Kandidatuddannelse

Media and Communication

Kandidatuddannelsen har fokus på processer inden for kommunikation og organisation.

Fakta

Navn:
Media and Communication
Andre betegnelser:
Medier og kommunikation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen lærer du at udvikle og planlægge opgaver inden for kommunikation og organisation for bl.a. virksomheder, myndigheder og institutioner.

Undervisningen foregår på engelsk.

RUC udbyder uddannelsen fra 2022.

Foto. Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer til selvstændigt - eller i samarbejde med andre fagspecialister - at udvikle, planlægge og udføre kommunikations- og organisationsopgaver for virksomheder, myndigheder, institutioner og civilsamfundsaktører.

Internationalt perspektiv

Du lærer at vurdere effekten af kommunikationen. Det kan være i et både internationalt, interkulturelt og globalt perspektiv. 

Forudsætninger for kvalitetsforbedring

På uddannelsen får du de praktiske, metodiske og teoretiske forudsætninger for at kunne være med til at højne kvaliteten i indsatsen omkring kommunikation.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Den engelske titel er Master of Arts in Communication Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde. Der undervises på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Media and Communication

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for private og offentlige organisationer og virksomheder, hvor du kan arbejde med kommunikation, information og medier, både nationalt og internationalt.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information