Foto af tekstforfatter
Job

Tekstforfatter

Tekstforfattere skriver reklametekster, der fanger en bestemt målgruppe.

Fakta

Arbejdssteder:
Reklamebureauer, Marketingafdelinger, Aviser, Magasiner, Freelance
Jobtyper:
Tekstforfatter-film, Tekstforfatter-reklame, Mediekonsulent, Teknisk skribent

De kommer med ideoplæg til sproget i kampagner, og de skriver manuskripter til reklamefilm. De kan også arbejde med rådgivning i forbindelse med valg af medier til forskellige opgaver, eller rådgive virksomheder om mediekampagner.

Technical writer er betegnelsen for en, der skriver og oversætter tekniske manualer og brugsanvisninger.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af tekstforfatter
Punchline - Tekstforfatterens opgave er at ramme situationen i én sætning.

Som tekstforfatter skriver du tekster til reklamer. Du har en af de tre vigtigste jobfunktioner i reklamebranchen. De to andre er Projektleder og Art Director. Tekstforfatteren skriver, Art Directoren visualiserer, projektlederen styrer og koordinerer projektet og sammen udvikler de idé og koncept.

At skrive en god reklametekst er at kunne formulere et budskab, der får folk til at købe varer, holdninger og serviceydelser, fx reparation af bil eller boliglån.

I arbejdet som tekstforfatter skal du kunne skrive teksten så præcist, at modtageren forstår budskabet. Ofte handler det om at fortælle allerede kendte oplysninger på en så anderledes måde, at teksten fanger og vækker ny interesse.

Opgaverne kan også være at gennemskrive en kompliceret og snørklet tekst til et ligefremt og let forståeligt sprog.

Du er med til at afgrænse og beskrive målgrupperne, og du kommer med ideoplæg til sproget i en reklamekampagne, både dens slogan, produkets navn og tekster til annoncer, præsentation af produktet, vejledninger osv. Du kan også arbejde med færdigredigerede journalistiske artikler til magasiner og aviser, manuskripter til reklamefilm osv.

Når kampagnestrategi og koncept er etableret, laver du strategierne om til kreative og sælgende tekster rettet mod specifikke målgrupper.

Nogle bureauer arbejder med kommunikation eller PR (Public Relations) som speciale. Tekstforfattere tager sig også af at vurdere virksomheders og organisationers skriftlige kommunikation med omverdenen.

Du kommer med forslag til en kommunikationsstrategi, der fastlægger, i hvilket sprog, gennem hvilke medier og til hvilke grupper af læsere virksomheden skal kontakte og skrive til.

Tekstforfattere i PR- og kommunikationsbureauer er normalt journalister og laver også medietræning for de medarbejdere i en virksomhed, som naturligt kommer i kontakt med pressen. Medarbejderne trænes i interview i telefon, på tv, i radioen eller i at deltage i debatter og konferencer.

Opgaverne kan også være at forbedre den interne kommunikation i en virksomhed. Det kan ske fx gennem konferencer, personaleblad, intranet, kurser eller træningsprogrammer, eller man kan foreslå ændringer i virksomhedens organisation.

Du skal have god sproglig fornemmelse og kendskab til forskellige målgrupper. Du skal kunne lege med ord, overholde deadlines, have selvdisciplin samt godt kendskab til projektarbejde og kommunikation i alle slags medier.

Det er meget vigtigt for reklamefolk at bevare kreativiteten og forny idéerne gennem at få nye impulser. Derfor skifter reklamefolk hyppigt arbejde.

Tekstforfatter kan også dække over en teknisk skribent eller technical writer, som laver beskrivelser, brugeranvisninger og instruktionsbøger til tekniske apparater, it-udstyr mv.

Arbejdsplads

Tekstforfattere ansættes på reklamebureauer eller i store virksomheders marketingafdeling. Se mere om Reklame- og analysebureauer.

De er også ansat på forlag eller på aviser og magasiner. En del arbejder Freelance. Se mere om Forlag.

Tekniske skribenter er enten ansat hos leverandører af elektronik m.v. eller i virksomheder, der producerer elektronik, computerudstyr mv. Se Elektronikindustri.

Tekstforfattere, der desuden arbejder med kommunikationsrådgivning, er ansat i PR- og kommunikationsbranchen, se Virksomhedskonsulenter.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2017), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Tekstforfatter - PR/reklame31.808 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

En tekstforfatter får løn efter evne og talent. Jo mere efterspurgt en tekstforfatter er, jo højere honorar. Nogle tekstforfattere er selvstændige eller arbejder freelance.

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne er generelt gode i hovedstadsområdet og mindre gode i resten af landet. Mulighederne afhænger i høj grad af talent og evne til at sælge sig selv.

Nogle tekstforfattere arbejder som selvstændige.

Mere uddannelse

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole tilbyder kurser i både ind- og udland for journalister og andre, som arbejder med kommunikation.

Også Dansk Journalistforbund, Huset Markedsføring, Dansk Kommunikationsforening, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og en række andre private udbydere tilbyder kurser og efteruddannelse.

Få mere at vide

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
www.dmjx.dk

Dansk Journalistforbund
www.journalistforbundet.dk

Huset Markedsføring
www.markedsforing.dk

Kreativitet og kommunikation
www.kreativitetogkommunikation.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Maria Sønderby Knudsen ansat som kommunikationsmedarbejder i Coop-koncernen. Hun har læst dansk...

Behov for udvikling? Står du uden job? Er du udbrændt eller har du bare behov for at komme...