Kandidatuddannelse

Media and Communication

Kandidatuddannelsen har fokus på processer inden for kommunikation og organisation.

Fakta

Navn:
Media and Communication
Andre betegnelser:
Medier og kommunikation
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde med digital kommunikation og medieplatforme som de bruges af private og offentlige organisationer og NGO’er over hele kloden.

Uddannelsen er teoretisk, metodisk og praktisk.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i såvel offentlige som private virksomheder og organisationer inden for medier og kommunikation.

Foto. Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Det digitale medielandskab ændrer fundamentalt organisationers kommunikation, og hvordan mennesker møder og bruger kommunikation.

Du lærer at udvikle kommunikationsstrategier og kommunikationsprodukter med særligt fokus på:

  • Muligheder og begrænsninger i digitale medier
  • Menneskers og organisationers brug af digitale medieteknologier
  • Lokale, nationale og internationale konteksters påvirkning af mediebrug
  • Menneskers mediebrug betydning for bl.a. udviklingen af digitale mediestrategier

Du får indsigt i sociokulturelle, økonomiske og politiske betingelser, som har betydning for alt fra fx sociale medieplatforme til meddelelses-apps, søgemaskiner, smartphones, bigdata og machine-learning-algoritmer.

Specialiseringer

På andet semester kan du specialisere dig i:

  • Corporate Communication
  • Global Communication

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Den engelske titel er Master of Arts in Communication Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i media and communication foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder på arbejdspladser inden for medier og kommunikation, både i Danmark og i udlandet. Det kan blandt andet være små iværksætterselskaber, NGO’er og offentlige og internationale organisationer og private virksomheder.

Du kan fx komme til at arbejde med tilrettelæggelse af kommunikation, medieanalyse, produktudvikling og diversitets- og forandringsledelse.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information