Kvinde tjekker en maskine efter
Kandidatuddannelse

Materials and Manufacturing Engineering

På uddannelsen lærer du at forudsige, kontrollere og optimere materialeegenskaber samt at analysere og optimere industrielle procesteknologier.

Fakta

Navn:
Materials and Manufacturing Engineering
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i materiale- og procesteknologi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen i materiale- og procesteknologi er en tværfaglig disciplin, som fokuserer på brugen af materialer samt proces- og produktionsteknologier i højteknologiske produkter inden for mange forskellige industrier.

Som færdiguddannet civilingeniør har du jobmuligheder inden for en række industriområder som fx energiproduktion og
-lagring, medicinsk udstyr, transport, bygning og konstruktion, (mikro)elektronik, fødevareproduktion, automatisering og robotics. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i materiale- og procesteknologi er anvendelsesorienteret og industrirelevant. Du lærer om samspillet mellem følgende:

  1. Materialernes indre struktur
  2. Procesteknologier til fremstilling samt efterbehandling af et højteknologisk produkt
  3. Produktets egenskaber
  4. Produktets opførsel i dets endelige omgivelser under drift

Uddannelsen kvalificerer dig til at udvikle og optimere produkter for bl.a. at forbedre funktionelle egenskaber og øge produkters levetid.

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer grundlæggende viden fra naturvidenskabelige fag som fysik, kemi, matematik samt ingeniørfaget mekanik. Du får også viden om økonomiske, etiske og miljø- og samfundsmæssige konsekvenser af materialevalg og produktudvikling.

Hovedområder

Uddannelsen dækker to hovedområder:

  • Materialeteknologi med fokus på udvikling og optimering af nye materialer til brug i højteknologiske produkter
  • Procesteknologi med fokus på udvikling af fremstillingsteknologier til fx formgivning samt analyse og optimering af proceskæder og produktionssystemer

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Materials and Manufacturing Engineering).

Undervisning

Undervisningen omfatter laboratoriearbejde, computer modellering/simulering, forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Materials and Manufacturing Engineering foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i den private eller den offentlige sektor, hvor du kan komme til at arbejde fx med udvikling, produktion og salg af avancerede materialer, med optimering af produkter eller med teknologirådgivning inden for mange forskellige industriområder eller forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information