Kandidatuddannelse

Media and Communication

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og har fokus på processer inden for kommunikation og organisation.

Fakta

Navn:
Media and Communication
Andre betegnelser:
Medier og kommunikation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde med digital kommunikation og medieplatforme som de bruges af private og offentlige organisationer og NGO’er over hele kloden.

Uddannelsen er teoretisk, metodisk og praktisk.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i såvel offentlige som private virksomheder og organisationer inden for medier og kommunikation.

Foto. Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

Det digitale medielandskab ændrer fundamentalt organisationers kommunikation, og hvordan mennesker møder og bruger kommunikation.

Du lærer at udvikle kommunikationsstrategier og kommunikationsprodukter med særligt fokus på:

  • Muligheder og begrænsninger i digitale medier
  • Menneskers og organisationers brug af digitale medieteknologier
  • Lokale, nationale og internationale konteksters påvirkning af mediebrug
  • Menneskers mediebrug betydning for bl.a. udviklingen af digitale mediestrategier

Du får indsigt i sociokulturelle, økonomiske og politiske betingelser, som har betydning for alt fra fx sociale medieplatforme til meddelelses-apps, søgemaskiner, smartphones, bigdata og machine-learning-algoritmer.

Specialiseringer

På andet semester kan du specialisere dig i:

  • Corporate Communication
  • Global Communication

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Den engelske titel er Master of Arts in Communication Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder på arbejdspladser inden for medier og kommunikation, både i Danmark og i udlandet. Det kan blandt andet være små iværksætterselskaber, NGO’er og offentlige og internationale organisationer og private virksomheder.

Du kan fx komme til at arbejde med tilrettelæggelse af kommunikation, medieanalyse, produktudvikling og diversitets- og forandringsledelse.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information