kandidatuddannelse i Litteraturvidenskab
Kandidatuddannelse

Litteraturvidenskab

På kandidatuddannelsen uddyber du dit kendskab til strømninger i litteratur- og kulturhistorien, fx ved at læse drama, digte og romaner, og du lærer om litteraturens rolle i samfundet.

Fakta

Navn:
Litteraturvidenskab
Andre betegnelser:
Litteraturhistorie
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du læser tekster i bred forstand og arbejder med at analysere og fortolke de litterære værker og sætte dem ind i en kulturel og historisk sammenhæng. Du opøver desuden evnen til at formidle din litterære viden til forskellige målgrupper gennem projektarbejde.

Som færdiguddannet vil der være jobmuligheder inden for formidling og kommunikation i private og offentlige virksomheder. Du kan fx arbejde med kulturel formidling i medierne eller med udgivelser på forlag. Der er også mulighed for arbejde inden for undervisningsområdet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen uddyber du din viden inden for alle dele af litteraturvidenskaben, og du trænes i videnskabeligt arbejde og metode. Uddannelsen tager afsæt i bacheloruddannelsens undervisning i litteraturhistorie, litteraturanalyse og litteraturteori.

Fagets teoretiske horisont er kulturvidenskabelig teori, herunder specifik litteraturteori, men også teorier om køn, natursyn, sprog, æstetik og samfund, som kan hjælpe til at undersøge, hvad litteraturen er, gør og siger.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, gruppearbejde, kurser og mere selvstændigt projektarbejde. Der kan under uddannelsen være mulighed for et projektorienteret forløb (praktik).

Sprog

En stor del af den litteratur, der læses på studiet, er på engelsk, tysk eller fransk. Det gælder både fag- og skønlitteratur.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab foregår i:

KU, SDU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Litteraturvidenskab

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder for at undervise på fx højskoler, gymnasier (du vil dog skulle supplere for at kunne undervise i dansk i de gymnasiale uddannelser), VUC og universiteter samt inden for intern og ekstern kommunikation i offentlige og private virksomheder.

Job inden for kulturformidling

Du vil også kunne arbejde som kulturformidler eller konsulent på forlag, biblioteker, i medierne og i kulturinstitutioner. Inden for formidling vil du have jobmuligheder som fx redaktør eller tekstforfatter, og inden for it-området ansættes kandidater som bl.a. webredaktører og konsulenter.

Job inden for undervisning

Litteraturvidenskab/litteraturhistorie er ikke formelt et gymnasiefag. I kombination med et gymnasiefag har du dog mulighed for at søge ansættelse som underviser og opnå undervisningskompetence til gymnasiet gennem pædagogikum.

Læs mere i artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information