interview med projektleder inden for webdesign
Artikel

It-projektleder - webdesign

Faktisk drømte Lasse tidligt om at læse medievidenskab, men det rakte hans gennemsnit slet ikke til. I stedet valgte han film- og medievidenskab og flyttede i den forbindelse til København.

Lasse Skjelmose, 30 år, er kandidat i Film- og medievidenskab og cand.mag. i medievidenskab. Han arbejder som projeltleder i it-firmaet Webtop i Herlev.

Studiejob-vejen til jobbet

Lasse rejste et år, før han startede på universitetet: ”Jeg forestillede mig oprindeligt at arbejde mere med produktion af indhold, filmanmeldelser, undervisning og lignende.”

Lasse fik studiejob i brancheorganisationen for it og kom herigennem i kontakt med firmaet Webtop, som tilbød ham fastansættelse efter kandidateksamen.

Webtop udvikler løsninger til kundernes håndtering af kommunikation udadtil eller deres interne videndeling. Kunderne er private og offentlige virksomheder, fx advokatfirmaer, fagforeninger, kommuner eller institutioner i staten.

Afdække behov og finde løsninger

Lasse arbejder med projekterne fra start til slut, hvor hver dag byder på nye opgaver. Systemerne kan fx være til en advokatvirksomhed, som skal kunne finde bestemte dokumenter ud fra nogle præcise kriterier. Systemet skal kunne bruges af de administrative medarbejdere. Det kan også være at integrere virksomhedens data til andre hjemmesider.

”Vi har ingen designere ansat og går som sådan ikke ind i udformningen af brugerfladen. Ofte ansætter kunden selv designere, eller de har designere i organisationen.”

”Vi udvikler den it-mæssige del af løsningen,” forklarer Lasse.
”Vi udvikler den it-mæssige del af løsningen,” forklarer Lasse.

Lasse kommer på opgaverne allerede fra den tidligste fase, hvor det handler om at afdække behovene og at skitsere en løsning, der kan bruges til lige netop de situationer og de mennesker, der skal arbejde med det.

”Jeg tænker lidt usability-agtigt, altså hvad virker, hvordan skal løsningen skrues sammen for at tilfredsstille kundens arbejdsmetoder og behov på en måde, som passer ind i organisationen.”

”Vi opdeler grundlæggende projekterne i fire faser: en strategi, hvor vi kigger på de forretningsmæssige mål, brugernes ønsker og krav og fastsættelse af mål. Dernæst udformer vi den løsning, der passer til kunden. Vi vurderer, i hvilket omfang der er tale om en helt ny løsning eller noget, der skal integreres i noget eksisterende."

Tredje fase er levering og implementering af løsningen. Der laves en masse test og undervisning ude hos kunden. I sidste fase vurderer vi, om løsningen har skabt den værdi for virksomheden, som var målet.”

Lasse er tovholder på hele forløbet og sparrer med de forskellige specialister, der leverer hver deres del til projektet. Det gælder både informationsarkitekter, programmører, designere, usability-eksperter og ikke mindst kunden selv.

Lasses tilgang til opgaverne er den humanistiske: ”Jeg er ikke tekniker og bruger mere de bløde værdier og indfaldsvinkler.”

En meget vigtig opgave er at sikre klar kommunikation mellem teknikere og kunde.

”Der kan være langt mellem teknikernes faglige jargon og kundens forståelse af den.”

Forbedring af menneskers arbejde

Lasse er ikke i tvivl: ”Det gode ved jobbet er helt klart at medvirke til, at mennesker får forbedret deres arbejde gennem de løsninger, vi leverer.”

En meget vigtig opgave er at sikre klar kommunikation mellem teknikere og kunde.
En meget vigtig opgave er at sikre klar kommunikation mellem teknikere og kunde.

”At de finder ud af - og lykkes med - at bruge løsningen til deres specifikke opgaver og arbejdsmetoder.

Fremtiden i sociale medier

Lasses interesser ligger klart inden for de sociale medier og brugen af dem. ”Det kan jo udfoldes på mange forskellige måder, både her i virksomheden og andre steder,” siger han.

”Foreløbig samler jeg erfaring gennem mit arbejde som projektleder. Så må vi se, om jeg på et tidspunkt skal arbejde med digitale medier på en anden måde.”

Siden sidst

Interviewet er lavet i 2009. Lasse er i dag ansat som forretningskonsulent i it-virksomheden ProActive A/S.

Se oversigt over flere interview.