannelse

Journalistik

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at udvikle dine journalistiske kompetencer og specialisere dig fagligt.

Fakta

Navn:
Journalistik
Varighed:
2 eller 3 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen lærer dig både det journalistiske håndværk og teorien bag. Du lærer at analysere de samfundsmæssige vilkår, som det journalistiske arbejde er en del af.

Som færdiguddannet kan du få arbejde på små og store medier, fx som radio- eller tv-vært. Du kan også arbejde med journalistisk kommunikation i alle typer virksomheder og organisationer eller som selvstændig.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i journalistik arbejder du med alle faser af det journalistiske arbejde - fra den første idé over research til det færdige produkt. 

Uddannelsen giver dig mulighed for faglig fordybelse i journalistikkens discipliner og metoder, herunder træning i medie- og samfundsvidenskabelige tilgange.

Fag

Uddannelsen omfatter en række mere teoretiske fag, fx:

  • Medier
  • Dansk og international politik
  • Retssystemet

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

  • På RUC giver kandidatuddannelsen titlen cand.comm., hvis du skriver speciale i journalistik
  • På Aarhus Universitet giver kandidatuddannelsen titlen cand.public.
  • På Syddansk Universitet giver kandidatuddannelsen titlen cand.public. eller cand.mag.

Tillægsuddannelse i journalistisk formidling

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole findes der desuden en tillægsuddannelse i journalistisk formidling, som du kan tage, hvis du er optaget på en kandidatuddannelse på et universitet.

Tillægsuddannelsen tager ½ år (20 ECTS) og skal godkendes som en del af din kandidatuddannelse. Uddannelsen er et samlet forløb. De enkelte moduler kan ikke tages løsrevet.

Læs mere på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside (dmjx.dk)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og selvstændigt opgavearbejde samt projekt- og gruppearbejde.

Praktik

I uddannelsen indgår også et års lønnet praktik, hvis du læser uddannelsen på Roskilde Universitet. Det vil sige, at uddannelsen tager 3 år at læse.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år og integrerer det journalistiske og det akademiske fagområde.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Mange journalister finder job i dagspressen og på fag- og ugebladene. Du kan arbejde med alle platforme: det skrevne, lyd, levende billeder - ofte mikset sammen i digitale produktioner. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.