civilingeniør i signalbehandling og beregning
Kandidatuddannelse

Signal Processing and Acoustics

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, giver dig viden om, hvordan fysiske signaler, brugt i forbindelse med fx trådløs kommunikation, spil, høreapparater, positionsbestemmelse og overvågning, kan analyseres og behandles.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Signal Processing and Acoustics
Andre betegnelser:
Signalbehandling og akustik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om teorier, metoder og algoritmer inden for avanceret signalbehandling og at finde løsninger på teoretiske og praktiske problemstillinger.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med fx høreapparater, vindmøller, kommunikationssystemer, højttalere, audioudstyr og apparater til sundheds- og plejesektoren.

Bemærk: Uddannelsen er en sammenlægning af de tidligere uddannelser Signalbehandling og beregning samt Akustik og audioteknologi​.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du beskæftiger dig på kandidatuddannelsen med lyd i forskellige sammenhænge. Du lærer at bruge teorier og metoder til at designe et større system, der fx analyserer, detekterer eller klassificerer signaler, ligesom du lærer at analysere de beregningsmæssige konsekvenser af de valgte løsninger.

Uddannelsen har to specialiseringer: Signal Processing and Computing (signalbehandling og beregning) samt Acoustics and Audio Technology (akustik og audioteknologi).

Specialiseringen Signal Processing and Computing lærer dig bl.a. at designe, simulere, teste og evaluere signalbehandlingssystemer, og du undervises i fx:

  • Trådløs kommunikation
  • Talegenkendelse
  • Høreapparater
  • Positionsbestemmelse
  • Audio og video samt til instrumenter inden for sundhedsvæsnet

​Specialiseringen Acoustics and Audio Technology​ giver dig kompetencer til at anvende den nyeste lyd- og audioteknologi. Du undervises i bl.a.:

  • Klassiske og moderne aspekter af fysisk akustik, psykoakustik og elektroakustik
  • Metoder inden for signalbehandling, psykometri, bygnings- og rumakustik
  • Høretests og lydopfattelse

I uddannelsen indgår et projektorienteret forløb i en virksomhed. Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet..

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Signal Processing and Acoustics som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bacheloruddannelse i elektronik og it
  • Bacheloruddannelse i computerteknologi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med udvikling og forskning i virksomheder, der beskæftiger sig med fx trådløs- og mobilkommunikation, høreapparater, video, lyd- og audioprodukter, multimedier, medicinske hjælpemidler, instrumentering, selvkørende applikationer, flyelektronik, navigation samt i finanssektoren.

Du vil typisk have jobmuligheder i industrien, hvor digital signalbehandling og akustik anvendes til signalanalyse, signalmodifikation eller -transmission.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, systemudvikling, programmering og design og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information