To studerende laver målinger
Kandidatuddannelse

Electronic Systems

På uddannelsen lærer du om machine learning, signalbehandling, trådløs kommunikation, automation og regulering.

Fakta

Navn:
Electronic Systems
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i elektroniske systemer
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får bl.a. viden om stokastiske systemer og signaler, matematisk modellering af disse og hvordan modeller kan anvendes i analyse og design af sammenkoblede/distribuerede systemer.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde som udvikler, rådgiver eller leder i relevante virksomheder inden for fx elektronikudvikling, rådgivning og produktions- og procesindustrien.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du bliver undervist i design og implementering af ressourceoptimale realtidssystemer i indlejrede platforme, og du får erfaring i modellering og optimering af komplekse systemer i relation til fx kompleks regulering, pålidelig kommunikation eller avanceret machine learning og signalbehandling.

Områder

Du får viden inden for følgende områder:

  • Ny elektronisk hardware, fx antenner, filtre og forstærkere til forbedret kommunikation i små terminaler og indlejrede systemer
  • Intelligent elektronik og systemer
  • Pålidelig kommunikation til smart produktion, selvkørende biler og ubemandede luftfartøjer (droner)
  • Processtyring til indlejrede systemer (med maskinintelligens) fra elektronisk hardware til software
  • Kunstige intelligens-systemer til forbedrede produkter, services og leveforhold

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske betegnelse er Electronic Systems.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde. Der er mulighed for at vælge mellem en række specialiserede kurser.

Udlandsophold eller praktik

Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et praktikophold i en virksomhed.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. 

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Electronic Systems foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde som udvikler, rådgiver eller leder i relevante virksomheder. Det kan fx være i produktionsvirksomheder, robot-, elektronik-, drone- eller procesindustrien og i rådgivende virksomheder.

Du kan også arbejde med forskning på forskningsinstitutioner eller i store virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information