Bachelor i journalistik på SDU
Bacheloruddannelse

Journalistik på SDU

Uddannelsen kvalificerer dig til at finde, researche og fortælle journalistiske historier til alle medier; web, magasiner, aviser, radio, tv og SoMe.

Fakta

Navn:
Journalistik på SDU
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU. Løn under praktik

På uddannelsen har du fokus på det journalistiske håndværk, samtidig med at du får viden om mediejura, sociologi, medieetik samt dansk og international politik. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have mulighed for at arbejde inden for forskellige medier som web, magasiner, aviser, radio, tv og SoMe. Andre bruger journalistuddannelsen til at arbejde med kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at få ideer til historier. Du lærer at researche og forholde dig kritisk til kilder og oplysninger. Og du lærer at fortælle journalistiske historier i tekst, lyd og video.

Indhold

Undervisningen i praktisk journalistisk håndværk sker samtidig med, at du får viden om sociologi og politik, som du kan bruge i din journalistik.

Du får metoder til at researche og lave videnskabelige undersøgelser. Du lærer at bruge journalistisk sprog, og du får kendskab til dramaturgi og retorik. Du får indsigt i mediernes etik og udvikling og i mediernes betydning for borgerne og demokratiet. På den måde forenes praksis med viden, refleksion og analyse.

Praktik

I løbet af uddannelsen har du et års lønnet praktik. Praktikken foregår på dagblade, fagblade, radio- og tv-stationer, i produktionsselskaber eller i kommunikation.

Titel

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Journalistisk tillægsuddannelse

På Danmarks Medie- og journalisthøjskole findes der desuden en journalistisk tillægsuddannelse, som du kan tage, hvis du er optaget på en kandidatuddannelse på et universitet. Tillægsuddannelsen tager ½ år og skal godkendes som en del af din kandidatuddannelse. Læs mere på Danmarks Medie- og journalisthøjskoles hjemmeside www.dmjx.dk.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Bestået adgangsprøve
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B eller samfundsfag B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder journalistik som en 3½-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i journalistik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangsprøve

Der er kun optagelse gennem kvote 2 med en efterfølgende adgangsprøve.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. I praktiktiden får du løn.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i journalistik kan du læse videre på en kandidatuddannelse i journalistik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for kommunikation og formidling i radio, tv eller på internettet. Desuden ansætter informationsafdelinger på offentlige og private virksomheder uddannede inden for journalistik.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medie, kultur, turisme, idræt og underholdning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.