kandidatuddannelsen til civilingeniør i Elektronik
Kandidatuddannelse

Electronics

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, lærer du om effektelektronik og indlejrede systemer, som findes i næsten alt elektronisk udstyr.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Electronics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Styring og effektelektronik indgår bl.a. i rumfartøjer og satellitter og bruges til at konvertere energien fra solceller, brændselsceller og batterier. Du lærer at deltage i udvikling af produkter som smartphones, sensorer, intelligente vaskemaskiner, droner og robotter.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du fx kunne arbejde med udvikling og innovation inden for fx grøn teknologi, industriel produktion og transportsystemer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen giver dig kompetencer inden for effektelektronik og indlejrede systemer samt kombinationen af de to områder, nemlig integreret anvendelse. Det gælder fx i forbindelse med nødstrømsanlæg, frekvensomformere og industrirobotter.

Da fremtidens produkter bliver stadig mere intelligente og energioptimerede, bliver elektronikken i højere grad baseret på effektelektronik, indlejrede systemer og kontrolteknologi.

Fagområder

Du kommer til at fordybe dig inden for tre fagområder:

  • Effektelektronik, der handler om, hvorman man mest optimalt omdanner energi fra en elektrisk energiform til en anden
  • Indlejrede systemer, der findes i næsten alt elektronisk udstyr, bl.a. med henblik på at kunne tilføre intelligens til diverse produkter og services
  • Integreret anvendelse, der er en forudsætning for udviklingen af intelligente produkter og består af specialle kontrolsystemer

Praktik

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at deltage i virksomhedsforløb.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser samt praktisk og eksperimentelt projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Electronics).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense og Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Electronics som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bacheloruddannelse i robotteknologi
  • Bacheloruddannelse i fysik og teknologi
  • Bacheloruddannelse i elektroteknologi fra DTU
  • Diplomingeniøruddannelse i elektronik og datateknik
  • Diplomingeniør i elektroteknik
  • Diplomingeniøruddannelse i elektrisk energiteknologi og stærkstrømsteknologi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet have karrieremuligheder inden for flere forskellige brancher og typer af virksomheder i såvel Danmark som i udlandet. Det vil typisk være inden for brancher, der arbejder med udvikling af vedvarende energi, energikonvertering, transportsystemer, automation, robotteknologi og forskning.

Du vil kunne arbejde som projektleder på udviklingsprojekter, som forsknings- og udviklingsingeniør og som konsulent eller iværksætter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information