Bachelor i journalistik på SDU
Bacheloruddannelse

Journalistik på SDU

Uddannelsen kvalificerer dig til at lave historier til aviser, magasiner, tv, radio, internet og nye sociale medier.

Fakta

Navn:
Journalistik på SDU
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU. Løn under praktik

På uddannelsen har du fokus på det journalistiske håndværk, samtidig med at du får viden om mediejura, politik, økonomi, research-tilgange, medieetik og international politik. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have mulighed for at arbejde inden for forskellige medier, fx aviser, ugeblade, radio og tv eller med websider.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at skrive artikler og får samtidig basisviden om de emner, du skriver om. Du lærer også at lave radio- og tv-indslag og kombinere indholdet på internettet.

Ud over fagene det journalistiske håndværk og journalistisk sprog og kommunikation undervises du i historie, mediesociologi, international og dansk politik, økonomi og medieret.

Uddannelsen omfatter desuden værktøjsfag som it, informationssøgning og kildekritik.

I løbet af uddannelsen har du et års lønnet praktik. Praktikken foregår på dagblade, fagblade, radio- og tv-stationer eller på et fagblad.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA. På RUC afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

Journalistisk tillægsuddannelse

På Danmarks Medie- og journalisthøjskole findes der desuden en journalistisk tillægsuddannelse, som du kan tage, hvis du er optaget på en kandidatuddannelse på et universitet. Tillægsuddannelsen tager ½ år og skal godkendes som en del af din kandidatuddannelse. Læs mere på Danmarks Medie- og journalisthøjskoles hjemmeside www.dmjx.dk.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B eller samfundsfag B
 • Bestået adgangsprøve

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder journalistik som en 3½-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i journalistik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Bemærk: Der er kun optagelse gennem kvote 2 med en efterfølgende adgangsprøve.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)100 % kvote 2 

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. I praktiktiden får du løn.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i journalistik kan du læse videre på en kandidatuddannelse i journalistik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for kommunikation og formidling i radio, tv eller på internettet. Desuden ansætter informationsafdelinger på offentlige og private virksomheder uddannede inden for journalistik.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medie, kultur, turisme, idræt og underholdning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen, herunder eux.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.