civilingeniør i regulering og automation
Kandidatuddannelse

Electronic Systems

På den engelsksprogede uddannelse lærer du om machine learning, signalbehandling, trådløs kommunikation, automation og regulering.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Electronic Systems
Andre betegnelser:
Elektroniske Systemer
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får bl.a. viden om stokastiske systemer og signaler, matematisk modellering af disse og hvordan modeller kan anvendes i analyse og design af sammenkoblede/distribuerede systemer.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde som udvikler, rådgiver eller leder i relevante virksomheder. Det kan fx være i produktionsvirksomheder, robot-, elektronik-, drone- eller procesindustrien og i rådgivende virksomheder.

Bemærk: Uddannelsen er en sammenlægning af kandidatuddannelserne Control and Automation samt Signal Processing and Acoustics.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du bliver undervist i design og implementering af ressourceoptimale realtidssystemer i indlejrede platforme, og du får erfaring i modellering og optimering af komplekse systemer i relation til fx kompleks regulering, pålidelig kommunikation eller avanceret machine learning og signalbehandling.

Områder

Du får viden inden for følgende områder:

 • Ny elektronisk hardware, fx antenner, filtre og forstærkere til forbedret kommunikation i små terminaler og indlejrede systemer
 • Intelligent elektronik og systemer
 • Pålidelig kommunikation til smart produktion, selvkørende biler og ubemandede luftfartøjer (droner)
 • Processtyring til indlejrede systemer (med maskinintelligens) fra elektronisk hardware til software
 • Kunstige intelligens-systemer til forbedrede produkter, services og leveforhold

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske betegnelse er Electronic Systems.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde. 

Udlandsophold eller praktik

Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et praktikophold i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Bacheloruddannelser:

 • Elektronik og systemdesign 
 • Computerteknologi
 • Energi
 • Matematik-teknologi 
 • Robotteknologi 
 • Elektroteknologi 
 • Elektronik

Diplomingeniøruddannelser: 

 • Diplomingeniør i Elektroteknologi
 • Diplomingeniør i IT-elektronik 
 • Diplomingeniør i Elektronik 

Sprogkrav

Du skal ved studiestart kunne dokumentere engelskkundskaber svarende til B-niveau. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre veje

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen.

Læs mere

Adgangskrav på www.aau.dk

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde som udvikler, rådgiver eller leder i relevante virksomheder. Det kan fx være i produktionsvirksomheder, robot-, elektronik-, drone- eller procesindustrien og i rådgivende virksomheder.

Du kan også arbejde med forskning på forskningsinstitutioner eller i store virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information