erasmus mundus journalism, media and globalisation
Kandidatuddannelse

Journalism, Media and Globalisation

Du lærer om journalistiske metoder, nationale og internationale medier og kulturel globalisering. Kandidatuddannelsen udbydes af fem europæiske universiteter i fællesskab.

Fakta

Navn:
Journalism, Media and Globalisation (Erasmus Mundus)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Sprog:
Engelsk
Økonomi:
Deltagerbetaling, men mulighed for SU og udlandsstipendium

På kandidatuddannelsen går du i dybden med de samfundsmæssige og teknologiske udfordringer og muligheder, journalistikken står overfor.

Uddannelsen foregår i Danmark og i Holland, Tjekkiet, England eller Tyskland.

Efter endt uddannelse kan du finde job i både danske og internationale ngo'er, private virksomheder og offentlige institutioner, fx som nyhedsredaktør, kommunikationsrådgiver eller underviser.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen giver dig viden om de globale forandringer, der udfordrer grænsen mellem medier, politik, teknologi og kultur.

International uddannelse

Uddannelsen er et Erasmus Mundus-program, der udbydes af fem europæiske universiteter i fællesskab, og foregår i mindst to forskellige lande afhængigt af specialisering.

Specialisering

Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

  • Politics & Communication
  • Totalitarianism & Transition
  • Business & Innovation
  • Cultures & Contexts

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Den engelske titel er Master of Arts in Journalism, Media and Globalisation.

Undervisning

Undervisningen afhænger af valgte kurser og kan veksle mellem forelæsninger, holdundervisning, feltarbejde, ekskursioner, selvstudie, onlineundervisning og gruppearbejde. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Første år foregår på Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Afhængigt af specialisering foregår andet år ved et af følgende universiteter:

  • Amsterdam, Holland
  • Prag, Tjekkiet
  • London, England
  • München, Tyskland

Eksamen

På fjerde semester afslutter du kandidatuddannelsen med et speciale, der skrives på det universitet, hvor du er på andet år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der er specifikke krav til dine engelskkundskaber. 

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsens hjemmeside:

Adgangskrav på Journalism, Media and Globalisation (mundusjornalism.com)

Optagelse

Journalism, Media and Globalisation er en Erasmus Mundus-uddannelse med særlige regler for ansøgning og optagelse. 

Ansøgningsfristerne kan afvige fra danske frister.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via uddannelsens hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt i Amsterdam, Prag, London eller München. 

Læs om

Økonomi

Uddannelsen har deltagerbetaling, men der er mulighed for at søge udlandsstipendium til helt eller delvist at dække studieafgiften. 

Du kan også søge SU under uddannelsen, og der kan være mulighed for at søge Erasmus-stipendier.

Læs mere

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder for at arbejde med medier og kommunikation på nationalt og internationalt niveau fx som journalist, projektleder eller konsulent.

Du kan bl.a. komme til at arbejde med tv, redaktionsarbejde og kommunikationsrådgivning i både offentlige og private virksomheder, internationale organisationer samt i danske og internationale interesseorganisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.