kandidatuddannelse i Journalistik
Kandidatuddannelse

Journalistik

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at udvikle dine journalistiske kompetencer og specialisere dig fagligt - i samspil med de akademiske discipliner.

Fakta

Navn:
Journalistik
Varighed:
2 eller 3 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen veksler mellem journalistisk produktion og teoretiske overvejelser om arbejdet.

En kandidatuddannelse i journalistik giver dig mulighed for stillinger, hvor du kan kombinere din bachelorfaglighed med de kompetencer, du har tilegnet dig på kandidatuddannelsen. 

Du kan således søge både fagjournalististiske og traditionelle journaliststillinger samt stillinger som kommunikationsmedarbejder, medierådgiver eller informations- og pressemedarbejder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i journalistik arbejder du med udgangspunkt i din bachelorfaglighed med alle faser af det journalistiske arbejde fra den første idé over research til det færdige produkt.

Uddannelsen giver dig mulighed for faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i journalistikkens discipliner og metoder, herunder træning i medie- og samfundsvidenskabelige tilgange. Du opnår derved bred journalistisk kompetence ved siden af din faglige specialisering.

Fag

Uddannelsen omfatter en række mere teoretiske fag, der er integreret med de journalistiske fag, fx mediesociologi, dansk og international politik, medier, politik og samfund samt retssystemet.

Titel

  • På RUC giver kandidatuddannelsen til den akademiske titel cand.comm., hvis du skriver speciale i journalistik
  • På Aarhus Universitet giver kandidatuddannelsen titlen cand.public.
  • På Syddansk Universitet giver kandidatuddannelsen titlen cand.public. eller cand.mag.

Tillægsuddannelse i journalistisk formidling

På Danmarks Medie- og journalisthøjskole findes der desuden en tillægsuddannelse i journalistisk formidling, som du kan tage, hvis du er optaget på en kandidatuddannelse på et universitet.

Tillægsuddannelsen tager ½ år (20 ECTS) og skal godkendes som en del af din kandidatuddannelse. Uddannelsen er et samlet forløb. De enkelte moduler kan ikke tages løsrevet.

Læs mere på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og selvstændigt opgavearbejde samt projekt- og gruppearbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år og integrerer det journalistiske og det akademiske fagområde.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense, Roskilde og Aarhus.

Læs om

RUC og SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklerne Journalistik på RUC og Journalistik på SDU.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Mange journalister finder job i dagspressen og på fag- og ugebladene. Du kan arbejde med alle platforme: Skrive, lave lyd, levende billeder - ofte mikset sammen i digitale produktioner. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.