kandidatuddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling
Kandidatuddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Kandidatuddannelsen har fokus på interaktionen mellem mennesker, it, information og kultur.

Fakta

Navn:
Informationsvidenskab og kulturformidling
Andre betegnelser:
Information Science and Cultural Communication
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at bidrage til udvikling og løsning af komplekse problemstillinger inden for området informationsvidenskab og kulturformidling. Du får udviklet dine analytiske og metodiske færdigheder og får praktiske kompetencer inden for bl.a. informationsorganisering og kulturformidling.

Du vil have jobmuligheder som tværfaglig informations- og kulturformidler inden for alle erhvervsområder, hvor der arbejdes med research, videndeling og informationshåndtering og -formidling. Det kan fx være i it-firmaer, kulturformidlende institutioner, medievirksomheder, konsulentvirksomheder, advokatfirmaer og biblioteker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du udviklet dine analytiske og metodiske færdigheder, samtidig med at du får videnskabelige og praktiske kompetencer inden for informationsorganisering, digitaliseringsprojekter, brugerstudier og kulturformidling.

Uddannelsen omfatter tre profiler, der alle giver dig mulighed for at arbejde tæt sammen med virksomheder og kulturinstitutioner. Du vælger en af følgende:

  • Information og it. Profilen har fokus på teknologiforståelse, informationsetik samt digitaliseringens forandringsprocesser. Centrale emner er digitale medier, big data og overvågning. Profilen giver dig kompetencer til at indgå i digitaliseringsprojekter i både den offentlige og private sektor, hvor du kan kvalificere projekterne med din viden om håndtering af information og data i forskelligartede teknologier, medier og platforme.
  • Arkiver, biblioteker og museer. Denne profil fokuserer på kulturformidling, informationsorganisering, de kulturelle institutioner, kulturpolitik og projektskabelse. Du arbejder med kulturformidling og organisering af information og data, og du lærer at kunne indgå i digitaliserings- og formidlingsprojekter i kultursektoren. Du bliver kvalificeret til at løse opgaver inden for organisation og ledelse, fx i forbindelse med partnerskabelse.
  • Almen profil. På denne profil kan du vælge kurser på tværs af de to øvrige profiler.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, workshops og casestudier samt seminarfremlæggelser.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.bibl. Uddannelsens engelske titel er Information Science and Cultural Communication.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Det Informationsvidenskabelige Akademi, KU

KU udbyder informationsvidenskab og kulturformidling som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i informationsstudier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til job i alle brancher, hvor der arbejdes med research, kulturprojekter, videndeling og informationshåndtering. Det kan være som informationsspecialist, researcher eller web-chef i både it-firmaer, kulturbevarende organisationer, konsulentvirksomheder, advokatfirmaer og biblioteker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Bibliotekar- og arkivararbejde, Offentlig administration og It og teleteknik.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Marie Ulletved Jørgensen er 28 år og uddannet bibliotekar. Hun er ansat på Blågård Bibliotek i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.