studerende arbejder på computer
Kandidatuddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Kandidatuddannelsen har fokus på interaktionen mellem mennesker, it, information og kultur.

Fakta

Navn:
Informationsvidenskab og kulturformidling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at bidrage til udvikling og løsning af komplekse problemstillinger inden for området informationsvidenskab og kulturformidling. Du får udviklet dine analytiske og metodiske færdigheder og får praktiske kompetencer inden for bl.a. informationsorganisering og kulturformidling.

Du vil have jobmuligheder som tværfaglig informations- og kulturformidler inden for alle erhvervsområder, hvor der arbejdes med research, videndeling og informationshåndtering og -formidling. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du udviklet dine analytiske og metodiske færdigheder, samtidig med at du får videnskabelige og praktiske kompetencer inden for informationsorganisering, digitaliseringsprojekter, brugerstudier og kulturformidling.

Profiler

Uddannelsen omfatter tre profiler:

  • Information og it: Profilen har fokus på teknologiforståelse, informationsetik samt digitaliseringens forandringsprocesser. Centrale emner er digitale medier, big data og overvågning
  • Arkiver, biblioteker og museer: Profilen fokuserer på kulturformidling, informationsorganisering, de kulturelle institutioner, kulturpolitik og projektskabelse
  • Almen profil: På denne profil kan du vælge kurser på tværs af de to øvrige profiler.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.bibl. Uddannelsens engelske titel er Information Science and Cultural Communication.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, workshops og casestudier samt seminarfremlæggelser.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling foregår i:

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Informationsstudier (bachelor)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til job i alle brancher, hvor der arbejdes med research, kulturprojekter, videndeling og informationshåndtering. Det kan være som informationsspecialist, researcher eller webchef i både it-firmaer, kulturbevarende organisationer, konsulentvirksomheder, advokatfirmaer og biblioteker.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Marie Ulletved Jørgensen er 28 år og uddannet bibliotekar. Hun er ansat på Blågård Bibliotek i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.