Kandidatstuderende nærstuderer elektronik
Kandidatuddannelse

Electronics

På kandidatuddannelsen lærer du om effektelektronik og indlejrede systemer, som findes i næsten alt elektronisk udstyr.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Electronics
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Styring og effektelektronik indgår bl.a. i rumfartøjer og satellitter og bruges til at konvertere energien fra solceller, brændselsceller og batterier. Du lærer at deltage i udvikling af produkter som smartphones, sensorer, intelligente vaskemaskiner, droner og robotter.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du fx kunne arbejde med udvikling og innovation inden for fx grøn teknologi, industriel produktion og transportsystemer.

Bemærk: Uddannelsen udbydes ikke i Odense før 2026.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen giver dig kompetencer inden for effektelektronik og indlejrede systemer samt kombinationen af de to områder, nemlig integreret anvendelse. Det gælder fx i forbindelse med nødstrømsanlæg, frekvensomformere og industrirobotter.

Da fremtidens produkter bliver stadig mere intelligente og energioptimerede, bliver elektronikken i højere grad baseret på effektelektronik, indlejrede systemer og regulering.

Fagområder

Du kommer til at fordybe dig inden for tre fagområder:

  • Effektelektronik, der handler om, hvorman man mest optimalt omdanner energi fra en elektrisk energiform til en anden
  • Indlejrede systemer, der findes i næsten alt elektronisk udstyr, bl.a. med henblik på at kunne tilføre intelligens til diverse produkter og services
  • Integreret anvendelse, der er en forudsætning for udviklingen af intelligente produkter og består af specialle kontrolsystemer

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Electronics).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser samt praktisk og eksperimentelt projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at deltage i virksomhedsforløb.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i Electronics foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du typisk få job inden for brancher, der arbejder med udvikling af vedvarende energi, energikonvertering, transportsystemer, automation, robotteknologi og forskning.

Du vil kunne arbejde som projektleder på udviklingsprojekter, som forsknings- og udviklingsingeniør og som konsulent eller iværksætter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Ingeniørarbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information