kandidatuddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling
Kandidatuddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Kandidatuddannelsen har fokus på interaktionen mellem mennesker, it, information og kultur.

Fakta

Navn:
Informationsvidenskab og kulturformidling
Andre betegnelser:
Information Science and Cultural Communication
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at bidrage til udvikling og løsning af komplekse problemstillinger inden for området informationsvidenskab og kulturformidling. Du får udviklet dine analytiske og metodiske færdigheder og får praktiske kompetencer inden for bl.a. informationsarkitektur og kulturformidling.

Du vil have jobmuligheder som tværfaglig informationsformidler inden for alle erhvervsområder, hvor der arbejdes med research, videndeling og informationshåndtering og -formidling. Det kan fx være i it-firmaer, kulturformidlende institutioner, medievirksomheder, konsulentvirksomheder, advokatfirmaer og biblioteker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du udviklet dine analytiske og metodiske færdigheder, samtidig med at du får videnskabelige og praktiske kompetencer inden for informationsarkitektur, systemdesign, brugerstudier, kommunikation og kulturformidling.

Uddannelsen giver dig mulighed for at vælge en af følgende profiler:

  • Profilen informationsarkitektur og brugerstudier med fokus på informations- og kulturstudiers teorier og traditioner, vidensorganisation, systemevaluering og brugerstudier, interaktive formidlingsrum, videnskabelig kommunikation samt forskningsanalyse. Profilen udbydes kun på engelsk.
  • Profilen kulturformidling med fokus på informations- og kulturstudiers teorier og traditioner, kulturformidlende institutioner, kulturformidling og kommunikation, vidensmedier samt videnskultur og -kritik.

På 3. semester har du mulighed for at vælge et tilvalgsfag inden eller uden for uddannelsen som fx et udlandsophold eller et projektorienteret forløb (praktik).

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, workshops og casestudier samt seminarfremlæggelser.

Uddannelsen udbydes også på engelsk. Den engelske betegnelse er Information Science and Cultural Communication.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.bibl.

 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Det Informationsvidenskabelige Akademi, KU

KU udbyder informationsvidenskab og kulturformidling som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i informationsstudier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling giver adgang til kandidatuddannelsen.

For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse Information Science and Cultural Communication skal du have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til job i alle brancher, hvor der arbejdes med research, kulturprojekter, videndeling og informationshåndtering. Det kan være som informationsspecialist, researcher eller web-chef i både it-firmaer, kulturbevarende organisationer, konsulentvirksomheder, advokatfirmaer og biblioteker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Bibliotekar- og arkivararbejde, Offentlig administration og It og teleteknik.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Marie Ulletved Jørgensen er 28 år og uddannet bibliotekar. Hun er ansat på Blågård Bibliotek i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.