kandidatuddannelse i Litteraturvidenskab
Kandidatuddannelse

Litteraturvidenskab

På kandidatuddannelsen uddyber du dit kendskab til de forskellige strømninger i litteratur- og kulturhistorien, fx drama, digte og romaner.

Fakta

Navn:
Litteraturvidenskab
Andre betegnelser:
Litteraturhistorie
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du læser forskellige former for tekster og arbejder med at analysere og fortolke de litterære værker og sætte dem ind i en kulturel og historisk sammenhæng.

Som færdiguddannet vil der være jobmuligheder inden for formidling og kommunikation i private og offentlige virksomheder. Du kan fx arbejde med kulturel formidling i medierne eller med udgivelser på forlag. Der er også mulighed for arbejde inden for undervisningsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen uddyber du din viden inden for alle dele af litteraturvidenskaben, og du trænes i videnskabeligt arbejde og metode. Uddannelsen tager afsæt i bacheloruddannelsens undervisning i litteraturhistorie, litteraturanalyse og litteraturteori.

Fagets teoretiske horisont er kulturvidenskabelig teori, herunder specifik litteraturteori, men også bredere sociologisk, lingvistisk, æstetisk, psykoanalytisk teori, som kan hjælpe til at undersøge, hvad litteraturen er, gør og siger.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside. Her kan du også se de forskellige muligheder for specialisering gennem valgfag.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, gruppearbejde, kurser og mere selvstændigt projektarbejde. Der kan under uddannelsen være mulighed for et projektorienteret forløb (praktik).

En stor del af den litteratur, der læses på studiet, er på engelsk, tysk eller fransk. Det gælder både fag- og skønlitteratur.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder litteraturvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i litteraturvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i litteraturvidenskab eller litteraturhistorie giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder litteraturvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i litteraturvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i litteraturvidenskab eller litteraturhistorie giver adgang til uddannelsen.

Læsefærdighed i engelsk og elementært kendskab til tysk, fransk og/eller andre europæiske sprog forudsættes.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

På AU hedder uddannelsen litteraturhistorie og udbydes som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i litteraturhistorie.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Litteraturhistorie
  • Nordisk sprog og litteratur
  • Litteraturvidenskab
  • Dansk

Det forventes desuden, at du har læsefærdighed i skandinaviske sprog, i engelsk samt mindst ét andet fremmedsprog.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder for at undervise på fx højskoler, gymnasier (du vil dog skulle supplere for at kunne undervise i dansk i de gymnasiale uddannelser), VUC og universiteter samt inden for intern og ekstern kommunikation i offentlige og private virksomheder.

Job inden for kulturformidling

Du vil også kunne arbejde som kulturformidler eller konsulent på forlag, biblioteker, i medierne og i kulturinstitutioner. Inden for formidling vil du have jobmuligheder som fx redaktør eller tekstforfatter, og inden for it-området ansættes kandidater som bl.a. webredaktører og konsulenter.

Job inden for undervisning

Supplerer du litteraturvidenskab/litteraturhistorie med kurser fra dansk og nordisk og kombinerer med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., redaktionsarbejde og arbejde med journalistik, skribent- og mediearbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information