Satellit i rummet
Kandidatuddannelse

Earth and Space Physics and Engineering

Uddannelsen har fokus på udvikling og design af satellitsystemer og instrumenter til satellitter samt anvendelse og analyse af satellitdata.

Fakta

Navn:
Earth and Space Physics and Engineering
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i geofysik og rumteknologi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Satellitdata bruges til at overvåge, kortlægge, modellere og forudse fysiske strukturer og processer på stor skala – dvs. på Jorden og i rummet.

Du lærer at kombinere naturvidenskabelig viden med tværfaglige, teknologiske kompetencer for at udvikle bæredygtige og avancerede løsninger.

Som færdig kandidat kan du blive ansat i virksomheder, der beskæftiger sig med fx design, udvikling og anvendelse af instrumentering, observationsteknikker, overvågningssystemer og beslutningsstøtteværktøjer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du en større indsigt i arbejdet med at udvikle og benytte instrumenter og data science-metoder til at overvåge, kortlægge og udforske fysiske parametre og processer i stor skala, hvilket vil sige på Jorden og i rummet.

Du kommer til at beskæftige dig med satellit-, fly- og jordbaserede målemetoder og lærer om de nødvendige matematiske og fysiske modeller.

Studielinjer

Du kan på uddannelsen vælge mellem fem studielinjer:

  • Jordobservation
  • Kortlægning og navigation
  • Jord- og planetfysik
  • Udforskning af rummet
  • Rumfartssystem engineering

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk) 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Earth and Space Physics Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Earth and Space Physics and Engineering foregår i:

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Geofysik og rumteknologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i højteknologiske virksomheder, internationale rumorganisationer, rådgivende ingeniørvirksomheder, opmålings- og kortlægningsfirmer og inden for geo- og rådgivningsbranchen, nationale og internationale organisationer samt offentlige myndigheder.

Jobtitler

Nogle af de jobtitler, som færdige kandidater har opnået i virksomheder og organisationer i Danmark og udlandet, er fx geofysikingeniør, rumingeniør, Space Systems Engineer, klima- og miljøkonsulent og satellitingeniør.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information