civilingeniør i signalbehandling og beregning
Kandidatuddannelse

Signal Processing and Acoustics

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at analysere og behandle fysiske signaler brugt til fx trådløs kommunikation, positionsbestemmelse og overvågning.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Signal Processing and Acoustics
Andre betegnelser:
Signalbehandling og akustik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om teorier, metoder og algoritmer inden for avanceret signalbehandling og at finde løsninger på teoretiske og praktiske problemstillinger.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med fx høreapparater, vindmøller, kommunikationssystemer, højttalere, audioudstyr og apparater til sundheds- og plejesektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du beskæftiger dig på kandidatuddannelsen med lyd i forskellige sammenhænge. Du lærer at bruge teorier og metoder til at designe et større system, der fx analyserer, detekterer eller klassificerer signaler, ligesom du lærer at analysere de beregningsmæssige konsekvenser af de valgte løsninger.

Specialiseringer

Uddannelsen har to specialiseringer: Signal Processing and Computing (signalbehandling og beregning) samt Acoustics and Audio Technology (akustik og audioteknologi).

Signal Processing and Computing

På specialiseringen Signal Processing and Computing lærer du bl.a. at designe, simulere, teste og evaluere signalbehandlingssystemer, og du undervises i fx:

  • Trådløs kommunikation
  • Talegenkendelse
  • Høreapparater
  • Positionsbestemmelse
  • Audio og video samt til instrumenter inden for sundhedsvæsnet

Acoustics and Audio Technology

​Specialiseringen Acoustics and Audio Technology​ giver dig kompetencer til at anvende den nyeste lyd- og audioteknologi. Du undervises i bl.a.:

  • Klassiske og moderne aspekter af fysisk akustik, psykoakustik og elektroakustik
  • Metoder inden for signalbehandling, psykometri, bygnings- og rumakustik
  • Høretests og lydopfattelse

Praktik og udlandsophold

I uddannelsen indgår et projektorienteret forløb i en virksomhed. Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet..

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Signal Processing and Acoustics som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bacheloruddannelse i elektronik og it
  • Bacheloruddannelse i computerteknologi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med udvikling og forskning i virksomheder, der beskæftiger sig med fx trådløs- og mobilkommunikation, høreapparater, video, lyd- og audioprodukter, multimedier, medicinske hjælpemidler, instrumentering, selvkørende applikationer, flyelektronik, navigation samt i finanssektoren.

Du vil typisk have jobmuligheder i industrien, hvor digital signalbehandling og akustik anvendes til signalanalyse, signalmodifikation eller -transmission.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, systemudvikling, programmering og design og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information