Bachelor i journalistik på SDU
Bacheloruddannelse

Journalistik på SDU

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde som journalist. Du lærer at researche og fortælle journalistiske historier til alle medier.

Fakta

Navn:
Journalistik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU. Løn under praktik

På uddannelsen har du fokus på det journalistiske håndværk, samtidig med at du får viden om mediejura, sociologi, medieetik samt dansk og international politik. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have mulighed for at arbejde inden for forskellige medier som web, magasiner, aviser, radio, tv og SoMe. Andre bruger journalistuddannelsen til at arbejde med kommunikation.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at få ideer til historier. Du lærer at researche og forholde dig kritisk til kilder og oplysninger. Og du lærer at fortælle journalistiske historier i tekst, lyd og video.

Metode

Du får metoder til at researche og lave videnskabelige undersøgelser. Du lærer at bruge journalistisk sprog, og du får kendskab til dramaturgi og retorik. 

Emner

Undervisningen i praktisk journalistisk håndværk sker, samtidig med at du får viden om sociologi og politik, som du kan bruge i din journalistik. Du får også indsigt i mediernes etik og udvikling og i mediernes betydning for borgerne og demokratiet.

På den måde forenes praksis med viden, refleksion og analyse.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor (BA) i journalistik.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper.

Praktik

I løbet af uddannelsen har du et års lønnet praktik. Praktikken foregår på dagblade, fagblade, radio- og tv-stationer eller i produktionsselskaber.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Bestået adgangsprøve
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B eller samfundsfag B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse via kvote 2

Der er kun optagelse gennem kvote 2 med en efterfølgende adgangsprøve.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i journalistik foregår i:

Odense: Syddansk Universitet (sdu.dk)

Journalistisk tillægsuddannelse

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder desuden en journalistisk tillægsuddannelse, som du kan tage, hvis du er optaget på en kandidatuddannelse på et universitet. Tillægsuddannelsen tager ½ år og skal godkendes som en del af din kandidatuddannelse.

Læs mere om journalistisk tillægsuddannelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside (dmjx.dk)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Løn

I praktiktiden får du løn.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i journalistik kan du læse videre på følgende kandidatuddannelse:

Journalistik

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for journalistik til alle platforme i mediehuse eller som selvstændig. Mange får kommunikationsjobs inden for både det offentlige og det private.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.